Bağırsak sağlığı İçin Hayvansal Katkılar


402016_211062692321827_100002542938727_433827_1583266098_n

 

 

 

 

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN HAYVANSAL KATKILAR(*)

 

Çeviri: Dr. Kaya DEMİRÖZÜ   Kanatlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)

 

Kanatlı hayvan yemleri büyük ölçüde,  bitkisel kökenli maddelere dayanmaktadır. Bununla birlikte proteinler ve yağlar gibi hayvansal maddeler yararlı birer kaynaktır. Bunlar niteliksel ve dengeli bir yem formüle edilmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Nitelikli ve dengeli beslenme genellikle coccidiosis ve diğer hastalık- ların kontrolünde doğru bir yönetimin temelidir. Civcivlerin sindirim sistemi tam gelişmediğinden(mikrobiyota oluşmadığındanI)  patojenlere açık hal-dedir. Piliçlerin sağlıklı büyümelerini desteklemek için; yemleriyle lezzetli, konsantre ve sindirilebilir besin maddeleri verilmelidir. Mesela, hayvansal orijinli hemoglobin tozu ve hayvansal yağlar gibi uzun zamandan beri  iyi bilinen destek ürünleri olup konsantre yapıları ve yüksek biyolojik değerli-likle takdire şayandır.

Bu beslenme klasikleri yanında, geçmiş yıllarda mukozal peptonlar ve plazma gibi özenle işlenerek beslenme değerleri artırılmış yeni nesil hayvansal proteinler geliştirilmiştir. Bu maddeler genellikle, yeni doğmuş hayvanların ilk döneminde, büyüme ve gelişimin kritik haftalarında yaptık-ları katkılarla üretim sürecinde artı değer kazandırmaktadır.

Saf, sindirilebilir protein

Hemoglobin tozu veya alyuvarlar kan fraksiyonu bir ürünüdür. Hemoglobin tozunun protein kalitesi çok yüksek olup, kuru madde bazında % 90 – % 100 protein içermektedir. Amino asit profilinin yaklaşık % 50 esansiyel amino asitlerden oluşur. Hayvansal kökenli maddeler için olduk-ça tipiktir.

En önemlisi, yanma ve protein kalitesinin bozulmasını engellemek amacıyla hemoglobin kurutulması kontrollü sprey-kurutma işlemiyle yapı-lır. Sindirilebilme çalışmalarında her amino asidin  invivo sindirilebilirlik değerlerini % 95 olduğu saptanmıştır. Hayvana sindirilebilirliği yüksek olan protein kaynaklarının verilmesi bağırsakta istenmeyen mikrobiyal koloni-zasyonunun engellenmesinde iyi bilinen bir faktördür. Sonuç olarak, yeter-siz potasyum / ham protein kalitesi muhtemelen ıslak altlık sorununa yol açar. Oysa hemoglobin tozunda bu tür sorun yaşanmamaktadır.

DİĞER HABERLER
Türk yemekleri Kanada'da tanıtıldı

Broiler rasyonlarında hemoglobin formüle ederken, ilk sınırlayıcı amino asit izolöysindir. Broilerle yapılan farklı çalışmalarda; yeme % 3’ün altında katılan hemoglobin tozun büyümede veya FCR da sınırlama söz ko-nusudur. Diğer bir ifade ile hiçbir etkisi gözlenmemiştir. Diğer çalışmalar (Frugé, 2006), özellikle izolöysin ve belki arjinin için dengeleme yapıldığın-da, performans artışlar saptanmıştır. Literatür ve günlük uygulamada      % 0,5 ve% 1 arasında katılması optimum dozdur (Grafik.1).

GRAFİK .  1

Grafik.1. Broiler yemlerine farklı miktarda katılan hemoglobin tozu(Frugé,2006)    

 

Hayvansal ve Bitkisel yağlar

          Genelde broiler yemlerinde kullanılan bazı klasik hayvansal ve bit-kisel yağlar tablo.1 verilmiştir. Yağ asidi profilleri karşılaştırılmasında hayvansal yağlar, palmiye yağı hariç bitkisel yağlardan daha fazla doymuş yağ asitleri içermektedir. Bu daha yüksek bir erime noktası ve daha düşük bir enerji yoğunluğu demektir. Kanatlı yağı gerek broiler gerekse hindi yemlerinde en tercih edilen ve popüler olanıdır.

Kanatlı yağı mükemmel sindirimi ile karakterize ve soya yağına denk yüksek metabolik enerji (ME) değerine sahiptir. Bu durum, yaklaşık% 20 linoleik asit (C18:2) içeriği ile izah edilebilir. Oldukça yüksek yağ asitleri oleik asit(C18:1) ve palmitik asit (C16:0) iyi bir karkas dolayısıyla et kalitesini korumada katkıda bulunurlar.

Tablo.1. Kimi hayvansal ve bitkisel yağların özellileri

 Kanatlı yağı %Soya yağı %Kanola yağı %Palmiye yağı %
C 16:0    palmitic1910.54.543
C 18:0    Stearic6.941.55
C 18:1    Oleic33225838.5
C 18:2    Linolenic2254.52011
C 18:3    Linolenic1.97.590.2
Kaynama erime

Noktası  C

 

29

 

-8

 

-10

 

43

ME Broiler363637.430.3

 

Konsantre Protein

Hayvansal protein hidrolizatları, küçük molekül boyutu ile ayırt edilir. Protein hidrolize işlemi sırasında büyük protein moleküllerin bir adımı kü-çük parçacıklara haline dönüşmesidir. Ham protein içeriği işleme kademe- lerine bağlı olarak 60-90% arasında değişir. Böylece protein konsantre hale gelir. Düşük molekül ağırlıklı peptitler haline gelen protein konsantre-sinden günlük civcivlerin metabolize etmeleri sağlanmış olur. Bağırsak ba-riyer bütünlüğünü korunarak, enterositlerin ve bağırsak villuslarının uygun gelişimi desteklenir.

