BESD-BİR’in Yeni Genel Sekreteri Dr.Bediha Demirözü


Yüce CANOLER’in emekliliğe ayrılması ile boşalmış olan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Genel Sekreterliğine Dr. Bediha DEMİRÖZÜ atandı.

 

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan BESD-BİR Başkanı Dr. Sait KOCA “Halkımıza çok değerli, sağlıklı ve uygun fiyatlı ürün veren sektörümüzün, ailemize yeni katılan Dr. DEMİRÖZÜ ile daha da güçlendiğini” belirtti.

 

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ana bilim dalında lisans eğitimini tamamlayan Dr. DEMİRÖZÜ, 1993 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamladı.  Tarım Bakanlığının değişik kademelerinde görev yaptı ve 2011 yılında emekli oldu.

 

DEMİRÖZÜ, Gıda Mühendisleri Odası II. Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

 

Dr.Bediha Demirözü aynı zamanda Çiftlik Dergimizin sürekli yazarı ve Tavukçuluk Sektörünün duayenlerinden Dr.Kaya Demirözü’nün ağabeyinin kızıdır.

 

Demirözü’ne yeni görevinde başarılar dileriz.

 

EĞİTİM VE AKEDEMİK DURUMU

 

Doktora 1994 – 1998  Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans 1991 – 1993 Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Lisans 1981 – 1985 Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

İngilizce Hazırlık  1980 – 1981 Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Temel İngilizce Bölümü

Lise 1977 – 1980 Afyon Lisesi

 

İŞ DENEYİMİ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2002 – 2011Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü -Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kanser Hastalığı Konusunun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Uzmanı (Temmuz-Aralık 2010 Geçici Görevli) – Gıda İthalatı ile ilgili İl Müdürlüklerinin uygulamalarının takibi ve uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili işlemlerin takibi – Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Program Koordinatörü-(Ocak 2002- Temmuz 2008) – Kontrol Laboratuvarlarının çalışma programlarının organizasyonu yürütme ve Laboratuvar Denetimi 1989 -2002  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü -Proje Lideri ve araştırmacısı (gıdalarda temel fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizler ile enstrümental analizlerin yürütüldüğü projelerdir) – Mineral Madde Analizleri Laboratuvar Şefi. -Enstrümental nalizler laboratuvarı analisti -Kimyasal analizler laboratuvarı  analisti -Süt ve Süt Ürünleri Laboratuvarı analisti 1988 – 1989Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hatay İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü -Temel gıda analizleri laboratuvarı analisti  1987Ağrı Belediyesi – Gıda Denetim Servis Sorumlusu

 

ALDIĞI TEŞVİK VE ÖDÜLLER

 

Takdirname Kalıntı İzlenme Planları ile ilgili Avrupa Birliği denetiminde ve denetim sonrasında Türkiye’nin kanatlı eti ve sütte üçüncü ülkeler listesine girmesinde gösterdiği özverili çalışma ve katkıları nedeniyle Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker tarafından 15.08.2005 tarih ve 425 sayılı belge ile 657 sayılı DMK’nun 122. maddesi gereği takdirname ile taltif edilmiştir. Kademe İlerlemesi Memuriyette 6 yıllık sicil ortalaması 90 puan ve üzerinde olması nedeniyle 1995 ve 2001, 2007 yılında birer kademe artışı ile taltif edilmiştir. Dünya Bankası Desteği Doktora tezinin devamı niteliğinde olan Bakanlık projesi 30.000 Dolar Dünya Bankası desteği almıştır.

TÜBİTAK Desteği Doktora tezi  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Milli Prodüktivite Merkezi  (MPM) Desteği Yüksek Lisan Tezi Türkiye çapında desteklenecek 50 tez arasına seçilerek MPM tarafından desteklenmiştir.

DİĞER HABERLER
 Ramazanda Dar Gelirlinin Güvencesi Ucuz Tavuk ve Yumurta

 

DENETİM TECRÜBESİ

 

-TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyonları denetimi (2009-2011 yılları arasında 2’si Çevre Analizleri Laboratuvarı, 8’si Gıda Analizleri Laboratuvarı olmak üzere toplam 10 denetim) -Avrupa Birliği Gıda Veteriner Ofisi Denetimleri (Denetlenen Kurum temsilcisi, denetimler Türkiye’de yapılmıştır) 2007-7323 Residues and Contaminants 2006-8199 Milk and Milk based products-casing 2005-7502 Residues and contaminants in live animals and animal products, including controls on veterinary medicinal products 2004-7077 Pesticides 2003-9130 Poultry  2003-9105 Aflatoxin in hazelnuts, dried figs intended for export to the European  Community and follow up of recommendations made in report 1256-2000

