Babacan Tarihi Mali Affı Açıkladı


Devlet Bakanı Ali Babacan, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin paketi açıkladı.

Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılacak kanun tasarısının kapsamını geniş tuttuklarını, tasarıyla uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin girdiğini bildirdi.

Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010’dan, SGK primlerinde Haziran 2010’dan önceki dönemin kapsamda olacağını bildirdi.

Ali Babacan, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti.

Tasarının kapsamı

Tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdareleri ile belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri, TEDAŞ, Yurtkur, TRT, KOSGEB, TOBB ile bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri olarak sıralayan Bakan Babacan, “Dikkat ederseniz bu son iki kuruluş kamu sektörü değil, hukuki açıdan ama onlardan bize gelen talepler doğrultusunda biz bunları ekledik. TOBB ve OSB’ler aynı kamu alacakları kapsamında kendi alacaklarının da yeniden yapılandırabilmek istedikleri için kapsama girmiş oldular” dedi.

Babacan, kapsama giren alacakları da şöyle sıraladı:

“Vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları,sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları, İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi bazı alacakları, belediyelerin vergi tarifeden doğan ücret ve su alacakları. Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları, TEDAŞ’IN elektrik alacakları.

Bu arada özelleştirilen 7 elektrik dağıtım bölgesi var. Bu 7 dağıtım şirketi de Enerji Bakanlığımızla yaptığı görüşme uyarınca kapsamına girmek istedikleri söylediği için bunlar da bu kapsama girmiş oluyor. Bunlar hep bu özel kuruluşların kendi rızaları ve talebiyle yapılan çalışmalar. Yurtkur’un öğrenim kredisi alacakları, TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, KOSGEB’in desteklerden kaynaklı alacakları, TOBB ve bağlı odaların oda aidat ücretleri, OSB’lerin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidat alacakları…”

DİĞER HABERLER
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Kapsama giren alacakların dönemi

Kapsama giren alacakların döneminin kritik bir nokta olduğunu belirten Babacan, vergiler ve gümrük vergileri açısından 31 Temmuz 2010’dan önceki dönemleri, beyana dayanan vergilerde yine 31 Temmuz 2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsama aldıklarını bildirdi.

Babacan, 2010 yılına ilişkin31 Temmuz 2010 tarihinden evvel tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisini kapsama aldıklarını kaydetti.

Babacan, “Neden 31 Temmuz 2010?” diyerek şöyle devam etti:

“Sosyal güvenlik primleri açısından baktığımızda Haziran 2010 ve önceki aylara ait. Haziran 2010’daki ödeme Temmuz’da yapıldığı için, Haziran 2010’dan önceki aylara ait işlenen ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası pirimi ve sosyal güvenlik destekleri isteğe bağlı sigortalar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler, yaşlılık emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektiren nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlarınaylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek pirimi.

Sosyal güvenlik kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkı payı yine 30 Haziran 2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri 31 Temmuz 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları. Elektrik ve su alacakları açısından yine 31 Temmuz 2010 tarihinden önce ödenmesi gerekenler .O da aidatları açısından hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar diğer alacakları açısından da 31 Temmuz 2010 tarihind evadesi geldiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olanlar.”

Tahsilatların hızlanması sağlanacak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gecikmiş alacakların yeniden yapılandırılmasının, ihtilaflı alacakların ihtilafına son vererek tahsilatının hızlandırılmasını sağlanacağını belirterek, kanundan önce başlamış inceleme vetazminat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de kanundan yararlanma imkanı getirdiklerini bildirdi.

DİĞER HABERLER
Şimşek: Yeni vergi yok

Babacan, şunları söyledi:

“Matrah ve vergi artırımı. Bu önceki kesinleşmiş alacakların tahsili ile ilgili değil, yeni bir konu. Geçmişe yönelik özellikle 2006’dan sonra dönemlere uygulanacak. Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi vergi borçlarının kredi kartı ile de ödenebilmesi. Süresinde ödenmeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi. Varlık barışı kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara bilahare bazı haklar tanınması.”

