Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli Kongresi


 

 

1

 

 

SERDAR KONURALP

 

“Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli” Kongresi Antalya’da yapıldı.

 

15-18 Ekim tarihleri arasında Antalya Spice Hotelde başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA)

 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli

15-18 Ekim 2015

Bilimsel Program

15 Ekim, 2015

Perşembe

09.00-17:00

Kayıt

16:30-17:30

Panel: Dünya Bilimsel Tavukçuluk Derneği ve gelişmekte olan ülkelerde kanatlı üretimine katkısı

Oturum başkanı: M. Hafez, Almanya

 

5

 

 

Konuşmacılar

  1. Silva, Brezilya
  2. Fedorovna Diadichkina, Rusya
  3. Andrianova, Rusya
  4. Tona, Togo

17:30-19:30

19:30 -21:30

Açılış töreni

Açılış kokteyli

16 Ekim 2015

Cuma

09:00-10:25

Genel oturum: Pazar gereksinimleri ve gelişmekte olan ülkelerde kanatlı üretimi

Oturum başkanları: Estella Prukner-Radovcic ve Ülkü Karakuş

Davetli konuşmacılar

09:00-09:25

AB Politikaları ve kanatlı etinde pazar talepleri

Cees Vermeeren, The Netherlands

09:25-09:50

Gelişmekte olan ülkelerde kanatlı üretiminin desteklenmesi Kokou Tona, Togo

09:50-10:15

Brezilya’da broiler üretimi ve ihracatı: Başarılı bir ekonomik model

Edir N. Silva, Brazil

10:15-10:45

Kahve ve çay ikramı

10:45-12:05

Kanatlı besleme, yem hammaddeleri ve katkıları- I

Oturum başkanları: Alexie Alekseenko ve Müjdat Sezer

Davetli konuşmacılar

10:45-11:10

Kanatlı beslemede kullanılan iz elementlerin organic formları

 

unnamed (4)

 

Elena Andrianova, Rusya

11:10-11:35

Uzatılmış verim dönemlerinde yumurta verimi ve kalitesini optimize etmek için yumurta tavuklarının beslenmesi

Yves Nys, Fransa

Sözlü sunumlar

11:35-11:45

Kanatlılarda potensiyel bir probiyotik olarak laktobasilusların DNA tanımlaması

Farid Bensalah, Saliha Larouci, Christine Delorme, Pierre Renault, Fransa

11:45-11:55

Mikrobiyal fitaz ve 1-alfa-hidroksikolekalsiferol ilavesinin etlik piliçlerde performans ve tibia parametrelerine etkileri

Nasir Landy, Majid Toghyani, Soroush Ghanbarian, İran

11:55-12:05

Bioavailability of zinc oxide sources in broilers

David Mathé, Agnès Narcy, Yves Nys, Agathe Roméo, Fransa

12:05-14:00

Öğle yemeği

14:00-15:30

Bağışıklık ve hastalıklara direnç

Oturum başkanları: Vladimir Fisinin ve Kazım Şahin

Davetli konuşmacılar 14:00-14:25 Kanatlılarda viruse bağlı immun supresyon

Eduard Djavadovich Djavadov, Rusya

14:25-14:50

Kuş gribinin epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü

Hakan Kalender, Adile Muz, Türkiye

Sözlü sunumlar

14:50:15:00

Tavuk Anemi Virüsü’nün aşılama sonrası oluşan bağışıklık reaksiyonuna olan baskılayıcı etkisi

Dmitrieva Margarita Evgenievna, Djavadov Eduard Djavadovich, Balendor Eugeniy Valentinovich, Rusya

 

3

15:00-15:10

Enfeksiyöz bronşitis aşılarından IB VAR206 ve IB-Var &IB VAR206 kombinasyonunun SPF tavuklarda Rusya’dan izole edilen QX ve 793B IB saha suşlarına karşı sağladığı korumanın değerlendirilmesi

Udi Ashash, Margarita Dimtriva, Olga Novikova, Tal Even-Chen, Caroline Banet-Noach, Avner Finger, Rusya