 

EĞİTİM  SERTİFİKALARI

 

2009 Deulcom International Certificate Upper Intermediate level English Course Advanced Level English cource 2007TÜRKAK Eğitim Sertifikasi TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı Konulu eğitim 2007TÜRKAK Eğitim Sertifikasi Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği 2007 Voedsel en Waren Autoriteit ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)   HACCP Eğitimi Sertifikası 2006 TKB, AB’nde Gıda Kontrolü Seminer Katılım Belgesi 2004Food and Agriculture Organization of United Nation ve TKB Eğitim Seritifikasi   Implementation of Risk Analysis and Rapid Alert System in Food Control

 

YAYINLARI

 

1.Demirözü, B, 2012, Yeni Gıda Mevzuatı Açısından Marketler, Dünya Gıda, Haziran 2012. 2.Demirözü, B, 2012, Yeni Teknolojilerle Üretilmiş Gıda Ürünleri; Gıda Dolandırıcılığı; …., Dünya Gıda, Mayıs 2012 3.Demirözü, B, 2012, Ülkemiz piliç eti üretimi ve ticareti, Dünya Gıda, Nisan 2012. 4.Demirözü, B, 2012, Kırmızı Ette Kalıntı İzlemenin Önemi, Dünya Gıda, Mart 2012. 5.Demirözü, B, 2012, Bal Örneği Üzerinden Gıdaların Uzaktan Satışında Gıda Mevzuatı Düzenlemeleri, Dünya Gıda, Şubat 2012. 6.Demirözü, B, 2012, AB, ABD ve Ülkemizde Gıda İşyerlerinin Kayıt Sistemine Kısa Bir Bakış, Dünya Gıda, Ocak 2012. 7.Demirözü, B, 2011, Sürdürülebilir Güvenli Gıda Arzında KOBİ’lerin Rolü ve Resmi Otoritenin Sisteme Katkısı, Dünya Gıda, Aralık 2011. 8.Demirözü, B, 2011, Yükselen Gıda Fiyatları Baskısındaki Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği, , Dünya Gıda, Kasım 2011. 9.Demirözü, B, 2011, İşlevi ve Gıda Mevzuatı Açısından Gıda Ambalajına Kısa Bir Bakış, Dünya Gıda, Eylül 2011. 10.Demirözü, B, 2011, Alkollü İçki Pazarı ve Alkolün Sağlık Üzerine Etkileri, Dünya Gıda, Ağustos 2011 11. Demirözü, B, Doğukan, M. N, 2011, Diyetle Aldığımız Yağlar ve Sağlığımız, Dünya Gıda, Temmuz 2011 12.Demirözü, B, Doğukan, M. N, 2011, Diyet Tarzımız Kanser Oluşumunda Bir Risk Faktörü mü?, Dünya Gıda, Haziran 2011 13.Demirözü, B, 2011, Diyetle Alınan Gıdalar, Beslenme ve Yaşam Tarzının Sağlık Üzerine Etkileri, Dünya Gıda, Nisan 2011. 14.Demirözü, B., Okutan, B., Erdoğdu, T, Yüce, M., 2010, Türkiye’de Üretilen Yumurtalarda Veteriner Tıp Ürünlerinin Kalıntıları ile Bazı Ağır Metal ve Mineral Düzeylerinin Araştırılması, TAGEM /GY/09/03/01/164, 54s. 15.Demirözü, B, 2010, Tatlandırcı Olarak Siklamik Asit ve Tuzları,  Gıda Mühendisliği Dergisi, 31, 51-53. 16.Demirözü, B, 2010, Küçük ve Orta Boy Gıda İşletmeleri ve Gıda Güvenliği, Gıda Mühendisliği Dergisi, 31,  34-38. 17.Demirözü, B, Ünal, E, Erginkaya,Z. 2009, Avrupa Birliği Geleneksel Ürünler Politikası,  II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı, 27-29 Mayıs 2009, Van. 18.Demirözü, B ve Ataman, P., 2009, Kızartma Yağlarında Magnezyum Silikat Kullanımı, Dünya Gıda, Şubat 2009. 19.Demirözü, B, 2009, Geleneksel Süt Ürünlerinden Fırsat Yaratmak, Dünya Gıda, Ocak 2009, Sayı 2009-1, 18-21. 20.Demirözü, B., 2008, “Utilization of Agricultural Residues in Turkey” in Proceedings  Expert Consultation Meeting on the Utilization of Agricultural Residues, Cairo-Egypt 6-8 June 2004,  Food and Agriculture Organization of The United Nations, Edited by El Tazmini, M, El Shaer, H.M, and Hegazi, N, Regional Office for the Near East, Cairo, 2008, 189-202. 21.Demirözü, B, 2006, Risk Analizi ve Gıda Güvenliğindeki Uygulamaları, Gıda Mühendisliği Dergisi, 21, 34-38. 22.Demirözü, B, 2005, Dünyada ve Türkiye’de Yeniden Yapılanan Gıda Otoritesi, Gıda Mühendisliği Dergisi, 20, 33-37. 23.Demirözü, B, 2005, Gıdalarda Kalıntı ve İzlenebilirlik, Dünya Gıda Günü Sempozyumu, 2005, Kazan Ofset, TMMOB, Gıda Mühendisliği Odası, 218-226. 24.Demirözü, B, 2005, Türkiye ve Dünyada Gıda Denetimi ve Laboratuvarlar, Gıda Mühendisliği Dergisi, 19, 19-25. 