Bu sadece vergi barışı değil, bir devrim

ATO Başkanı Aygün, şimdiye kadar devletin yumruğunu gören vatandaşın şimdi devletin kadife eliyle tanıştığını bildirdi.

ANKARA – Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, hükümetin kamu alacaklarıyla ilgili olarak açtığı beyaz sayfanın, sadece bir vergi barışı değil bir “devrim” olduğunu söyledi.

ATO Başkanı Aygün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsiliyle ilgili yasa tasarısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadar hep devletin yumruğunu gören vatandaş, bugün itibariyle devletinin kadife eliyle tanışmıştır” dedi.

Aygün, tasarının sadece vergi ve sigorta alacaklarıyla sınırlı tutulmayıp, elektrik, su, doğalgaz, yüksek öğrenim kredi ve harç borcu gibi 300’e yakın borç kaleminin yanı sıra, matrah artırımı ve stok beyanı gibi unsurları kapsamasının, “devletin vatandaşına büyük bir beyaz sayfa açması” anlamına geldiğini ifade etti. Aygün, Cumhuriyet tarihinde yapılan vergi barışlarının tümünü tek kalemde kapsayan bir barışın yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bizim hesaplamalarımıza göre, faiz ve cezalarıyla birlikte 120 milyar liranın üzerinde bir kamu alacağı tahsil edilebilir hale gelmiştir. Devletin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu projeyle 50-60 milyar lira tahsil edebileceğini tahmin ediyoruz. Böylece bütün dünya ülkeleri bütçe açıklarıyla, kamu borç stoklarındaki büyümeyle uğraşırken Türkiye, buradan gelen parayla bütçe ve sosyal güvelik açığını azaltarak çok önemli bir mali disiplin sağlayacak. Vatandaş ise borç kıskacından, icra derdinden kurtulacak ve işine gücüne bakacak. Bu kadife devrim Türkiye ekonomisini yeniden üreten ve istihdam yaratan bir rotaya sokacak.”

DİĞER HABERLER
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: 210 milyar TL’lik de ek bir bütçe açığı gerçekleşebilir.

Artık herkes işine dört elle sarılmalı

Yasa tasarısının boyutunun her kesimi kapsayacak kadar geniş tutulması nedeniyle çiftçiden-öğrenciye, su parasını ödeyemeyen gecekonduda oturan vatandaştan vergi sigorta borcunu ödeyemeyen işverene kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini belirten Aygün, “Bu boyutta bir ödeme kolaylığı fırsatının önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir daha getirilebileceğini tahmin etmiyorum. Bu yüzden herkesin bu kolaylıktan yararlanarak kamuya olan borçlarını ödeyip, dükkânına, tezgâhının başına dönmesini ve işine dört elle sarılmasını bekliyoruz” dedi.

Aygün, getirilen hükümetin geçen hafta açıkladığı gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik destekler ve KOBİ’ler verilen 3 milyar liralık KOSGEB kredi desteğiyle birleşince ekonomiye çok önemli bir dinamizm kazandıracağını belirtti.

Peşin ödeyene kredi desteği

Aygün, getirilen ödeme kolaylığından kamuya borcu olan herkesin yararlanması gerektiğini belirtti. Ankara Ticaret Odası’nın söz konusu düzenlemeden tüm borçluların yararlanmasını teşvik etmek amacıyla kampanya yaparak uygulamaya en geniş katılımın sağlanmasına destek olacağını ifade eden Aygün, bankacılık sektörünün de yasa kapsamından yararlananlara kredilendirmede kolaylık sağlaması gerektiğini bildirdi.

Aygün, Ankara Ticaret Odası’nın borcunu peşin ödeyecek mükelleflerin kredilendirmesine yönelik olarak bankalarla görüşmeler yaptığını belirterek, “ATO, bankalarla yapacağı anlaşmalar kapsamında kendi kaynaklarını da seferber ederek oda üyelerinin kolay ve ucuz kredi kullanmasını sağlayacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile sürdürülen görüşmeler çerçevesinde 600-700 milyon liralık kredi desteği vereceğiz” diye konuştu.


15 Kasım 2010. 14:00
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x