15:10-15:20

Lipopolisakkarit İle uyarılan Interleukin-17F ve cyclooxygenase-2 gen ekspresyonunun broilerlerde Echinacea purporea ile düzenlenmesi

Ali Asghar Saki, Sayed Ali Hosseini Siyar, İran

5 Dakikalık sözlü poster sunumları

15:20-15:25

Doğu Cezayir’de kanatlı pataloji bulguları

Khenenou Tarek, Melizi Mohamed, Benzaoui Hassina

15:25-15:30

Hindilerde Nigella sativa’nın bağışıklık yanıtı ve avian influenza (H9N2) virüsü üzerine etkileri

Sajid Umar, Abdul Rehman, Muhammad Younus, Muhammad Ali Abdullah Shah, Muhammad Tanveer Munir, Pakistan

15:30-16:00

Kahve ve çay ikramı

16:00-16:50

15:30-17:45

Kanatlı bakım-yönetimi, üretim sistemleri ve sürdürülebilirlik

Oturum başkanları: Sergey Cherpanov ve Şakir Doğan Tuncer

Davetli konuşmacı

16:00-16:25

Alternatif barındırma sistemlerinde yumurta tavuklarının refahı ve performansı

Bas Rodenburgh, Hollanda

Sözlü sunumlar

16:25-16:35

Genetik yapısı iyileştirilmiş yerel tavuk melezlerinin analizi ve Hindistanda Himachal Pradesh’in Himalaya bölgesinde köy üretim koşulları altında performans ve uyum yeteneklerinin saptanması

Varun Sankhyan, Yash Pal Thakur, Rakesh Thakur, Pardeep Kumar Dogra, Sanjeet Katoch, Hindistan

16:35-16:45

Yumurta tavuklarında ovaryum dokusu ve kanda oksidatif stres parametreleri üzerinde tavuk yaşı ve barındırma sisteminin etkisi

Ulku Gulcihan Simsek, Yasin Baykalir, Mine Erisir, Fulya Benzer, Türkiye

5 Dakikalık sözlü poster sunumu

16:45-16:50

Köy tavuklarının coğrafi ve soya ilişkin akrabalık analizi

Burak Karacaören, Türkiye

Paralel Oturum

Yuvarlak masa toplantısı

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi

Rusya ve Türkiye Kanatlı Endüstirisi temsilcileri

Rusya ve Türkiye Tarım ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri

19:30-24:00 Phibro’nun davetlileri için özel akşam yemeği

17 Ekim, 2015

Cumartesi

09:00-10:25

Genel oturum: Ulusal politikalar ve gelişmekte olan ülkelerde kanatlı üretimi

Oturum başkanları: Edir N. Silva ve Sait Koca

Davetli konuşmacılar

09:00-09:25

Rusya kanatlı endüstrisi- gelişmeler ve gelecekteki güçlükler

Vladimir Fisinin, Rusya

 

7

 

 

 

09:25-09:50

Türkiye kanatlı endüstirisinin ihracat hedefleri

Mujdat Sezer, Türkiye

 

unnamed (5)

09:50-10:15

Türkiye’de GDO düzenlemeleri ve uygulamaları

Hakan Yardımcı, Türkiye

Sözlü sunum

10:15-10:25

Suudi Arabistan’da kanatlı üretimi: Mevcut durum ve geleceğe yönelik perspektif

Shakeel Ahmad, Konstantinos C. Koutoulis, Suudi Arabistan

10:25-10:45

Kahve ve çay ikramı

10:45-11:55

Kanatlı besleme, yem hammaddeleri ve katkıları- II

Oturum başkanları: Yves Nys ve Cengizhan Mızrak

Davetli konuşmacı

10:45-11:10

Yem endüstrisinde üretim: Protein kaynakları

Nizamettin Şenköylü, Türkiye

Sözlü sunumlar

11:10-11:20

Mısırın ticari dextroz ile değiştirilmesinin etlik piliçlerde besin maddelerinin sindirilebilirliğine ve büyüme performansına etkisi

Zahid Kamran, Adnan Shahid, Zafar Iqbal, Javed Iqbal Sultan, Shakeel Ahmad, Imran Shahid, Pakistan

