Dr. Kaya DEMİRÖZÜ

Kanatlılarda Probiyotiğin Yararları

          KANATLILARDA PROBİYOTİĞİN YARARLARI(*)       Dr. Kaya DEMİRÖZÜKanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎Uzman‎ı(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)     Amerika Birleşik Devletleri’nde antibiyotik içermeyen kümes hayvanlarına talep nedeniyle  tavuklar için probiyotikli yem katkıları satışı son bir yıl içinde % 34 artmıştır.Bu nedenle Amerikalı araştırmacılar, probiyotikli yem katkılarının yararlarını belirlemeye yoğunlaştılar.     ABD Tarım Bakanlığı’na […]

Evcil kuşlarda acil durumlar

  EVCİL KUŞLARDA ACİL DURUMLAR     Dr. Kaya DEMİRÖZÜ  Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı    (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)               Hayvan aşağıda sıralayacağımız belirtilerden bir ya da birkaçını gös-terdiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır. Söz konusu sıra-lanan bilgilerin hangisini mutlak acil olup olmadığı ve hangilerinin bir “bek-le ve gör” tutumu olabileceği kararında yardımcı olbilir.  Kuşun hasta […]

Tavuk Bağırsak Sağlığının Korunması

  TAVUK BAĞIRSAK SAĞLIĞININ KORUNMASI(*)   Çeviren Dr. Kaya DEMİRÖZÜKanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)           Bağırsak sağlığı beslenme, mikrobiyoloji, immünoloji ve fiz-yoloji gibi disiplinlerin önemli bir rolü olan girift ve karmaşık bir alandır.Bağırsak sağlığı risk altında olduğunda, sindirim ve besin emilimi etkilenmektedir.   Ne yazık ki, bağırsak sağlığı sorunlarının çoğu tam […]

Evcil Kuşlarda Kanamalı Tüylere İlk Yardım

    SÜS KUŞLARI HASTALIKLARI XLIII   EVCİL KUŞLARDA KIRILMIŞ KANAMALI TÜYLERE İLK YARDIM     Dr. Kaya DEMİRÖZÜ Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)    Kanamalı tüy nedir?   İğne tüy olarak da bilinen kanamalı tüyler yeni tüyler çıkmaya başla- dığında oluşmaktadır. Tüyler aktif büyürlerken, büyük ölçüde kan ihtiyacı artacaktır ve dolayısıyla kırıldıklarında kanayacaklardır. […]

Kanatlı Bağırsak Sağlığına Mikotoksinlerin Etkisi

  KANATLI BAĞIRSAK SAĞLIĞINA MİKOTOKSİNLERİN ETKİSİ(*)   Dr. Kaya DEMİRÖZÜKanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎Uzman‎ı(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)   2015 Yılında Avrupa’da hasat edilen yem hammaddesi olarak  kullanılacak tahıl örneklerinin analizinde kanatlılar için % 20 si yüksek riskli ve % 18 orta riskte  olduğu görülmüştür. Geçen yıl hasat edilen yem hammdelerinin uygun olmayan depolama koşul-ları sağlık sorunları riskini artırmaktadır. Saha […]

Evcil Kuşların Güvenliği

        EVCİL KUŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINACK ÖNLEMLER     Dr. Kaya DEMİRÖZÜ Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)         Kuşun güvenliği açısından hane sakinlerinin tehlikeleri ortadan kaldırmak için evi ona göre düzenlemeli ve önlemler almalıdır. Öncelikle 2 yaşına kadar olan kuşlar için kafes tellerinin aralığı ve kapılarının güvenliği önemlidir. […]

Antibiyotik Kısıtlamasına Yanıt…

      ÜRETİCİLERİN ANTİBİYOTİK KISITLAMASINA YANIT OLARAK YENİ STRATEJİLERİ*   Dr. Kaya DEMİRÖZÜ Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)   Çiftlik hayvanları ve kanatlı üreticilerinin, antibiyotik kısıtlan-masıdaki kayba tepki olarak yapmış oldukları en yaygın iki değişik-lik; aşı kullanımına ağırlık verme, daha iyi sağlık ve biyolgüvenlik sağlanmasıdır. 2016 sonlarında et, süt sığırı, domuz ve kümes […]

| Designed by Mavikedi internet Hizmetleri |