25.Demirözü, B, Saldamlı, İ., Gürsel, B., Uçak, A., Çetinyokuş, F., Yüzbaşı, N., 2003, Determination of Some Metals Which are Important for Food Quality Control in Bread, Journal of Cereal Science 37, 171-177. 26.Yüzbaşı, N, Demirözü, B., 2003, Determination of Some Essential Minerals in Cheese and Milk, GIDA, 27(6), 499-504. 27.Demirözü, B, Sökmen, M., Uçak, A., Yılmaz, H.,Gülderen, Ş., 2002, Variation of Copper, Iron, and Zinc Levels in Pekmez Products, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 69(3), 330-334. 28.Demirözü, B, Saldamlı, İ., 2002, Metallic Contamination Problem in a Pasta Production Plant, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, (26) 361-365. 29.Demirözü, B., Yüzbaşı, N, Uçak, A, Sökmen, M, Yılmaz, H., Gülderen, Ş.2002, Gıdalarda Ağır metal Kalıntı Düzeylerinin Tesipiti, Bölüm III: Toz Şeker, Ekmek, Pekmez, Bal: Gıdalarda Katkı-Kalıntı ve Bulaşanların İzlenmesi II, Bursa, 19-34 (Tarım Bakanlığı Projesi) 30.Demirözü, B, Saldamlı, İ., 2001, Bazı Gıdalarımızda Metalik Bulaşma Düzeylerinin Belirlenmesi,(TAGEM Projesi, Dünya Bankası tarafından desteklenmiştir) 31.Demirözü, B, Saldamlı, İ., 2001,Variation of Heavy Metal Contents in Frozen Vegetable Products, Bulletin of Envitonmental Contamination and Toxicology, 57 (3),416-422. 32.Demirözü-Erdinç, B., Saldamlı, İ., 2000, Variation In Some Heavy Metals During The Production Of White Cheese, International Journal of Dairy Technology, 53(3), 96-99. 33.Erdinç-Demirözü, B., Saldamlı, İ., 2000, Gıdalarda Metal Düzeylerinin Belirlenmesinde Kullanılan Numune Çözümleme Metotlarının Uygulanabilirliği, Dünya Gıda, Ekim 2000, 73-76. 34.Demirözü-Erdinç, B., 1998, Bazı Gıdalarımızda Metalik Kontaminant Düzeylerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Doktora tezi, (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir). 35.Erdinç B., Acar, J, 1997, Gıda Muhafazasında Modifiye Atmosfer Paketleme (GIDA 21(1), 17-21) 36.Şenavcı, V., Erdinç, B., Gürsel, B., Demirci, S. Tan, E., Seval, S., Güneş, İ., Tufan, G., Korkmaz, G., Okuyucu, M., Ekmakçi, O., Gülderen, Ş., 1997, Ankara ve Bursa’da Tüketime Sunulan Sığır, Koyun ve Kanatlı Karaciğer ve Böbreklerinde Ağır metal (Pb, Cd, Hg) Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması  (Tarım Bakanlığı Projesi) 37.Şenavcı, V., Erdinç, B., Gürsel, B., Gürsel, B., Demirci, S., Ekmekçi, O., Korkmaz, G., Çetinyokuş, F., Gülderen, Ş., 1996, Gıdalarda Ağır Metal Kalıntı Düzeylerinin Tespiti, Bölüm I. Konserve Gıdalar, Çay, Tatlı Su ve Deniz Balıkları : Gıdalarda Katkı-Kalıntı ve Bulaşanların İzlenmesi II, Bursa, 29-48 (Tarım Bakanlığı Projesi) 38.Şenavcı, V., Erdinç, B., Gürsel, B., vd., 1996, Bisküvi ve Gofretlerde Mineral Madde Düzeylerinin Belirlenmesi: Gıdalarda Katkı-Kalıntı ve Bulaşanların İzlenmesi, Bursa, 49-70 (Tarım Bakanlığı Projesi) 39.Erdinç, B., Saldamlı, İ., 1995, Aromalı Cottage Peynir Üretim Formülasyonları ve Ürünlerin Teknolojik Kaliteleri , Gıda Sanayii (38), 17-20. 40.Büyükkılıç, N., Erdinç, B., vd. 1994, Kaliteli Beyaz Peynir Üretiminde Peyniraltı Suyuna Geçen Maddelerin Azaltılması  İçin Sütlerde Uygun Asitlik Derecelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar (Tarım Bakanlığı Projesi ) 41.Erdinç, B., 1993, Aromalı Cottage Peynir Üretim Formülasyonları ve Ürünlerin Teknolojik Kaliteleri, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, MPM tarafından ödüllendirilmiştir. 42.Büyükkılıç, N., Atamer P., Erdinç, B., Ünver, G., 1990, Ayranda Sodyum Karboksimetil Selüloz ve Pektinin Optimum Kullanım Oranları ve Aroma Üzerine Etkilerinin Saptanması (Tarım Bakanlığı Projesi) 43.Demirözü, B, 1985, Gıda Mikrobiyolojisi Açısından Önemli Olan Bazı Bakterilerin Tanımlanması, Hacettepe Üniversitesi, Mezuniyet Tezi 43s.