11:20-11:30

Maksimum verimi elde etmek için kanatlı beslenmesinde enzim kullanımının optimizasyonu

Howard Simmins, Yıldıray Büker, Türkiye

11:30-11:40

Etlik piliç karmalarında arı ürünlerine dayalı yem katkı maddeleri

Vladimir Fisinin, Egorov I., Verianova E., Sibgatullin Zh., Akhmetova L., Rusya

11:40-11:50

Guanidinoasetik asit ilavesinin Etlik piliç performansı üzerinde etkisi

Alexey Yapontsev, Rusya

5 Dakikalık sözlü poster sunumu

11:50-11:55

“Gut Sacs” tekniği kullanarak sinbiyotiğin etlik piliçlerin barsak segmentlerinde çinko emilimine etkisinin incelenmesi

Mahmmod Sahraei, Hossein Janmohammadi, Akbar Taghizade, Gholam Ali Moghaddam, Syed Abbas Rafat, Iran

11:55-14:00

Öğle yemeği

14:00-15:05

Kanatlı ürünleri, işleme ve gıda güvenliği

Oturum başkanları: Victor Gushchin ve Musa Sarıca

Davetli konuşmacılar

14:00-14:25

Kanatlı ürün kalitesi ve güvenliği sistemlerinin bir elementi olarak izlenebilirlik

Victor Gustchin, Rusya

14:25-14:50

Kanatlı ürünlerinde gıda kökenli patojenlerin ekzogen bulaşma yolları

Estella Prukner-Radovcic, Hırvatistan

unnamed (2)

 

 

Sözlü sunum

14:50-15:00

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı etleri ve güvenliği

Gushchin Victor Vladimirovich, Rusya

5 Dakikalık sözlü poster sunumu

15:00-15:05

Beadyplex™: Gıdalarda yenilikçi flow sitometri tabanlı çoklu antibiyotik taraması

Celia Suàrez Pantaleon, Alessvero Gallo, Vincent Chabottaux, Anne Catherine Huet, Philippe Delahaut, Benoit Granier, Belçika

15:05-15:30

Kahve ve çay ikramı

15:30-16:40

Kuluçka ve üreme

Oturum başkanları: Bas Rodenburgh ve Hasan Büyükkutlu

Davetli konuşmacılar

15:30-15:55

Kanatlı yumurtalarının kuluçkası sırasında embriyonik ölümlerin azaltılması

Liudmila Fedorovna Diadichkina, Rusya

15:55-16:20

Kuluçkalık yumurtalar için muamele ve depolama önerileri

Okan Elibol, Türkiye

Sözlü sunumlar

16:20-16:30

Tavuklarda yumurtaları kırmadan yumurta kalite özelliklerine dayalı seleksiyon parametreleri

Olga Stanishevskaya, Sergey Cherepanov, Irina Galpern., Elena Fedorova, Russia

16:30:16:40

In-ova uygulamalar, erken dönemde yemsiz kalan yumurtacı civcivlerde, kuluçka sonrası performansı, sindirim organlarının gelişimini ve barsak morfolojisini iyileştirir

Anil Suryakant Shinde Tamboli, Subrat K. Bhanja, Manish Mehra, Jaydip J. Rokade, Laxmi Chouhan, Mukesh Kapgate, Asit B. Mandal, Hindistan

 

t

19:00-24:00

Kongre gala yemeği

18 Ekim, 2015

Pazar

Sosyal programlar

Poster bildiriler

Kanatlı besleme, yem hammaddeleri ve katkıları

Yumurtacı tavuk rasyonlarında aspir küspesinin kullanım olanakları

Meltem Gültekı̇n, Engin Yenı̇ce, Züleyha Kahraman, Barış Ertekı̇n, Türkiye

Broiler ve yumurtacı tavuk rasyonlarında geleneksel olmayan yem hammaddeleri

Tatiana Lenkova, Tatiana Egorova, Vladimir Fisinin, Valentin Svitkin, Igor Menshenin, Rusya

Yumurtadan çıkım sonrası geciken besleme yumurta tipi tavuklarda gelişim performansı ve yumurta sarısı besin maddelerinin kullanımını etkilemektedir

