Anayasa Mahkemesi Muayenehane Yasağını Kaldırdı


Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650  sayılı KHK’nın, devlet, üniversite hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik  kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren maddelerini ”Yetki  Kanunu kapsamına girmediğinden” iptal etti.

 

CHP, 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde  Kararname’nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle  Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

 

Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK’nın, devlet, üniversite  hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma  yasakları getiren maddelerini ”Yetki Kanunu kapsamına  girmediğinden” iptal etti.

 

İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER

 

650 sayılı KHK’nın, iptal edilen 38. maddesi, ”Memurlar, mesleki  faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane  ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf  üniversitelerinde çalışamaz” hükmünü içeriyor.

 

KHK’nın 39. maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen ”Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında  mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,  muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel  kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir  iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmü de iptal  edildi.

DİĞER HABERLER
Kabotaj Bayramı kutlandı

 

KHK’nın iptal edilen diğer maddeleri şöyle:

 

40. madde: Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim  elemanları, kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesi hükmüne tabidir. Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim  kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner  sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak  kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde  mesleki faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra  edebilir. Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine  ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar  müdürü, bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların  yardımcısı olamaz.

 

41. madde: Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve sivil öğretim  elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27. maddesi hükmüne tabidir. Ancak öğretim  üyesi kadrolarında bulunanlar; yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde  bulunmak, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713  sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve erler  ile askeri öğrencilere yönelik olanlar dışında hasta muayenesi ve tedavisi  faaliyetleri kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığının izniyle  mesai saatleri dışında mesleki faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir.” Ajanslar

DİĞER HABERLER
Cilvegözü'nden geçiş yok

19 Temmuz 2012. 12:07
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x