Ali Eroğlu: Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir.


TVHB Başkanı Eroğlu, Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin (VETEXPO) açılışında konuştu. Konuşmasında dünyadaki bilimsel gelişmelere ayak uydurabilmenin önemini, sahipsiz hayvanların korunması ve hayvancılık sektörünün ilerlemesi için veteriner hekim merkezli düzenlemelerin gelmesi gerektiğini söyleyen Eroğlu, ileri hayvancılık için ileri veteriner hekimliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.


Sayın Avcılar Belediye Başkanı,

Sayın Dekan, Dekan Yardımcıları,

Sayın İstanbul Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı,

Yurt içinden ve Yurt Dışından teşrif eden Sayın Bilim İnsanları,

Meslek Örgütlerimizin Sayın Başkanları ve Temsilcileri,

Bölge ve İl Veteriner Hekimleri Odalarımızın Sayın Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri,

Sayın sektör temsilcileri,

Sayın Basın Mensupları,

Değerli Meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler,

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve şahsım adına seçkin topluluğunuzu saygılarımla selamlıyorum.

Uluslar arası VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresinin Ülkemize, mesleğimize ve meslek mensuplarımıza çok değerli katkılarının olacağına inanıyorum. Kongre programına baktığımızda; Büyük bir çabanın ve emeğin sonuca yansıdığını görüyorum. Tabiidir ki, başarılar kolay elde edilmiyor. Her başarı mutlaka bir fedakarlığın ürünüdür. Kongre Başkanlarına, Kongre Sekreterine, Düzenleme Kuruluna, Kongre Bilimsel Kuruluna, Sponsor Firmalara, PCO Event Organizasyona ve katkısı olan herkese ülkemizdeki tüm veteriner hekimleri temsilen şükranlarımı sunuyorum.

Değerli katılımcılar;

Dünyadaki yeni gelişmelerin, yeni çalışmaların, yeni bilgilerin paylaşıldığı bilimsel toplantılar olmasından dolayı bilimsel kongrelerin önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Hızlı yaşanan bilimsel gelişmeler ve değişimler, mevcut bilgilerimizi çok kısa sürede eskitmektedir. Bu nedenle, bu hızlı bilimsel gelişmelere ayak uydurarak, bilgilerimizi yenilemek zaruret haline gelmiştir.

DİĞER HABERLER
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Günümüzde, yeni bilgilere ulaşmak ve onları kullanmak esastır. Dünya Gerçeği şudur; Ne kadar biliyorsanız, o kadar güçlüsünüz. Bilgiyi ne kadar çok kullanıyorsanız, o kadar daha güçlüsünüz. Her alanda ilerlemenin temeli bilmek değil, bilgiyi kullanabilmektir. Bilgiye egemen olmayan toplumların, bilgiyi üreten ve kullanan toplumların egemenliğini kabul etmeleri kaçınılmazdır.

Eğer bugün Dünya dünden farklı ise, yapılması gereken, geleceğin, her yönü ile bilimin ve aklın ışığında planlanmasıdır. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı dünya için, refah ve mutluluk için bilimsel tespitlere dayalı doğru planlamalara, doğru stratejilere ihtiyacımız vardır.

Yeni yüzyılda veteriner hekimler, hayvan sağlığı, hayvan refahı, veteriner halk sağlığı, çevre sağlığı, gıda güvenliği ve güvenirliği, biyoteknoloji ve biyogüvenlik gibi kapsamlı görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.. Tek sağlık yaklaşımında veteriner hekimler aktör meslek mensupları olup, ilerleyen süreçte bu görev ve sorumlulukları da artarak devam edecektir.

Bu kapsamda sayıları 30 bini geçen veteriner hekimi yasal olarak temsil eden Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak;

Hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubu olan veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesi, hayvancılığımızın ileri seviyelere taşınması, gıda güvenliği ile gıda güvenirliğinin sağlanmasının arzusu ve gayreti içerisindeyiz.

DİĞER HABERLER
TVHB'den 15 Temmuz mesajı

Sahipsiz hayvanların korunması ve refahı için stratejik plan hazırlanmasını, çok başlılığın engellenerek Hayvan Refahı Genel Müdürlüğü gibi yetkili bir teşkilatın kurulmasını gerekli görüyoruz.

Her geçen gün Dünya gündeminde daha fazla yer alarak küresel endişeye sebep olduğunu gördüğümüz Antimikrobiyal direnç hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bilim insanları, önlem alınmadığı takdirde, gelecekte en basit mikrobiyal hastalıkların dahi tedavilerinin çok güçleşeceği konusundan endişe duymaktadır. Antimikrobiyal direnç tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olup, yapılması gereken, vakit kaybetmeden, hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışmaların yapılmasıdır. Yarın çok geç olabilir. Bu konuda, Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Dünya Hayvan Sağlığı örgütü(OIE), Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü(FAO) ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği(WVA) gibi uluslararası kuruluşları önemli görevler beklemektedir.

Antibiyotiklerin etkinliğini devam ettirebilmek için, koruyucu hekimliğin geliştirilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi konularında herkesi üzerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz.

Gerek kamuda, gerekse serbest, klinisyen olarak, çeşitli problemleri çözümlenmiş standartları yüksek bir veteriner hekimlik icrası için, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurumlarını uygulanabilir, yeterli mevzuat ve alt yapıyı acilen hazırlamaya davet ediyoruz. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bağlı 56 Bölge ve İl Odamız ve üyelerimiz ile bu hazırlık çalışmalarında gece gündüz demeden yanlarında olacağımızı, bütün bilgi birikimimizi kendileri ile paylaşacağımızı da burada taahhüt ediyorum.

DİĞER HABERLER
Ali Eroğlu: Veteriner hekimlere yönelik şiddet 3359 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeli

Başta Yüksek Öğretim Kurumu olmak üzere, tüm yetkili makamları, mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yanlıştan bir an önce dönerek yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik eğitimini ülkemize kazandırmaya davet ediyor, bunu hayati derecede önemli buluyoruz.

Hayvancılıkta ekonomik kar sağlayan ülkelerde bitkisel üretim, hayvansal üretime göre planlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde hayvancılık sektörü yönetimsel olarak veteriner hizmetleri merkezlidir.

Ülkemiz hayvancılığı ve dolayısıyla insanımızın sağlığı üzerindeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla; yukarıda özet olarak bahsettiğim konularda etkin, bilgiyi öne alan, motivasyonu yüksek, uluslar arası yasalara ve kabullere uygun, çözüm odaklı, yetki ve sorumluluk kargaşası yaşanmayan, doğru, bütüncül ve stratejik politikaları uygulamaya koyacak, bir Veteriner Otoritesi merkez ve taşra teşkilatının oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği sorunların değil, çözümlerin tarafında olmaya devam edecektir.

Sloganımız; İleri hayvancılık için, ileri veteriner hekimliktir.

İleri veteriner hekimlik; sağlıklı insan, sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek demektir

Uluslar arası VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresinin yarınlarımız ve mesleğimiz için önemli katkılarının olacağına inanıyor, tekrar hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Ali EROĞLU

TVHB Merkez Konseyi Başkanı


23 Eylül 2019. 03:19
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x