Anil Suryakant Shinde Tamboli, Subrat K. Bhanja, Akshat Goel, Manish Mehra, Jaydip J. Rokade, Laxmi Chouhan, Asit B. Mveal, India

Rasyon ile alınan folik asit ve çinkonun yumurta sarısı 5-methyletetrahyrofolate içeriğine etkisi

Sattar Bagheri, Hossein Janmohmmadi, Alireaza Ostad Rahimi, Ruhollah Kianfa

Rasyon ile alınan folik asit ve çinkonun yumurtacı tavuklarda performans, canlı ağırlık ve yumurta kalitesine etkileri

Sattar Bagheri, Hossein Janmohmmadi, Alireaza Ostad Rahimi, Ruhollah Kianfar, Iran

Simbiyotiklerin broilerlerin farklı bağırsak bölümlerindeki çinko emilimine etkilerinin everted gut tekniği ile değerlendirilmesi

Mahmmod Sahraei, Hossein Janmohammadi, Akbar Taghizade, Gholam Ali Moghaddam, Syed Abbas Rafat, Iran

Yağı alınmış un kurdu (tenebrio molitor) larvalarının beyaz yumurtacıların rasyonlarında kullanılma olanakları

Uğur Yildirim, Engin Yenı̇ce, Diydem Doğan, Hüseyin Aygören, Meltem Gültekı̇n, Barış Ertekı̇n, Yavuz Ulusoy, M. Murat Maden, Türkiye

Damızlık yumurtacı rasyonlarında kullanılan farklı yağların performans, kuluçka parametreleri ve civciv kalitesine etkileri

Züleyha Kahraman, Şahnur Erdoğan, Şermin Yurtoğulları, Ebru Onbaşılar, Türkiye

Rasyonlarda kullanılan kanatlı yan ürünlerinin broilerlerde performansa etkileri.

Mahmmod Sahraei, Hoshangh Lotfulahian, Hossein Janmohammadi, Iran

Erken yaşta sıcaklık şartları ve açlıktan etkilenen japon bıldırcınlarında portakal kabuğu esansiyel yağlarının fizyolojik, biyokimyasal ve metabolik tepkilere etkisi.

Bestami Dalkılıc, Ulku Gulcihan Simsek, Mehmet Ciftci, Yasin Baykalır, Türkiye

Simbiyotik ve çinkonun rasyonlara eklenmesinin broilerlerde bağışıklık tepkisine olan etkileri

Mahmmod Sahraei, Hossein Janmohammadi, Akbar Taghizade, Gholam Ali Moghaddam, Syed Abbas Rafat, Iran

Portakal kabuğu ekstraktının düşük ortam sıcaklığında tutulan japon bıldırcınlarında fizyolojik, biyokimyasal ve metabolik tepkileri üzerine olan etkisi

Mehmet Ciftci, Ulku Gulcihan Simsek, Bestami Dalkilic, Mehmet Ali Azman, Okkes Yilmaz, Seda Iflazoglu Mutlu, Mehtap Ozcelik, Yasin Baykalir, Fadime Tombak, Muammer Bahsi, Türkiye

Probiyotik olan Cellobacterin-T’nin broilerlerde performans ve sekum bakteri varlığı üzerine olan etkisi.

Larisa Ilina, Elena Yyldyrym, Ilia Nikonov, Valentina Filippova, Natalia Novikova, Georgiy Laptev, Vladimir Fisinin, Rusya

 

unnamed (3)

Oregano esansiyel yağının sıcak stresine maruz kalmış tavuklarda gelişim performansı ve bağırsak boyutuna olan etkileri

Dalila Boudouma, Laïd Hichem Dardabou, Baya Djellout, Tassadit Belazouz Bouzagh, Samia Kazi Aoual, Kahina Sekhri, Meriem Hind Benmahdi, Algeria

Omega-3 yağ asiti desteğinin broilerlerde karkas kompozisyonu, besin maddelerinin tutulumu ve kan metabolitlerine etkileri

Shakeel Ahmad, Bilal Zahid, Muhammad Usman Mazhar, Muhammad Aslam Mirza, Zahid Kamran, Pakistan

