Yazar arşivi
Yazar: Prof. Dr. F. Tahir AKSOY
E-posta: ftaksoy@yahoo.com BSc : 1968 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Phd : 1974 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi MSc : 1976 - University of Reading U.K. Doçent : 1979 - Ankara Üniversitesi Profesör : 1989 - Ankara Üniversitesi

Kuluçkalık Yumurtaların Elde Edilişi

KULUÇKALIK YUMURTALARIN ELDE EDİLİŞİ   Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com         Modern tavukçuluğun önemli özelliklerinden birisi de üretimin yığınsal olmasıdır. Binlerce civcivin bir arada kuluçkadan çıkması ve birlikte büyütülmesi, modern kuluçkahanelerin üretimde devreye girmesi ile sağlanabilmiştir. Kuluçka işlemleri tavukçulukta üretimin önemli bir halkasıdır. Kuluçkahanelerin ekonomik verimliliği sağlayabilmesi buradaki teknik başarı ile […]

Ticari Tavuk Sürülerinin Elde Edilişi

TİCARİ TAVUK SÜRÜLERİNİN ELDE EDİLİŞİ   Prof. Dr. F. Tahir Aksoy Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ftaksoy@yahoo.com   HAYVAN ISLAHI ÇALIŞMALARI Günümüzde yaygın olarak üretilen üstün verimli (yumurtacı veya etçi) ticari tavuk sürülerinin nasıl elde edildiği daima merak konusu olmaktadır.  Söz konusu bu üretimde kullanılan iki önemli ıslah yöntemi vardır. Bu yöntemler; seleksiyon […]

Hayvanlarda Sağlıklı Yaşam Koşulları

    Prof. Dr. F. Tahir Aksoy   Canlıların sağlıklı yaşamı için gerekli olan çevre koşulları, kısaca “Hijyenik Koşullar” olarak ifade edilir. Bir canlının yaşamını devam ettirmesi ve verimli olması için bazı özel koşullara gerek vardır. Çevre sıcaklığı, rutubet, havalandırma, ışık, yem, su, yerleşim sıklığı, diğer hayvanlar ile olan ilişkiler çevrede çeşitli mikroorganizmaların varlığı ve […]

Soğuk Mevsimlerde Kümeslerin Havalandırılması

SOĞUK MEVSİMLERDE KÜMESLERİN HAVALANDIRILMASI Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com   Kümeslerin havalandırılması kümes yönetimi ile ilgili önemli fakat biraz da karmaşık bir konudur. Havalandırmanın amacı hayvanların temiz hava gereksinimlerini sağlamak, kümes içinde oluşan çeşitli zararlı gazları ve rutubeti dışarı atmak, kümes içindeki sıcaklığı dengede tutmaktır. Yanlış havalandırma yapılan kümeslerde sorunlar çıktıktan sonra önlem almak […]

Broiler Piliçlerin"Yemi Değendirme" Özellikleri

    BROİLER PİLİÇLERİN     ‘’YEMİ DEĞERLENDİRME’’ ÖZELLİKLERİ VE YAKIN GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER     Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com     Besleyici, sağlıklı, lezzetli ve ekonomik özellikleri ile broiler piliç eti bugün tüm dünya mutfaklarında haklı olduğu yeri bulmuştur.  Piliç etinin hazırlanması pişirilmesi diğer etlere bakarak çok daha kolaydır. Ülkemizde de becerikli ev hanımlarımız […]

Horozlarda Ayak,Kuluçkalık Yumurtalarda Dölsüzlük Sorunu

HOROZLARDA AYAK PROBLEMLERİ VE KULUÇKALIK YUMURTALARDA DÖLSÜZLÜK SORUNU   Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com            At yetiştiriciliğinde ‘’AYAK YOK AT YOK’’ diye bir tabir vardır. Aynı söz damızlık tavuk yetiştiriciliğinde de ‘’AYAK YOK HOROZ YOK’’ olarak ifade edilebilir.               Damızlık (Parent stok) yetiştiriciliğinde amaç, yeterli sayıda kuluçkalık yumurta elde etmek ve […]

Sürüde Hiyerarşik Bir Düzen Kurulması Tavukların Önemli Davranış Özelliğidir

 Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com   Çiftlik hayvanların önemli davranış özelliklerinin bilinmesi, onların bakımları ile ilgili uygulamalarda yetiştiriciye (üreticiye) çok büyük kolaylıklar sağlar. Bu nedenle hayvan davranışları konusu günümüzde önemli bir bilim dalı haline gelmiştir. Yetiştiricilik açısından tavukların önemli bir davranış özelliği; sürü içerisinde zamanla birçok koloninin oluşması ve bu kolonilerin kendi içlerinde hiyerarşik […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.