AB Veteriner Hekim Platformu Dünya Gıda Günü Bildirisi


Dünya Gıda Günü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 1979 yılının Kasım ayında yapılan 20. Genel Toplantısında alınan karar gereği her yıl, örgütün kuruluş tarihi olan 16 Ekim’de kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü etkinliklerinin amaçları;

•Gıda üretimine dikkati çekmek; ulusal, uluslararası örgütlerin gıda konusundaki işbirliğinin dayanışmasının temin edilmesi,

•Gelişmiş ülkeler arasında ekonomik ve teknik işbirliğinin desteklenmesi,

•Gelişmekte olan ve geri kalmış bölgelerde yaşayan toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi,

•Toplumlarının dikkatinin açlık konusuna çekilebilmesi,

•Gelişmekte olan ülkelere teknoloji transfer edilebilmesi ile açlık, yetersiz beslenme gibi, insanlığı ilgilendiren sorunlarla topyekün mücadele edilmesinin sağlanması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesidir.

Dünya Gıda Gününün 2011 yılı için belirlenmiş teması ve sloganı  “Gıda fiyatları – Kriz dönemlerinden, istikrara ”dır.

Gıda fiyatlarındaki artışlar, gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğini tehdit eden en önemli tehlikelerden bir tanesidir. Gıda fiyatlarındaki artışların belirgin diğer etkisi fakir toplumlar ve ülkelerde oluşturduğu açlık sorunudur.

Ülkemizde, gıda fiyatlarındaki küresel artıştan en fazla etkilenen ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye, 2010 yılı mart ayı itibarıyla gıda fiyatlarındaki artış ile, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında beşinci sıra yer almıştır. T.C. Merkez Bankası, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde gıda harcamalarının, hane halkı tüketimleri içinde daha büyük pay aldığını belirterek, gıda fiyatlarındaki artışların etkisinin toplumsal ölçekte çok daha şiddetli hissedildiğini açıklamıştır.

DİĞER HABERLER
Kars Bölgesi VHO, Yıllık Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Ülkemiz gıda fiyatları artış oranı, 2011 yılının ilk çeyreğinde ise 3,55 puan ile kayda değer bir  oranda azalarak yüzde 3,47 düzeylerine gerilemiş olmakla birlikte TÜFE’de ki ortalama yüzde 3.77’lik artışa gıda maddelerinin fiyatlarının ciddi etkisinin olduğu göz ardı edilememelidir.

Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, TBMM Genel Kurulu’nun açılışında, ülke ekonomisiyle ilgili mesajlar vermiştir.  Bir dolarlık ihracat için 82 sentlik ithalat yapılmasını ‘herkesi rahatsız etmesi gereken’ bir durum olarak nitelendiren Cumhurbaşkanımız dışa bağımlılığın azaltılmasını istemiştir.

Cumhurbaşkanımızın belirtmiş oldukları rahatsızlığı kat be kat Veteriner Hekimler taşımakta ve bunu her platformda dile getirmektedirler.  Üretimi tamamen ulusal kaynaklarla, ithalattan tamamen bağımsız olarak gerçekleştirilen ve ihracat potansiyeli son derece yüksek olan et’i ithal ediyor olmamız bizleri derinden yaralamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, eski adıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, bir dönem hepimizi heyecanlandıran, üretim planlaması ve tarım havzaları uygulaması sözde kalmıştır. Bakanlığın, ülkemizin gelecekteki nüfus artış oranlarına parallel olarak açlık tehlikesini ortadan kaldıracak düzeyde üretime yönelik projeksiyonları yapılması bir kenara dursun, kırmızı et ve  hayvan beslemesinde kullanılan bir çok yem maddesinin ithalatı doludizgin ve kontrolsüz olarak devam ettirmektedir.

DİĞER HABERLER
Yarım Litre Zeytinyağı 30 Bin Liraya Satıldı

AB Veteriner Hekim Platformu olarak 2011 Dünya Gıda Gününün “Gıda fiyatları – Kriz dönemlerinden, istikrara ” olan temasına uygun olarak bir an önce başta ülkemiz ve konumu dolayısı ile çevresinde bulunan ve ihracat potansiyeli bulunan ülkelerinde durumları gözönüne alınarak bir an önce geleceğe yönelik nüfus artışı ve gıda tüketim oranlarına göre projeksiyonların hazırlanması ve uygulamaya yönelik altyapı faaliyetlerinin başlatılmasını talep ediyoruz.       Ayrıca büyük beklentilerle  geçen yıl çıkarılan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun etkin uygulanabilmesi için ilgili yönetmelikler ivedilikle çıkarılmalı ve Avrupa Birliğinde faaliyet gösteren Gıda ve Veteriner Ofisi (FVO) benzeri  bir otorite  kurumda ülkemizde merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte kurulmalıdır.

Obez sayısının, aç insan sayısını geçtiği günümüzde, herkes için sağlıklı,güvenli ve kolay erişilir gıda arzının sağlanması dileklerimizle Dünya Gıda Gününü kutlarız…

AB Veteriner Hekim Platformu
web: www.abveteriner.org

Platform Kurumsal Üyeleri:
Ankara-Giresun-İstanbul-İzmir-Mersin-Afyonkarahisar- Antalya-Hatay-Adana-Amasya-Kayseri-Elazığ-Trabzon-Bursa-Kastamonu-Uşak-Malatya-Samsun-Trakya-Diyarbakır-Kahramanmaraş-Aydın-Şanlıurfa- Kocaeli   Bölge Veteriner Hekim Odaları
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Halk Sağlığı Derneği ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği


16 Ekim 2011. 11:52
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x