Tam yağlı soya’nın ileal amino asit sindirilebilirliğinin gelişmekte olan broilerlerde standardize edilmesi

Markus Wiltafsky

Broilerlerde farklı metiyonin kaynaklarının biyoetkinliğinin karşılaştırılması

Verea Barna, Károly Dublecz, Vereas Lemme, Mario Müller, Hungary

Emici özelliğe sahip olan Saprosorb gıda katkısının tavuklarda mikotoksine karşı korunma için uygulanması

Ivan Ivanovich Kochish, Sergey Nikolaevich Kolomiets, Oksana Ivanovna Kochish, Rusya

Türkiye’de kanatlı yem üretimi ve sorunları

Ibrahim Ak, Arda Sözcü

Bağışıklık ve hastalıklara direnç

Suda çözünebilir Aivlosin® (Tylvalosin) granüllerinin oral yol ile yumurtacı tavuklara uygulanması sonrasında yumurta kalitesi

Graham Speirs, Colin Mclean, Khaled Hussein, John Tasker, Elizabeth Abbott, UK

Kanatlıda ürik asit diathesis-gut nefropati

Sergey Shabunin, Viktor Dolgopolov, Rusya

 

unnamed (4)

Tavukların sindirim kanalı bakteriyel varlığının belirlenmesi

Elena Iyldyrym, Larisa Ilina, Ilia Inikonov, Valentina Filippova, Natalia Novikova, Georgiy Laptev, Vladimir Fisinin, Rusya

Tavuk anemi virüsünün aşılama sonrası bağışıklık reaksiyonu üzerine baskılayıcı etkisi

Dmitrieva Margarita Evgenievna, Djavadov Eduard Djavadovich, Balendor Eugeney Valentinovich, Rusya

Yumurtacı tavuklarda ülseratif enteritis: Vaka Raporu

Fatih Hatipoglu, Orhan Yavuz, Mustafa Kemal Ciftci, Özgur Özdemir, Mustafa Ortatatli, Türkiye

Konya bölgesindeki yumurtacı tavuklarda Enfeksiyö Laryngotracheitis (ILT) salgınları

Mustafa Ortatatli, Ozgur Ozdemir, Fatih Hatipoglu, Mustafa Kemal Ciftci, Funda Terzi, Türkiye

Farklı dozlardaki glukomannanın japon bıldırcınlarında gerçekleştirilen deneysel aflatoksikozise karşı önleyici etkileri: Bir patolojik çalışma

Orhan Yavuz, Özgur Özdemir, Mustafa Ortatatli, Banu Atalay, Fatih Hatipoglu, Funda Terzi

Subklinik Marek hastalığının broilerlerde koliseptisemi ile seyreden vakaları

Mustafa Kemal Ciftci, Mustafa Ortatatli, Ozgur Ozdemir, Fatih Hatipoglu, Funda Terzi, Türkiye

40- Haftalık yaştaki yumurtacı tavukların dalaklarında Enfeksiyöz koriza ile beraber seyir eden reaktif amiloidozis vakaları.

Funda Terzi, Fatih Hatipoglu, Özgur Özdemir, Mustafa Ortatatli, Mustafa Kemal Ciftci, Türkiye

Beadyplex™: Gıdalarda yenilikçi flow sitometri tabanlı çoklu antibiyotik taraması

Celia Suàrez Pantaleon, Alessvero Gallo, Vincent Chabottaux, Anne Catherine Huet, Philippe Delahaut, Benoit Granier, Belgium

Çiftlik hayvanları yemlerinde immunoassay yöntemler ile mikotoksin kontrolü.

Benoit Granier, Madina Tursunovna Aspveiyarova, Dmitry Eduardovich Demidov, Rusya

Hindilerde Nigella sativa’nın bağışıklık yanıtı ve avian influenza (H9N2) virüsü üzerine etkileri

Sajid Umar, Abdul Rehman, Muhammad Younus, Muhammad Ali Abdullah Shah, Muhammad Tanveer Munir, Pakistan

Kanatlı bakım-yönetimi, üretim sistemleri ve sürdürülebilirlik

Köy tavuklarının ata ve coğrafya ilişkisinin analizi

Burak Karacaören, Türkiye

Aures bölgesinde (Cezayir) geleneksel kanatlı sürülerinde sosyo ekonomik durum ve sanitasyon araştırması.

