Balıklardaki Ağır Metal Bakanlık Açıklamasına Dr.Can Demir'den Bilimsel Yanıtlar


Erkan KONURALP

Çiftlik Dergisi Özel Haber

Sayın Dr.Can DEMİR 18.01.2013 tarihinde A Haber Tv Deşifre Programında 30 ayrı noktadan çeşitli balıklardan örnek alarak ağır metal analizlerinin yapılması sonucunda elde edilen verileri özellikle 11 adet balıkta Civa, Kadminyum ve Kurşun bulunması açıklamalarınıza Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığının aşağıdaki kamuoyunu bilgilendirme açıklamalarını yorumlar mısınız?

21.01.2013 Tarihli “Su ürünlerinde metal taramasına”ilişkin Basın Açıklaması(2013/5)

1- BAKANLIK : Bakanlığımızca avcılık yoluyla elde edilen balık ve diğer su ürünlerinde tüm karaya çıkış noktalarında av sezonu içinde iki defa,  su ürünleri yetiştiricilik çiftliklerinde ise yıl boyunca düzenli olarak kalıntı izleme programına göre ağır metal analizleri yapılmaktadır.

C.DEMİR  : Yaptığımız incelemelerde özellikle deniz balıklarında bakanlığın kalıntı analiz programında su ürünlerinin ağır metal yönünden numune alındığı ve sonuçlarının açıklandığı bilgisine ulaşılamamıştır.

http://www.tarim.gov.tr/images/Files/Mevzuat/Genelgeler/kalinti_izleme.pdf  KALINTI İZLEME GENELGESİ  Genelge No: 2006/05 görüleceği üzere deniz balıklarını kapsamadığı ve İzleme Programları: Su  ürünlerinde  yetiştiricilik çiftliklerinde, kuluçkahanelerde, su ürünleri işleme tesislerinde yapılacağı ve İzleme çalışmaları orijin çiftliğe ulaşmayı sağlayacak şekilde, su ürünleri şeklinde belirtilmektedir.

Bakanlığın özellikle deniz balıklarında ve ağırlıklı olarak İstanbul bölgesinde son yıllara ait ağır metal analiz için toplanan denetim numunesinin sayısal verileri ile analiz sonuçları açıklanmalıdır.

2- BAKANLIK : Bugüne kadar Türkiye genelinde avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde ve balık yetiştirme çiftliklerinden alınan numunelerde, ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır.

C.DEMİR : Avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri kalıntı izleme programı ve İl müdürlükleri tarafından özellikle deniz balıklarında periyodik ağır metal analizi uygulaması ve sonuçları bilgisine ulaşılamamıştır. Deşifre Programı olarak yaptığımız 30 örnek analiz çalışmasında da, Bakanlığımızın açıkladığı şekilde balık yetiştirme çiftliklerinde bir istisna hariç ilgili mevzuat doğrultusunda değerlendirilen sonuçlarda herhangi bir olumsuzluğu rastlanılmamıştır.

3- BAKANLIK : Su ürünleri avcılığında insan sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluk bulunan sahalarda avcılık yasaklanmakta, yetiştiricilikte ise o çiftlikte hasada izin verilmemektedir.

DİĞER HABERLER
İbrahim Yetkin'i Kaybettik

C.DEMİR : Program esnasında bu maddeye aykırı bir açıklama yapılmamış olup çevre bakanlığı ile işbirliği yapılarak balıkçıların avlanacağı deniz, göl , ırmak vb. sahaların detaylı olarak belirtilerek yasak bölgelerde avlanmaları engellenmelidir.

4- BAKANLIK : Bilimsel olarak deniz kirliliğinden dolayısıyla denizde yakalanan balıkların insan sağlığı için risk oluşturduğundan bahsedilebilmesi için belirlenen istasyonlarda uzun süre, sürekli ölçüm ve numune alımı yoluyla izleme çalışmalarının yürütülmesini gerektirmektedir.

C.DEMİR : Aşağıda linklerde görüleceği üzere bu konuda çalışma yapan Üniversite Bilim İnsanlarının sonuçları ile Deşifre Programı olarak yaptığımız 30 örnekteki çalışma yaklaşık değer olarak paralellik göstermektedir. Programda da açıkça belirttiğimiz üzere bazı kuruluşların ve STK ların yaptığı gibi dayanaksız ve tahmin üzerine bir program yapmak yerine bir akademik çalışma olmadığını ısrarla altını çizerek belirttiğimiz dikkate alınarak imkanlar dahilinde tüketiciye sunulan son üründen numuneler alınarak programa özel veri elde edilmesiyle çıkan sonuçların tüketicinin karşı karşıya olduğu o günkü durumu marka belirtmeksizin ve ticari rekabeti olumsuz etkilemeyecek şekliyle hazırlanmış bir çalışma şeklinde yayına alınmaktadır.   Elazığ”da Perakende Satılan Bazı Balıklarda Ağır Metal Düzeyleri, Aralık 2012

O. İrfan İLHAK, Pınar KARATEPE, Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE http://veteriner.fusabil.org/text.php3?id=849   Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Balıklarda Ağır Metal Tespiti, Ekim 2012

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=230761   Antalya Körfezi”nde Orkinoslarda Kurşun Aranması, Haziran 2007

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi… Figen Esin KAYHAN, Mehmet Nezih MUŞLU, Sibel ÇOLAK, Nazan Deniz KOÇ, Adem ÇOLAK   http://www.ekoloji.com.tr/resimler/76-7.p5– BAKANLIK : Ayrıca, alınan numunelerin geçerli olabilmesi için resmi kontrol görevlilerince numune alma kurallarına uygun olarak alınması ve bu konuda yetkinlikleri onaylanmış laboratuvarlarda analizlerinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu haberlere konu edilen numunelerin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda alındığı ve analizin yetkinliği onaylı bir laboratuvarda yapılıp yapılmadığı belli olmadığı gibi, olumsuz olduğu iddia edilen 11 adet numune ile ülke geneli için bir değerlendirme yapılması bilimsellikten uzaktır.

