Belediye Başkanlarımızdan Tarıma ve Kırsala Katkılar Bekliyoruz

Sosyal medyada paylaş.

2418231-d0d77d1fce145dd7
 
 
PROF.DR.MEHMET MERT – 
Tarım ve kırsal kalkınmaya ilişkin politikaların yürütülmesi ve düzenlenmesi, esas olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev ve sorumluluğundadır. Ancak belediyelerin de toptancı ve perakendeci halleri ile mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek gibi tarımsal ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayan görev ve sorumlulukları vardır. Belediyelerin bu görev ve sorumlulukları yanında, yöresel ekonomi ve ticaretin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması, ve tanıtım faaliyetleri gibi hizmetlerin yapılması gibi, yine ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, tarıma ve kırsala yönelik önemli katkılarının olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle ki:
***
Belediyeler, tarımsal üretimde doğrudan verimlilik artışı sağlayacak, toprak ve yaprak analizi laboratuvarlarının kurulması, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gibi hizmetlerle, tarıma ve kırsal kalkınmaya katkı verebilirler.
***
Tarımımızın en önemli sorunlarının başında, üretim ve pazarlama aşamalarında görülen sıkıntılar gelmektedir.
Bunları birlikte ve işbirliği içerisinde aşmanın yolu da kooperatifçilikten geçmektedir. Belediyelerimiz, üretim ve pazarlama konularında, çiftçilerimizin yanında yer alarak örgütlenmelerine aracılık edebilirler. Uygulamada bazı belediyelerin bu yöndeki gayretlerini görebiliyoruz.
***
Son yıllarda,  gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunda tüketici bilincinin gelişmesiyle, gerek iç gerekse dış pazarlarda, organik ürünlere olan talep artmıştır. Şehirlerde organik ürünlerin satış noktalarına (marketler, organik ürün satış mağazaları ve pazarları vb.) rastlamaktayız. Bu gelişmede bazı sivil toplum kuruluşları ile bazı belediyelerin önemli katkıları vardır. Ancak oluşan talebe ülke genelinde yeterince cevap verebilmek için, organik ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konusuna, belediyelerin daha fazla desteği gerekiyor. Şüphesiz ki böyle bir destek toplum sağlığı yanında tarıma, kırsala ve çevreye önemli bir katkı sağlayacaktır.
***
Dünyada organik ürünlerin yanı sıra yöresel ürünlere olan talep de artmaktadır. Anıldığında doğrudan yörenin ismini çağrıştıran bu ürünler aynı zamanda yerel kültürün de önemli bir parçasıdır. Doğası ve kültürel zenginliğiyle yöresel ürün çeşitliliğine sahip olan ülkemizde bu ürünlerin tescil edilmesi ve tanıtılmasında belediyelere önemli görevler düşüyor.
***
Ülkemizde kırsal turizme ilginin her geçen gün arttığı aşikâr. Çiftçilerimize ek gelir yaratacak, aynı zamanda yerel ekonomi ve ticaretin canlanmasına katkı sağlayacak kırsal turizmin daha da geliştirilmesinde belediyelerimiz önemli roller üstlenebilir.
***
30 Mart yerel seçimleri ile 30 ilimiz büyükşehir-bütünşehir kapsamına girecek. Özellikle bu illerimizde köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerindeki verimli tarım arazileri, kentsel alan kapsamına alınıp arsaya dönüştürülmesinin, dolayısıyla amaç dışı kullanımının yollarının açılmaması konusunda belediyelerimize önemli bir sorumluluk düşüyor.
***
Bu örnekleri daha da artırmak mümkündür. Görüldüğü gibi belediyelerimiz kırsal alana yaklaşım tarzlarını yeniden ele almaları gerekiyor. Zaten Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çerçevesinde yürütülen ilgili fasıllarla, yerel yönetimlere tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik önemli görev ve sorumluluklar getirilmiş veya getirilmektedir. Yazıya son verirken; 30 Mart yerel seçimleri ardından Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlığına seçilen başkanlarımıza görevlerinde başarılar dilerken, belediye olarak veya paydaşlarıyla birlikte ortaya koyacakları projelerle tarıma ve kırsala katkılarını beklediğimizi de belirtmek isterim.
Yerel yönetimler, ilgili mevzuatlardan aldıkları yetkiler kapsamında, hepimizi ilgilendiren önemli görev ve sorumlulukları yüklenmektedirler. Bunların başında hiç kuşkusuz ki bazı alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, trafik vb. ilk akla gelenler arasındadır.
Pusula

Sosyal medyada paylaş.

URL: http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=57420

Yazan - Mar 31 2014. Kategori TARIM, MAGAZİN. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık

Yoruma kapalı