Nadir Alloui, Sassia Selaoui, Algeria

 

unnamed (5)

Kanatlı araştırma istasyonlarında saf hatlarda tüylenme oranlarına göre cinsiyetin belirlenebileceği hatların geliştirilmesi.

Şahnur E.Demirtaş, Hüseyin Göger, Şermin Yurtoğulları, Türkiye

Türkiye’de kanatlı eti üretimi ve pazarlamasının mevcut durum ve ihracat potansiyeli analizi

Yılmaz Aral, Arzu Gökdai, Tuğba Sarıhan, Yağmur Ermiş, Türkiye

Azerbaycan yerli tavuklarında genetik parametrelerin çoklu özellik değerlendirmesi ile bazı vücut ve yumurta kalitesi özelliklerinin damızlık değeri kriterleri

Samim Babajani, Sadegh Alijani, Arash Javanmard, Majid Gheshlagh, Azarbayian

Yemden yararlanma etkinliği, yumurtlama performansı ve yumurtlama periyodu süresinin yumurtacı tavuklarda geliştirilmesi için yumurtacılarda bir seleksiyon yöntemi

Sergey Cherepanov, Irina Galpern, Russia

Kuluçkada monokromatik yeşil ışığın etlik piliçlerde büyüme ve bazı davranış özelliklerine etkisi

Sezen Özkan, Servet Yalçın, Hakan Bayraktar, Funda Kıral, Türkiye

Kuluçka ve üreme

Farklı yumurta kabuğu sıcaklıklarının çıkım oranı ve cinsiyet oranı üzerine etkileri

Diydem Doğan, Murat Doğu, Bülent Tarım, Sunay Demir, Türkiye

Yumurta kabuk renginin çıkım sonuçları, civciv kalitesi ve embriyonik ölüme etkileriBülent Tarim, Diydem Doğan, Sunay Demir, Murat Doğu, Türkiye

Işık yoğunluğu ve kafes seviyesinin civciv kalitesi ve çıkım oranına etkileri

Murat Dogu, Diydem Dogan, Sunay Demı̇r, Bulent Tarim Türkiye

Kuluçka makinasında geçen süre ve etlik civciv kalitesi

Arda Sozcu, Aydın Ipek

Kanatlı ürünleri, işleme ve gıda güvenliği

Azerbeycan yerli tavuklarında yumurta içi kalite özelliklerinin analizi

Sadegh Alijani, Samim Babajani, Majid Gheshlagh, Arash Javanmard, Iran

Kanatlı etinin mekanik olarak kemikten ayrılmasında multizonik filtre kullanımı. Güvenlik çalışması haberleri

Irina Vadimovna Mokshantseva, Valentina Antonovna Abaldova, Rusya

 

 

Kanatlı rasyonlarında değerlendirilebilirliği yüksek protein kaynakları

Victor Vladimirovich Gushchin, Victor Grigoryevich Volik, Sergei Vladimirivich Zinoviev, Olga Nicolaevna Yerokhina, Dilaram Yuldashevna Ismailova,Rusya

Taze tavuk yumurtasının önemli kalite özelliklerinin soğutma ile korunması

Irina Vadimovna Mokshantseva, Valery Petrovich Agafonichev, Tamara Ivanovna Petrova, Anatoly Ivanovich Tsvetkov, Irina Sergeevna Dmitrienko, Rusya

Düşük ve yüksek ağırlıktaki broilerlerde gögüs ve but yağ asiti içeriği

Ümran Şahan, Arda Sözcü, Türkiye

 

Prof.Dr.Bingür Sönmez

Prof.Dr.Bingür Sönmez

unnamed (2)unnamed


Yazan - 17 Ekim 2015. Kategori MANŞET, KÜMES HAYVANCILIĞI, ETKİNLİKLER, HAYVANCILIK, DÜNYA. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x