Ali Eroğlu: Yeni Veteriner Fakülteleri açılmasına ihtiyaç yok.


Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler’in Ordu’ya Veteriner Fakültesi açılması gerekliliği ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.


Sayın; Dr. Hilmi GÜLER
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

Sayın Başkanım;

20 Kasım 2019 tarihinde resmi twitter hesabınızdan Ordu iline Veteriner Fakültesi açılması için resmi müracaatınızın yapılacağını belirtmiştiniz.

Açıklamanız; ” Ordu Veteriner Fakültesi için kolları sıvadık. Başlattığımız hayvancılık projeleri ve bölgemizde sokak hayvanları konusunda artan çağdaş ihtiyaçlar Ordu’da bir Veteriner Fakültesine büyük ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Veteriner Fakültesinin kurulmasıyla insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlıklarının korunması; büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları ve kümes hayvanlarının beslenmesi ile üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolünü yapılabileceğiz. Şehrimize hayırlı olsun.” Şeklindedir.

Öncelikle belirtmek isterim ki, Dünyanın hiçbir yerinde yukarıda sayılan gerekçeler ile Veteriner Fakültesi açılmamıştır. Beyan ettiğiniz bütün konular yasal olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile belediyelerin görev ve sorumluluğundadır.

Eğer Veteriner Fakültelerinin kuruluş sebepleri belirttiğiniz gerekçeler olsa idi, bugün Ülkemizin 32 Veteriner Fakültesi ile bu konularda dünyanın en ileri ülkesi olması gerekir idi.

Nüfus ve hayvan varlığı ülkemize benzeyen, hayvancılık ve hayvan sağlığında ileri ülkeler olarak kabul edilen; Fransa’da 4, Almanya’da 5, İngiltere’de 7, İspanya’da 10 Veteriner Fakültesi mevcuttur. Sadece 1 veteriner fakültesi olan Hollanda’nın hayvancılık ve hayvansal ürünlerden yılda 22 Milyar Dolar gelir sağladığı, buna karşılık Veteriner Fakültesi sayısı 32 olan ülkemizde hayvan ve hayvansal ürünlerde ithalatçı konumda olmamız gerçeği unutulmamalıdır.

Veteriner hekimlik mesleği tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler, veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar.   Gelişmişliğin en önemli paradigması doğru sektörel planlamalardır. İsabetli olmayan planlamalara bağlı uygulamalar istenmeyen sonuçlara ve mutsuzluklara sebep olmaktadır. Bugün ülkemizde sayısı 32’ye çıkan Veteriner Fakülteleri tüm uyarılarımıza rağmen bu anlamda çok olumsuz bir örnek teşkil etmektedir.

Globalleşen dünyada, Veteriner Fakültelerindeki eğitimlere uluslararası standartlar getirilmiştir. Avrupa Birliği; “Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliğini” (EAEVE), kurmuştur. Bu birlik, Avrupa’daki veteriner hekimlik eğitim kurumlarının resmi denkliğini onaylamaktadır. Ülkemizde bulunan 32 Veteriner Fakültesinden hiçbirisinin denkliği henüz onaylanmamıştır. Böyle bir eğitim düzeyi ülkemize yakışmamakta, uluslararası statümüzü olumsuz etkilemektedir. Ayrıca, ülkemizde şu anda veteriner hekim açığı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeni fakülteler açmak yerine, mevcut fakültelerimizin EAEVE tarafından denkliğinin onaylanması için çaba harcanmalıdır.

Veteriner Fakültelerinin hasta kabul eden merkezler gibi bir fonksiyonları ve amaçları bulunmamakta olup, bu husus yasal da değildir. 6343 Sayılı “ Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair” Kanuna göre ülkemizde Serbest Veteriner Hekimlerin klinik, poliklinik ve hastaneleri bütün hayvan hastalıkları için hizmet vermektedir. Yukarıda yer alan talepleriniz Ordu ilindeki veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından kolaylıkla karşılanabilir. Eğer sayı yetersiz kalıyor ise; diğer illerde de olduğu gibi belediyelerde istihdam edilen veteriner hekim kontenjanını arttırarak, veteriner hizmetleri yapılanmasını güçlendirerek sorun rahat bir şekilde çözülebilir.

