YAZARLAR

Mikroskopların Veteriner Hekimlikte Kullanım Alanları

  “Mikroskopların Veteriner Hekimlikte Kullanım Alanları” Dr.med.vet. Seçil Çabuk     Bizler veteriner hekim olarak hangi hastalığın nedenini araştırıyorsak, hangi hastalığın patojenitesini arıyorsak, hemen hücreye bakıyoruz ve aradığımızı hücrede buluyoruz. Bu yüzden hücrelerin incelenmesi konusundaki teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi biz hekimleri doğru teşhise götüren bulguları elde etmemize olanak sağlaması açısından önem taşımaktadır.   Veteriner hekimlik […]

Ülkelerin Gıda Harcamalarının Sosyo-Ekonomiye Yansımaları

  İnsanoğlunun harcamalarının başında gıda gelmektedir. Aç birey düşünemeyeceğimize göre, harcamalarımızda önceliği gıdaya vereceğimiz açıktır. Fakat geriye kalan paranın insanı özgür yaşama kavuşturma, kültürel gelişme ve yaşam standartlarını yükseltme açısından ne kadar etkili olabildiğini yakın çevremizde sürekli olarak izlemekteyiz. Toplumda aşırı uçlar, insan kaynaklarına ulaşmada, maddi sıkıntı içinde olan katmanlarla yola çıkmaktadırlar. İnsan, gelişmiş kültürü […]

Hayvanların Susuzluğa Bırakılmaları Sonucunda Gelişen Antidiüretik Hormon Mucizesi

  “Hayvanların susuzluğa bırakılmaları sonucunda gelişen Antidiüretik Hormon mucizesi” Dr.med.vet. Seçil Çabuk     Su, hayvansal hücreler dahil tüm canlı hücreler için tüm yaşamsal olaylarının meydana geldiği bir ortam teşkil eder. Dolayısıyla canlıda tüm yaşamsal reaksiyonlar sulu ortamda gerçekleşir. Peki nasıl oluyor da, canlının susuz bırakılması, su almasının engellenmesi sonucundacanlıdaki yaşamsal olaylar devam edebilmektedir? İşte […]

2019 Yılı “Tarım ve Gıda” Sektör Raporu İle İlgili Bazı Görüşler

  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı Resmi Gazete’nin 28 Ekim 2018 tarihli mükerrer sayısında yayınlanmıştır[1]. Tüm sektörlere yer verilen raporda, “Tarım ve Gıda” başlığı, tarafımdan detayı ile incelenmiş ve bazı konulara değinmenin yararlı olacağı kanısına varılmıştır.   Türkiye’nin son yıllarda tarımsal katma değerin GSMH içindeki ağırlığı yüzde 6’lara düşmüştür. Tarımın sabit sermaye yatırımlarındaki […]

Biyoekonomide Hayvancılık ve Et Odak Noktası

     Nazimi Açıkgöz: Biyoekonomide Hayvancılık ve Et Odak Noktası   Bitki – hayvan ve diğer tüm canlıların araştırma, geliştirme, üretim, ticaret ve tüketimi ile ilgili ekonomik faaliyetlerin tümü biyoekonomi ile tanımlanmıştır. Bilimsel anlamda biyoekonomi ile canlılardan biyoteknoloji gibi yeni yöntemlerle artı değerler üretilerek ekonomik kazançların sağlanması hedeflenmektedir. Bu kazançta amaç, sağlıkta gelişme, tarım ve endüstride verim […]

Dr. Kaya Demirözü: Bağırsak Virüslerinin Etkileri

  BAĞIRSAK VİRUSLERİNİN ETKİLERİ (*)   Çeviri: Dr. Kaya DEMİRÖZÜ   Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları ‎Uzman‎ı (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)     Bağırsak sağlığı karmaşık bir meseledir. Tavuk bağırsağı ekseri aynı anda birden fazla bağırsak virüs türü ile enfekte olmaktadır. Bağırsak sağlığı canlı için hayati öneme haizdir.    Bağırsak virüsleri tavuğun bağırsak epitel bütünlüğünü bozarak besin ve yem […]

Dünyada Yeni Islah Teknikleri Meyvelerini Vermeğe Başladı

  Kültür bitki ve hayvanlarında üretimin sürdürülmesi için yeni yeni genotiplerin geliştirilmesi gerekmektedir. Değişen çevre koşullarına uyumlu çeşitlerin – genotiplerin ıslahı için mutasyon ve klasik ıslah teknikleri son yıllara kadar yeterli idi. 20. Yüzyıl sonlarında devreye doku kültürü, gen aktarımı ve diğer moleküler biyolojik gelişmeler devreye girdi. Fakat son on yıl içinde karşımıza, aslında eski […]

| Designed by Mavikedi internet Hizmetleri |