Tablo. 2 de Madrid Üniversitesi tarafından 2012 yılında yapılan broiler deneme sonuçlarını göstermektedir. Bu çalışmada ilk iki hafta konsantre bir pepton, soya unu, balık unu ile karşılaştırılmıştır. Hayatın ilk 2 haftasında yeme % 3 katılan konsantre protein diğer protein kaynakla-rına kıyasla FCR da 3 puan gibi anlamlı azalma saptanmıştır.

Tablo.2. Broiler performansı çalışması(Madrid-2012)

 Soya UnuBalık UnuKonsantre

Protein

Olasılık
!3 Günlük canlı ağırlık (kg)0.3780.3850.387NS
Yem Tüketimi (kg)0.4380.4430.438NS
FCR1.16a1.15a1.13b0.005
Günlük Yem Tüketimi(g/gün)20.929.629.8NS
Ölüm (%)0.600.600.60NS

 

Hayvan Plazmadan Elde Edilen İmmünoglobünler

        Hayvan plazması büyükbaş hayvan kanından elde edilir. Mezbahada sağlık kontrolü yapılmış hayvanlardan toplanan kan santrifüj edilerek plaz-ma fraksiyonu ayrılmaktadır. Plazma püskürtme kurutma yöntemiyle be-yaz kremsi bir toz olarak konsantre edilir. Son derece fonksiyonel bir destek olup, bağırsak sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. İçeriğinde ki immünoglobülinler (Ig) sayesinde patojenleri bağlanabilmektedir. Etkileri hijyen koşullarının iyi olmadığı durumlarda daha bariz gözlenebilir. Kanat-lılarda plazma performansı üzerinde araştırma sınırlı, ancak domuzlara benzer etkiler beklenebilir.

En son Avustralya New England Üniversitesi broiler yemlerine  % 0.5 ve % 1 katılan plazma ile yapılan bir deneme yayınlanmıştır. İlk 10 gün boyunca civcivlere % 0, %0.5 ve %1 plazma tozu ihtiva eden yemler verilmiş ve daha sonra tüm gruplarda normal yeme geçirilmiş, toplam 35 gün izlenmiştir. Plazma tozlu yemle beslenen grupların yem dönüşüm oranı (FCR) ilk 10 gün boyunca birkaç puan iyileşmiştir. Daha da önemlisi FCR üzerinde olumlu etkiler 35 gün tam deneme süresi boyunca gözlendi (Grafik. 2). Tüm deneme grupları geri kalan 25 günde aynı ticari yemi yediler.

Bu çalışmada broiler başlangıç yemine sığır plazması % 0.5 oranında katılabileceği de saptanmıştır. 35 Günlük deneme boyunca FCR 10 mila 14 puan iyileşmiştir.

 

GRAFİK

GRAFİK . 2

Grafik.2.Broilerlerde Plazma ile deneme, düzeltilmiş FCR(UNE, Avustralya,2014)

 

ABP <0.10. FCR (düzeltilen ortalama ağırlığa göre)

 

Biyolojik Değerlilik

Yeni nesil hayvansal destek ürünleri yüksek biyolojik değere sahip olup çoklu mekanizmalar aracılığıyla genç piliçlerin performansına olumlu katkıları bulunmaktadır. Fonksiyonel hayvansal proteinleri bağırsak sağlığı-na odaklanarak yem tüketimini artırırlar. Yüksek oranda sindirilebilir pro-teinde dengeli amino asit profilleri aynı zamanda  bağırsak lümeninde pasif bağışıklığı uyarmaktadır.

(*): Mors, R. and Van Deun, L. (2014): Animal ingredients to enhance a healthy gut. World Poultry -Managing Coccidiosis-Special Edition, 20-21. Özetlenerek Çeviri.

Önerilen KaynaklarII

  1. Demirözü, K.(2010):Probiyotikler ve Yeni Konseptler. Çiftlik Dergisi; Şubat-2010,312(38-40)
  2. Demirözü, K.(2010): Bilinçli Beslenmede Doğal Destek Ürünler. Çiftlik Dergisi 311,58-63
  3. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları I, Çiftlik Dergisi Mart -2010 313 (52-53)
  4. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları II, Çiftlik Dergisi Nisan- 2011,326 (38-39).

(I, II): Çevirenin notu.

 


7 Temmuz 2015. 11:22
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

3 Yorum
Eskiler
En Yeniler
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
trackback

[…] K.(2015): Bağırsak Sağlığı İçin Hayvansal Katkılar-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=7751907.2015 tarihinde ve Çiftlik Dergisi 2015 (377) 30-31 […]

trackback

[…] K.(2015): Bağırsak Sağlığı İçin Hayvansal Katkılar-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=77519 07.2015 tarihinde ve Çiftlik Dergisi 2015 (377) 30-31 […]

trackback

[…] K.(2015): Bağırsak Sağlığı İçin Hayvansal Katkılar-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=7751907.2015 tarihinde ve Çiftlik Dergisi 2015 (377) 30-31 […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x