Bütçe Açığı 92.6 Oranında Düştü


Maliye Bakanlığı’nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, vergi türleri itibarıyla 2011 yılı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre kurumlar vergisi yüzde 70, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 51,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 36,3, damga vergisi yüzde 26,1, gelir vergisi yüzde 24, harçlar yüzde 14,4, özel tüketim vergisi gelirleri yüzde 13,3 oranında artış gösterirken, dahilde alınan katma değer vergisi geliri yüzde 10,1 oranında azaldı.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 243,7 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise yüzde 6,7 oranında artarak 245,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ekim ayında ise bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 22,6 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 15,9 oranında artarak 24,6 milyar lira oldu.

2010 yılı Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya geriledi.

2010 yılı Ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2011 yılı ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

2011 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında artarak 208,1 milyar liraya ulaştı.

Bu yılın ekim ayında da vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 19,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

Maliye Bakanlığı’nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 oranında artarak 243,7 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise sadece yüzde 6,7 oranında artarak 245,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 92.6 ORANINDA DÜŞTÜ!

1,7 milyar liraya düştüGeçen yılın Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü.

Faiz dışı fazla ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında artarak 35,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde vergi gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında artarak 208,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Buna karşın faiz hariç bütçe giderleri yüzde 10,3 oranında artarak 208 milyar lira oldu.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Geçen yılın ekim ayında 1,8 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın ekim ayında 1,9 milyar lira açık verdi. 2010 yılı ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken, bu yılın ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Bu yıl ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 22,6 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 15,9 oranında artarak 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

2011 yılı ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 19,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 15 oranında artarak 21,9 milyar lira oldu.

FAİZ DIŞI FAZLA YÜZDE 95 ORANINDA ARTTI

Geçen yıl Ekim ayında bütçe giderleri 21 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 15,9 oranında artarak 24 milyar 574 milyon lira oldu.

Maliye Bakanlığı’nın Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre, 2010 yılı Ekim ayında 1 milyar 835 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2011 yılı Ekim ayında 1 milyar 941 milyon lira açık verdi. Geçen yılın Ekim ayında 351 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken bu yılın Ekim ayında 769 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Geçen yıl Ekim ayında bütçe giderleri 21 milyar 203 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken, bu yılın aynı ayında yüzde 15,9 oranında artarak 24 milyar 574 milyon lira oldu. 2010 yılı Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri 19 milyar 17 milyon lira olarak gerçekleşmiş iken bu yılın aynı ayında yüzde 15 oranında artarak 21 milyar 864 milyon lira oldu.

Diğer taraftan, 2011 yılı Ekim ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 2 milyar 710 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın Ekim ayında 19 milyar 368 milyon lira olan bütçe gelirleri ise bu yılın Ekim ayında yüzde 16,9 oranında artarak 22 milyar 633 milyon lira oldu. Vergi gelirleri de yüzde 18,8 oranında artarak 19 milyar 748 milyon lira oldu.

BÜTÇE GİDERLERİ

Bu yılın merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödenekten Ekim ayında 24 milyar 574 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 21 milyar 203 milyon lira harcama yapılmıştı.

Bu yıl Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 265 milyar 73 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2’si kullanılarak 21 milyar 864 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, bu yılın Ekim ayında 6 milyar 314 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 72 milyar 299 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7’si kullanıldı.

Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 1 milyar 57 milyon lira olurken, bütçede öngörülen 12 milyar 737 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3’ü bu ayda kullanıldı. 2011 yılı Ekim ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,6 oranında artarak 2 milyar 936 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise bu ayda 476 milyon lira oldu.

Bu yılın Ekim ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artarak 7 milyar 695 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 3 milyar 966 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 400 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 2011 yılı Ekim ayında 1 milyar 851 milyon lira olarak gerçekleşti. Ekim ayında 2 milyar 976 milyon lira sermaye gideri, 312 milyon lira da sermaye transferi yapıldı.

Borç verme giderleri bu yılın Ekim ayında 575 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri aynı dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 2 milyar 710 milyon lira oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe gelirleri, geçen yılın Ekim ayında 19 milyar 368 milyon lira iken, bu yılın aynı ayında yüzde 16,9 oranında artarak 22 milyar 633 milyon lira oldu.

Bu yılın Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 19 milyar 748 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ekim ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 oranında artarak 1 milyar 989 milyon lira oldu.

Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri bu yılın ekim ayında 761 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise yine aynı dönemde 135 milyon lira olarak gerçekleşti.

Vergi türleri itibarıyla 2011 yılı Ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 70, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 51,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 36,3, damga vergisi yüzde 26,1, gelir vergisi yüzde 24, harçlar yüzde 14,4, özel tüketim vergisi yüzde 13,3 ve diğer vergi gelirleri yüzde 30,6 oranında artış gösterirken, dahilde alınan katma değer vergisi gelirleri yüzde 10,1 oranında azalış gösterdi.

Avrupalı, borçta Türk’ü 9’a katladı

Euro Bölgesi’ni oluşturan 17 ülkede kişi başına düşen toplam kamu borcu, Türkiye’dekinin 9 katı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıl sonu için gerçekleştirdiği tahminler ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri ve 2012 yılı programından yaptığı hesaplamalara göre, nüfusu 328 milyon civarında olan Euro Bölgesi’ni oluşturan ülkelerin toplam kamu borcu 8 trilyon 363 milyar 404 milyon Euro. Avrupa’nın borcuna en büyük katkıyı Almanya, İtalya ve Fransa sağlıyor. Almanya’nın toplam kamu borcu 2,1 milyar Euro iken, İtalya’nın 1,9 milyar, Fransa’nın ise 1,7 milyar Euro kamu borcu bulunuyor. Borcu en az olan ülke ise nüfusu 1,3 milyon civarında olan Estonya. Estonya’nın kamu borcu 951 milyon Euro düzeyinde. Euro Bölgesi’ndeki ülkelerin toplam kamu borcu, toplam nüfusa oranlandığında kişi başına düşen kamu borcunun 25 bin 484 Euro olduğu görülüyor. Nüfusu 73 milyon civarında olan Türkiye’de aynı rakamlara bakıldığında ise toplam kamu borcu, güncel kura göre 207 milyon 848 bin Euro iken, kişi başına düşen borç, yalnızca 2 bin 819 Euro. Buna göre, Euro Bölgesi’ni oluşturan ülkelerde kişi başına düşen kamu borcu, Türkiye’de kişi başına düşen kamu borcunun 9 katını aşıyor. Ülkeler tek tek ele alındığında ise kişi başına düşen kamu borcu en yüksek olan ülke İrlanda. Listede İrlanda’yı Yunanistan, Belçika ve İtalya takip ediyor.

Euro Bölgesi ile Türkiye’nin milli gelirleri kıyaslandığında ise kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) en az olduğu ülke Türkiye, ancak ülkeler borçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’nin durumu hiç de kötü görünmüyor. Türkiye’de 2 bin 819 Euro olan kişi başına düşen kamu borcuna karşılık, kişi başına düşen milli gelir 7 bin 545 Euro civarında. Euro Bölgesi’ni bir bütün olarak ele aldığımızda ise kişi başına 25,5 bin Euro kamu borcu bulunan Avrupalının ortalama kişi başına düşen milli geliri 28,9 bin Euro düzeyinde. Buna göre, Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir, borcun 2,5 katından fazla iken, Avrupalı, geliriyle borcunu ancak ödeyebiliyor. aa

 

 

 


Yazan - 15 Kasım 2011. Kategori EKONOMİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x