Ali Eroğlu, Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi konuşması


Sayın Rektörüm,

Sayın Dekanım, Dekan Yardımcılarım,

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin Sayın Başkanı,

Yurt içinden ve Yurt Dışından teşrif eden Sayın Bilim İnsanları,

Meslek Örgütlerimizin Değerli Başkanları ve Temsilcileri,

Değerli Meslektaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve Şahsım adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken, 1.Uluslararası, 6.Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresinin ülkemiz, mesleğimiz ve meslek mensuplarımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, ilk defa bu yıl Uluslararası düzeyde de önemli katkılarının olacağına inanıyorum.

Bu vesile ile; 2005 yılında başlanarak bugüne kadar 5. kez yapılan kongreler için emeği geçen herkesi, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin Başkanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan ile Kongre Düzenleme Kurulu Üyelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Yine belirtmek isterim ki, bundan 14 yıl önce yapılan ilk kongre ortaya bilimsel bir vizyon koyduğu için önemli bulunarak devam ettirilmiş ve bugün uluslararası bir boyut kazanmış ise sebepler üzerine yönelmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 14 yılda tüm Dünyada çok hızlı gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. Dünya dünkü dünya değil ise, yapılması gereken geleceğin her yönü ile bilimin ve aklın ışığında planlanmasıdır. Konumuz itibarı ile denilebilir ki, sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı dünya için, refah ve mutluluk için bilimsel tespitlere dayalı doğru planlamalara, doğru stratejilere ihtiyacımız vardır.

Bu kapsamda sayıları 30 bini geçen veteriner hekimi temsil eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizde veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesi, hayvancılığımızın ileri seviyelere taşınması, gıda güvenliği ile gıda güvenirliğinin sağlanmasının arzusu ve gayreti içerisindeyiz. Antimikrobiyal direnci önemli buluyor, her geçen gün tüm Dünyanın gündeminde daha fazla yer alarak küresel endişeye sebep olduğunu görüyoruz. Dünyadaki yeni gelişmelerin, yeni çalışmaların, yeni bilgilerin paylaşıldığı bilimsel toplantılar olmasından dolayı bilimsel kongrelerin önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Hızlı yaşanan bilimsel gelişmeler ve değişimler, bilgileri çok kısa sürede eskitmektedir. Bu nedenle, bu hızlı bilimsel gelişmelere ayak uydurarak, bilgilerimizi yenilemek zorundayız.

Veteriner İlaçları konusu ve kullanım boyutları; İlaçların, vücut fizyolojisi ile sağlık ve hastalıkta nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bir bilim dalı olan Farmakoloji ve toksikolojinin önemini ortaya koyuyor.

Farmakoloji insanlarda ve hayvanlarda kullanılan her ilacın oluşumunu ve etkisini sonuçlarıyla açıklamaktadır. Farmakoloji, hastalığı tedavi edecek ve zarar vermeyecek ilaçları alabilmeyi sağlamakla sorumludur.

Değeri katılımcılar;

Birkaç konuda düşüncelerimi kısaca arz ettikten sonra konuşmamı bitirmek istiyorum.

Hayvanlar için antimikrobiyallerin varlığı ve kullanımı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esastır. Ancak uygunsuz antimikrobiyal kullanımları, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek antimikrobiyal direncin gelişimine sebep olmaktadır. Veteriner hekimler hayvan ve insan sağlığını korumaktan sorumludur ve bu mesele küresel endişelere sebep olmaktadır.

Düne göre antimikrobiyel direnç, gıda güvenliği ve güvenirliği daha önemli hale gelmiştir. Bilim insanları, önlem alınmadığı takdirde, gelecekte en basit mikrobiyal hastalıkların dahi tedavilerinin çok güçleşeceği konusundan endişe duymaktadır. Antimikrobiyal direnç tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Vakit kaybetmeden, antimikrobiyal direnç konusunda tüm ülkeler, hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmek durumundadırlar. Yarın çok geç olabilir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Dünya Hayvan Sağlığı örgütü(OIE), Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü(FAO) ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği(WVA) gibi uluslararası kuruluşları önemli görevler beklemektedir.

Diğer bir konu da; Tıbbi ürünlerin, doğrudan vücuda alınması sebebiyle,   üretimlerinde hijyen kurallarının eksiksiz uygulanmasının büyük önem taşımasıdır. Bu nedenle, tıbbi ürünlerin üretiminde İyi Üretim Uygulamaları Sistemi( GMP) kurallarının uygulanması zorunludur. Bu kuralların uygulanması için gerekli prosedürün maliyeti oldukça yüksektir. Bu da, yerli üreticimizi oldukça zorlamaktadır. Ancak; Sağlıklı üretim için bu kuralların uygulanması zaruri halde önemlidir. Sorunun çözümü için Devletin yerli üreticiye destek sağlaması gerekmektedir.

Gıda güvenliği açısından, tıbbi ürün kalıntıları önemli riskler ortaya koymakta olup, antimikrobiyal direnç oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu nedenle, ilaç uygulamalarının mutlaka takip edilmesi gerekir. Veteriner tıbbi ürünlerin reçete edilmesi ve uygulanması klinisyen veteriner hekimler tarafından yapıldığı için, Veteriner hekimlerin kolay kullanabilecekleri, mezbaha ve kesimhanelerle entegre bir takip sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Farmakoloji, tıp biliminin en önemli paydaşıdır. Hastaya teşhis koyabilmek önemlidir. Ancak, Hekimin amacı tedavi etmek, hastanın arzusu da tedavi olmaktır. Farmakolojinin görevi de tedaviyi sağlayacak ilaçları üretmektir.

Dünyada ilaç sektörünün yıllık cirosu………Dolar gibi çok yüksek düzeyde olup, sektörde uluslararası dev firmalar söz sahibidir. Gelirlerin arttırılması amacıyla, ilaç kullanımını arttıracak her türlü yola baş vurulmaktadır. Bunun sonucu; kontrolsüz ilaç kullanımları nedeniyle ilaçlara karşı oluşan direnç, gelecekte sağlık açısından önemli sorunların yaşanmasına neden olacaktır. Daha sağlıklı bir yaşam için hayati derecede önemi olan Veteriner Tıbbi Ürünlerinin ranta dönük olarak kullanılmasına karşılık uluslararası düzeyde ciddi bir mücadeleye ihtiyaç duyulmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu amaçla yukarıda belirtilen konularda da etkin, bilgiyi öne alan, doğru, bütüncül politikaları uygulamaya koyacak bir Veteriner Otoritesi merkez ve taşra teşkilatının oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği sorunların değil, çözümlerin tarafında olmaya devam edecektir.

Bu düşüncelerle kongrenin her açıdan pozitif katkılarının olacağına inanıyor, tüm katılımcılara sevgi ve saygılar sunuyorum.

Ali EROĞLU

TVHB Merkez Konseyi Başkanı


14 Eylül 2019. 23:48
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x