DİĞER HABERLER
'Tavukla Yaratıcı Tarifler' yemek yarışması başladı!

C.DEMİR : Numuneler TGK Bulaşanlar Tebliğinde belirtilen numune alma kurallarına uygun olarak resmi kontrol görevlilerine paralel meslek mensupları tarafından satın alma yolu ile toplanmış ve alındığı gün içerisinde bakanlığın kamu hizmeti veren laboratuvarları ile Üniversite Laboratuvarlarına Ücreti karşılığı analiz yaptırılmış uygulanan NMKL 186 metod; ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer) cihazında ölçümler yapılmış metod ve laboratuvarlar ISO 17025 e göre akredite olup  sonuçlar itibari ile uluslararası geçerliliği mevcuttur. Alınan örneklerin ve bulunan olumsuz sonuçların sadece 30 adet örneğe ait olduğu Ülke genelini kapsamadığını ve ayrıca bilimsel bir yayın olmadığını tüketiciye yönelik o gün için tüketeceği ürünlerin hali hazır durumunun analiz edildiği yayın yönetmenimiz canlı yayın esnasında girişte ve yayın akışı içerisinde iki kezden fazla ve ayrıca tarafımdan da açıkça belirtmiştir.

Deşifre Programı olarak  kamuoyunda bilgi kirliliği yaratanlardan olmamayı özenle dikkat eden ve Bakanlığımız temsilcileri her defasında davet edilerek katılımlarının sağlanması için gerekli alt yapıyı tahsis ederek mümkün olduğunca konu ile ilgili bütün paydaşların katılımını sağlayarak “SORUMLU VE SONUÇ ALAN GAZETECİLİK” anlayışı ile tüketicileri bilinçlendirmek dayanıksız ve tahmin üzerine  tartışma yaratmamak için imkanlar dahilinde son ürünlerden analiz yaptırılarak bir fikir oluşması çerçevesinde tartışmaya açık kamuoyunu bilgilendirme ve her noktadaki görevlilerin yetkilerini ve çalışmalarını işlediğimiz konu üzerine odaklanmasını sağlamak maksatlı yapılmaktadır.

Kamuoyunun Bilgisine Arz Olunur.

Zeytinlik Mahallesi, Halit Ziya Uşaklıgil Cad. Zeytinlik Daimi Halk Pazarı, No: 67

(Caroussel AVM Arkası) Bakırköy/İstanbul

www.tuketicilerdernegi.org.tr tuder@tuketicilerdernegi.org.tr Tel/Faks 0 212 660 47 48

Basın Açıklaması ( 23 Ocak 2013)

DİĞER HABERLER
“Bursa Menşei’li TAVUK”

TÜKETİCİLER ARTIK “BALIK” YEMEKTEN DE KORKAR OLDULAR !

Ne Yiyelim?

Gün geçmiyor ki gıda güvenliği ile ilgili “Skandal” bir haber duyulmasın!

Bir televizyon programında her zamanki gibi “Gıda Güvenliği” ile ilgili gerçekleri ortaya çıkaran Can Demir, bu kez de“İstanbul”da Kumkapı sahili balıkçılar çarşısı, Kartal sahili balıkçılar çarşısı, Üsküdar balıkçılar çarşısı, Ümraniye balıkçıları ve iki ünlü market zincirinin balık reyonlarından” 30 farklı balık numunesi alarak laboratuvarlarda analiz ettirdi. Çıkan sonuç ürkütücü; 30 numuneden 11″inde kanserojen ağır metaller bulundu. Yapılan analizlerde en çok kurşun oranının yüksek çıkması, endişelerin daha da artmasına neden oldu.

Denizlerdeki kirliliğin balıklara da bu denli bulaşması ve bu konuda kamudan şimdiye kadar “Uyarıcı” bir bilgi gelmemesi çok düşündürücü!

Marmara Denizi çok kirli, içindeki balıklar ondan da kirli! Yapılan analizler bunu gösteriyor ve Marmara Denizinde bulunan ve içinde kanser yapan maddelere rastlanan balıklar:

*Mezgit, Dil, kalkan, kırlangıç balıkları tüketilmeye uygun değil.

* Lüferde normal değerlerden 10 kat daha fazla ağır metal (kurşun),

*Kültür çupra ve levrek,

* Midye, hamsi ve denizalasında ise sağlığa zararlı civa, kadmiyum, kurşun gibi 3 çeşit kanserojen ağır metal; hamside en fazla 0,3 olması gereken civa oranı 0,735, en fazla 0,05 olması gereken kadmiyum oranı yüzde 0,196 ve en fazla 0,3 olması gereken kurşun oranı yüzde 2,389,

Tüketici dostu Can Demir yanında; İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Balkıs, Prof. Dr. Kenan Demirkol gibi tüketici güvenini kazanmış bilim adamları; mezgit gibi dip balıklarının ve özellikle midyelerin kesinlikle tüketilmemesi uyarılarını TÜDER olarak bir kez daha yineliyor ve kamuoyunu bilgilendirmeyi bir görev sayıyoruz.


23 Ocak 2013. 13:26
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x