Adli sicil belgesi


adli-sicil-belgesi-sorgulama-islemi-670x330

 

 

Konu: Adli sicil belgesi

Sayı : 300/ 492 14.10.2016

Konu: Adli sicil belgesi

Tamim: 2016/1

 

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

 

Veteriner Hekim Odaları olarak, kamu dışında istihdam edilecek, oda üyesi veteriner hekimler için çalışma izni verilmekte ve çalışma belgesi düzenlenmektedir. Üye kaydı yapılırken veya çalışma izni verilirken, yasal düzenlemelerimiz çerçevesinde, Veteriner Hekimden adli sicil ile ilgili herhangi bir belge talep edilmemektedir.

 

Ancak; 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un” 6. maddesi 2008 yılında değiştirilmiş olup, buna göre, bazı cezalara mahkum olan veteriner hekimlerin, meslek icrası yapamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Madde 6– (Değişik: 23/1/2008-5728/181 md.)

 

” (1) Aşağıda yazılı haller, Veteriner Hekimlik mesleğinin icrasına mani teşkil eder:

  1. a) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkûm olmak.

 

  1. b) Bu Kanun ile teşekkül eden Haysiyet veya Yüksek Haysiyet Divanı kararları ile meslekini icradan menolunmak.

 

  1. c) Yüksek Haysiyet Divanınca haklarında diplomalarının istirdadı kararı ittihaz edilmek.” hükümlerini içermektedir.

 

Bu yasa hükmüne aykırı ve suç teşkil eden bir işlem tesis edilmemesi adına, çalışma izin belgesi düzenleme aşamasında, Veteriner Hekimden, mutlaka “adli sicil belgesi” talep edilmesi ve sicilde, 6. madde kapsamında bir suç tespit edilmesi halinde, çalışma izin belgesi düzenlenmemesi hususunda

Gereğini önemle rica ederim.

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

DAĞITIM:

56 Veteriner Hekimleri Odası

14639648_352973491713195_6230473259763866865_n


Yazan - 14 Ekim 2016. Kategori MANŞET, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x