2018-2019 öğrenim yılında Veteriner Fakültelerimizden 1800 civarında veteriner hekim mezun olmuştur. İşsizler ordusuna 1800 yeni yüksek tahsilli işsiz eklenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na uzun yıllardan beri veteriner hekim alımı yapılmamaktadır. Belediyelerde istihdam edilen veteriner hekim sayısı genel olarak yetersizdir. Bu durumda da açıklamanızda yer alan “sokak hayvanları konusunda artan çağdaş ihtiyaçların” karşılanması mümkün olmamaktadır. Alt yapı ihtiyaçları ve mezun çokluğu sebebiyle, Serbest Veteriner Hekimlik zorlaşmıştır. Gençlerimizin hayalleri boşa çıkmış, birçoğu çağımız standartlarının altında eğitim aldıklarından iş bulsalar dahi mesleklerinin özellikle ilk yıllarında faydalı olamayacaklardır.

21.inci yüzyıl toplumunun beklentileri, hem veteriner hekimliği eğitim-öğretiminin yeniden kurgulanmasını; hem de veteriner hekim profilinin yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, yakın gelecekteki veteriner hekimlik, daha yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü, etik ilke ve değerlere bağlı bir meslek olacaktır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanlığı ile birlikte, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi için Asgari koşulları, Minimum Kriterleri ve Genel İlkeleri belirlenen Programlar içerisine Veteriner Fakültelerinin de dahil edilmesi, yeni fakültelerin açılmaması, mevcut fakülte sayılarının azaltılması için uzun bir süredir çalışmalarımız devam etmektedir. Gerekli görüşmeler yapılarak, hazırlanan raporlar ilgili makamlara verilmiş olup, süreç devam etmektedir.

Açılan Veteriner Fakülteleri yıllarca geçici binalarda, yeterli laboratuvar, uygulama çiftliği ve hayvan hastanesi gibi hayati derecede önemli alt yapılara ve yeterli öğretim üyesi kadrolarına sahip olamamışlar, sonuçta yeterli donanıma sahip olmayan çok sayıda mezun mesleğe adım atmıştır. Yeni Veteriner Fakülteleri açmak gibi hatalı uygulamalar ile zarar gören hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır.

Acilen yapılması gereken; açılan Veteriner Fakültelerinde eğitim ve öğretime başlanması için çekirdek eğitim programının netleştirilmesi, yeterli fiziki şartlarının sağlanması, minimum öğretim üyesin sayısının, öğretim üyesi ve öğrenci sayılarının oranı, destek personelin niteliği gibi kriterlerin belirlenmesi ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uygulamaya konulması gerekmektedir.

Sonuç olarak;

Veteriner hekimlik eğitimi zor ve pahalı bir eğitimdir. Stratejik öneme sahip bir mesleğin mensuplarının meslekleri ile ilgili olarak tam donanımlı dünya standartlarında bilgi ve kapasiteye sahip kişiler olarak yetiştirilmiş olmaları kaçınılmazdır. Aksi takdirde açılacak olan her bir Veteriner Fakültesi, ülkemiz gençliğine, insan ve hayvan sağlığı ile ülke ekonomisine zarar verecektir.

Ordu İline Veteriner Fakültesi açılması yaklaşımınızın yukarıda yer alan hususlar dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesini, 6343 sayılı Kanun’a göre kurulmuş kamu kurumu niteliği olan, tüzel kişiliğe haiz, kendine bağlı 56 Bölge ve İl Odası ile ülkemizde sayıları 30 bini geçen veteriner hekimlerin tek temsilcisi Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak talep etmekteyiz.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Ali EROĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı


28 Kasım 2019. 17:49
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x