DİĞER HABERLER
Banvit müşteri memnuniyetinde sektör birincisi

 

SÖZLÜ SUNUMLARI

 

1.Dünyadaki Gida Denetim Sistemleri ve Karşılaştırmalar, Dünya Gıda Günü Sempozyumu, 2010, Ankara. 2.Avrupa Birliği Geleneksel Ürünler Politikası, Geleneksel Ürünler Sempozyumu, Mayıs 2009, Van 3.Yumurta Tavukçuluğunda Kalıntı Sorunları ve Sağlıklı Yumurta Üretimine Etkisi, Yumurta Tavukçuluğunun Geleceği Sempozyumu, 3 Nisan 2009, İzmir 4.Hayvansal Gıdalarda VTÜ Kalıntı Mevzuatı-Türkiye, Hayvansal Gıda Maddelerinde Veteriner İlaç Kalıntıları ve Mikotoksinler konulu workshop 16-17 Ekim 2007. 5.Ulusal Kalıntı İzleme Planları ve Yasal Zemini, Antibiyotik Kullanımı ve Stratejileri Sempozyumu, İzmir, 2007 6.Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı Kontrol Planları ve Yasal Yaptırımları, Ankara, İzmir, Bolu, Antalya, 2007 7.Kalıntı İzleme Programlarının Değerlendirilmesi, KKGM, 2007, 2005, 2004, 2003, 2002. 8.”Gıda Güvenliğinde Laboratuarların Yeri”, Gıdalarda Kalite ve Gıda Güvenliği Sempozyumu, KALDER, İzmir , 2006. 9.Residue Controls and Prohibition of Substances, Brussels- Belgium, 2006 10.Gıdalarda Kalıntı ve İzlenebilirlik, Dünya Gıda Günü Sempozyumu, Ankara, 2005. 11.Utilization of Agricultural Residues in Turkey ( Expert Consultation Meeting on Agricultural Residues Utilization, Kahire-Mısır, 2004. 12.Variation of Heavy Metal Contents in Pasta Production Steps, 11th World Congress of food Science and Technology, Seul, Korea,  F02-2 Oral Presentation 2001. 13.The Structure of MARA and Residue Monitoring Plans of Turkey, Geel- Belgium, 2002. 14.Risk Analizinde Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi, KKGM, 2002. 15.Kontrollü/Modifiye Atmosfer Vakum Paketleme, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1994. 16.Gıda Endüstrisi Artıkları ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1994. 17.Süt Yağında Kolesterol Seviyesinin Düşürülmesi, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1994. 18.Membran Ayırma Teknolojisi ve Süt Endüstrisinde Ultrafiltrasyon Tekniğinin Kullanımı , Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1994. 19.Renk Maddeleri ile Tat-Koku maddelerinin Gıda Endüstrisinde Kullanım Amaçları ve Toksikolojik Değerlendirmeleri, Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 1994.

DİĞER HABERLER
Beyaz et satışında yeni düzenleme

 

DİĞER BİLGİLER

 

•Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı •Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Laboratuvar Akreditasyonu alanında Teknik Denetçi •Gıda Hukuku ve Fikri ve Sınai Haklar Hukukunda Sektör Uzmanı

 

 

 


26 Haziran 2012. 13:03
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x