Bağırsak Sağlığında Butirat Önemi“Bağırsak Sağlığında Butirat Önemi”(*)

Dr. Kaya DEMİRÖZÜ

Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı

(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)


Butiratın işlevleri birçok kişiye aşina olsa da, farklı Gastrointestinal kanal(GİK) segmentlerinde sindirim fonksiyonu, mikrobiyota kompozisyonu ve immün yanıtlar üzerindeki etkisi aynı mıdır?

Broilerlerde yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak, butiratın bağırsak sağlığına katkıda bulunduğundan GİK’in farklı bölümleri üzerindeki etkilerinin daha fazla aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Cevaplanması gereken ilginç sorular:

• Butirat ilaveli broiler diyetlerinin sindirim fonksiyonu, mikrobiyota kompozisyonu ve immün yanıta etkileri nelerdir?

• Bu etkilere GİK segmentinden tepki var mı?

Pek çok çalışma, GİK boyunca yapılan butirat konsantrasyonlarına odaklanmamıştır. Dolayısıyla, butiratın etkileri, molekülün mevcut olduğu GİK segmenti tarafından şartlandırılıp karıştırılmadığı belirsizliğini korumaktadır. Bunu açıklığa kavuşmaması, butirat ilavesinin kanatlı hayvan endüstrisinde bir beslenme stratejisi olarak kullanılmasını sınırlayabilir.

Butiratın İşlevleri

Bir yem katkı maddesi olan butirat kaplanmamış veya butirat gliseritler (mono-, di- ve tri-gliseritler) veya butirat yüklü matrisler (yağla kaplanmış veya mikrokapsüllenmiş butirat) gibi korumalı katkılar formunda kullanılabilir.

Kanatlı hayvanlarda, yem katkısı olarak butirat optimal bağırsak sağlığının korunmasına , büyüme performansının uyarılmasına, bağırsak morfolojisi üzerinde olumlu bir etkiye, gelişmiş karkas özelliklerine ( karkas yağlanmasını azaltmak), yemin sindirilebilirliğini artırmak,  aynı zamanda bir enerji kaynağı, bakteriyostatik olduğu ve immun yanıta olumlu etkileri bildirilmiştir.

Butirat sadece bakteriler üzerinde doğrudan etki yapmakla kalmaz, aynı zamanda hayvanın mikrobiyota bileşimini dolaylı olarak etkileme olasılığı da söz konusudur.

Bağırsakta fonksiyonu

Butirat, tümör nekroz faktörü α veya interlökinler 1 β, 2 ve 6 gibi proenflamatuar sitokinlerin üretimiyle sonuçlanan sitoplazmik kinazı inhibe ederek proenflamatuar metabolik yolu düzenler. Kanatlılarda, bu proenflamatuar sitokinler, enflamatuar tepkiler sırasında besinlerin parçalarını değiştiren homeoretik bir tepkiye neden olurlar. Ek olarak, butirat, lipit metabolizması üzerinde olumlu bir etkisi olan proinflamatuar sitokinler vasıtasıyla strese bağlı karkas yağını azaltır.

DİĞER HABERLER
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Butirat, bağısak epitel hücre katmanının bütünlüğünü arttırır. Epitel bariyeri normal bir bağırsak fonksiyonu için gereklidir ve bütünlüğünün bozulması iltihaplanmaya neden olabilir. Butirat, Sıkı bağlantı(TJ) proteinlerin sıkılaşmasını ve dolayısıyla bağırsak epitel bütünlüğünü arttırır.

Ayrıca, Butirat katkısı, Clostridium laktifermentans ve Ruminococcus bromii’nin ortalama populasyonunu oranını arttırırken, Clostridium perfringens’in nispi sayısını azaltır. Butiratın, Salmonella typhimurium’un patojenite genlerinin ekspresyonunua olumsuz etki yaptığı bilinmektedir. Aynı zamanda, Salmonella enteritidis’in sekal kolonizasyonunu ve dışkı ile saçılmasını azalmaktatır.

GİK’daki butirat varlığı, kolesistokinin, peptid YY ve glukagon benzeri peptid 2 seviyelerinde bir artışa ve pankreas peptid seviyesinde bir azalmaya neden olabilir. Tüm bu değişiklikler bağırsak ve mide mukozasının gelişimini destekleyebilir.   Besinin mide kalma süresini artırabilir ve mide ve pankreas salgılarını uyarabilir. Sonuç olarak, besin sindirimi ve emilimi iyileştirilebilir.

Serbest kalma bölgesini önemi

Butiratın serbest bırakıldığı GİK segmenti genellikle belirsizdir. Serbest bırakılan yer, kanatlının GİK’i boyunca karşılaşılan hücre tipleri ve pH koşullarının çeşitliliği ve farklı bağırsak bölümlerindeki mikrobiyota kompozisyonui göz önüne alındığında, beklenen etkileri farklı olabilir. Mevcut katkı maddelerinin karakterizasyonu ve hedef salınım formülasyonların geliştirilmesi önemlidir.

