Osman İnan

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 33: Küçük Aile Çiftçiliği

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Küçük Aile Çiftçiliği Nedir? Küçük Aile çiftçiliğini, çiftliğin en önemli unsurun aile işgücü olduğu, kararların aile bireyleri tarafından alındığı, gelirlerin önemli bir kısmının tarımsal faaliyetten sağlandığı ve küçük yapıda çiftliklerdir. Dünya’da yaygın olarak olduğu gibi Türkiye’de de tarım işletmeleri küçük aile işgücü ağırlıklı bir yapıda tarımsal üretim faaliyetlerine devam etmektedirler. […]

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 32 – Yaşlı Nüfüs ve Emeklilik

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Türkiye’de Durum Nedir? Türkiye’de 65 yaş üstü çalışan nüfusun %65’i tarımda çalışmaktadır. Bir başka açıdan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı 2,1. milyon tarımda çalışanların yaş ortalaması 55 civarında bulunmaktadır. Bu şekilde bakınca tarımda çalışan nüfusun yaşlı ve emekliliğini elde edememiş olduğu görülmektedir. Oysaki tarımda bilgiyi ve teknolojiyi uygulayabilmek için daha […]

Tarım ekonomisi alanında 100 kitap envanteri

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Tarım Ekonomisi oldukça geniş bir alan. Yıllarca çalışıp yine bilmediğiniz konularla karşılaşırsınız. Bunun için sürekli okumaya istekli, yeniliklere açık olmak gerekir. Bunun içinde özellikle güncel makaleleri takip etmek gerekir. Makale okuyabilmek öyle kolay bir iş de değildir. En azından tarım ekonomisinin temel konularında bir bilgi birikime sahip olmak gereklidir; okunur […]

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 31: Kırsal Kalkınma İçin Leader Yaklaşımı

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN LEADER Yaklaşımı Nedir, Neyi Amaçlamaktadır? Türkiye’de Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) yaklaşımı, farklı sektörler arasında iş birliği oluşturarak, yerel aktörleri kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile kalkınma sürecine katarak yerel kalkınma stratejilerinin ve yerel eylem planlarının oluşturulmasıyla kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Yaklaşımla genel olarak; yaşam koşullarının iyileştirilmesi, […]

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 30: Kırsal Kalkınma Alanında Çalışan Uluslararası Kuruluşlar

BM, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Bünyesinde alt çalışma konuları kırsal alanları ilgilendiren önemli kuruluşlara sahiptir.

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 29: Kırsal Kalkınma Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

Sivil toplum kuruluşu (STK), bağımsız çalışma sergileyen, resmi kurumların dışında olan hukuki, sosyal, çevresel, kültürel hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardır.

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 28: Kırsal Kalkınma Alanında Yerel Yönetimlerin Rolü (1)

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Kırsal alanda yerel yönetimlerin uygulamalarını Büyükşehir belediyesi olan yerler ve Büyükşehir Belediyelerinin olmadığı yerler olarak ayırabilmek mümkündür. Bu yazıda Büyükşehir belediyelerinin görevleri, ilçe belediyelerinin görevleri ve Büyükşehir Belediyelerinin olmadığı yerlerde İl Özel İdarelerinin görevleri kanundan derlenmiştir. İyi okumalar.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ Kırsal alanda görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Stratejik plan yapmak, […]