Farklı GİK kısımlarındaki butirat

Broilerde Moquet ve ark. (2018), farklı GİK kısımlarındaki sindirilmiş besindeki  bağlı olarak farklı etkilere yol açtığını gösterilmiş; bağırsak morfolojisi ve proteolitik enzimatik aktiviteler, sonuçta protein sindirilebilirliğinde farklılıklara neden olmaktadır. Çalışmalarında, ileumda metioninin sindirilebilirliği, muhtemelen GİK gelişimi ve besin geçiş zamanının modifikasyonları nedeniyle, kolon ve sekal içeriklerinde butirat ve / veya propiyonat bulunduğunda artış söz konusudur.

DİĞER HABERLER
Ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik

Aynı zamanda, kursak, proventrikulus ve taşlıktaki yemde bulunan butirat, amino asitlerin(AA) ileumda  sindirilebilirliğini belirgin azaltma eğilimindedir.İlaveten, taşlık sonrasında butirat mevcudiyeti, bağırsak enteroendokrin L-hücreleri salgılama faaliyetlerindeki değişikliklere atfedilebilecek yem tüketiminde olumsuz  etkiye neden olmuştur. Araştırma, butiratın sindirim işlemleri üzerindeki etkilerinin, molekülün mevcut olduğu ve AA’nın sindirim fonksiyonu ve biyoyararlığı üzerindeki etkisine işaret ettiği GİK segmentiyle ilişkisini göstermektedir.

Butiratlı diyet, metabolizma ve immün cevap

Yapılan çalışmalarda, alımını gözlemledi mide bölgesinde pasif bir işlem olup, varsayılan sodyum monokarboksilat taşıyıcılar ince ve kalın bağırsakta yardımcı olurlar. Gastrik bölgedeki yem butirat konsantrasyonunun artışı, lipitlerin β-oksidasyonunu hızlandırıyor gibi. Benzer bir etki ileum ve kolonda gözlenmiştir. Bununla birlikte, duodenumdaki besin butirat konsantrasyonunun artması, glikolizisi teşvik etmektedir.

Bu nedenle, butirat bağırsaktaki enerji metabolizması üzerinde yere bağlı bir etkiye sahiptir. Bu özelliklere rağmen, hücre içi butirat konsantrasyonu GİK bölümleri arasında ve içerikte düşük kalmıştır. Butirat, duodenumda preprokosistokinin ekspresyonunu arttırmıştır. Bu, kanatlılarda diyette butirat ilavesinin iştah üzerindeki etkisini açıklayabilir.

Butiratın İmmun yanıta etkisi tam vuzuha kavuşamamıştır.

1. Bach Knudsen KE et al.(2018):Impact of Diet-Modulated Butyrate Production on Intestinal Barrier Function and Inflammation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30322146

DİĞER HABERLER
Kümes Hayvanlarının Mikrobiyal Popülasyonunu Arttırma

2. Bedford,A.and Gong,J.(2017): Implications of butyrate and its derivatives for gut health and animal production https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654517301397

3. Demirözü,K., Yargeldi,K., Karaoğlan, Ö.(2004 ):Bir Fitobiyotik Olan Bıomın® PEP 1000’nin Broilerlerde Etkinliğinin Denenmesi. PEP Teknik Kitapcığı ,21-28 ve Doğal Seçenekler Seminerleri, Bolu-Bandırma.

4. Demirözü, K.(2005): Çağdaş Hayvan Üretiminde Bilinçli Beslenmede Doğal Alternatifler. Çiftlik Dergisi Röpotaj.

5. Demirözü, K.(2010): Bilinçli Beslenmede Doğal Destek Ürünler. Çiftlik Dergisi 311,58-63

6. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları II, Çiftlik Dergisi Nisan- 2011,326 (38-39).

7. Demirözü, K.(2015): Bağırsak Sağlığı İçin Hayvansal Katkılar-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=77519 07.07.2015 tarihinde  ve Çiftlik Dergisi 2015 (377) 30-31 yayınlandı.

8. Demirözü, K. (2016): Antibiyotiklere Alternatif Arayış(Çeviri), www.ciftlikdergisi.com.tr/antibiyotiklere-alternatif-arnayisi.html  https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=103631 , 07.11.2016 yayınlandı.

9. Demirözü, K.(2017): Tavuk Bağırsak Sağlığının Korunması-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/tavuk-bagirsak-sagliginin-korunmasi.html,   26.03.2017 yayınlandı

10. Demirözü, K. (2017) : Üreticilerin Antibiyotik Kısıtlamasına Yanıt Olarak Yeni Stratejileri Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=109360  03.02.2017 yayınlandı.

11. Demirözü, K. (2018) : Antibiyotıksiz Üretimde Bağırsak Sağlığının Önemi –Çeviri-https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=125981, 13.03.2018 yayınlandı.

12. Demirözü, K. (2018):Bütirat Broilerlerde Nekrotik Enteritisi Hafifletir (Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=124912 14.01.2018 yayınlandı.

13.  Demirözü,K.(2018): Bağırsak Sağlığında Fırsatlar Ve Sorunlar (Çeviri). 17.09.2018 tarihinde yayınlandı. https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=129495

14. Moquet et al. (2018) .Butyrate presence in distinct gastrointestinal tract seg-ments modifies differentially digestive processes and amino acid bioavailability in young broiler chickens.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29077956


21 Mart 2019. 09:54
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x