Düşük Faizli Kredi Destekleri


T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hayvancılık, arıcılık ve su ürünlerinden kontrollü örtü altı tarım, sulama, iyi tarım, organik tarıma kadar birçok tarımsal faaliyeti içine alan çiftçilere hibe ve düşük faizli kredi destekleri devreye girdi.

Konu hakkında, Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürü Osman Nuri Okumuş şu açıklamada bulundu: “Üreticilerin üretime yönelik ihtiyaçlarının karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin; devletimizin 2004 yılından bu yana üreticilerimize sunduğu tarımsal amaçlı indirimli kredileri ortaklarımıza kullandırmaktayız. Çiftçi tarımsal bir faaliyette bulunacak ve yatırım yapacak ise, devletimizin verdiği bu imkanı iyi bilmelidir. Bilindiği gibi indirimli kredi kullandırma yetkisi sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinde ve Ziraat Bankasında bulunmaktadır. Bazı bankalar ve kredi kuruluşlarının tarımsal kredi altında verdiği krediler indirimli kredi değildir. Çiftçimiz bu konuda uyanık olmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri için İndirimli kredileri kullandırılma yetkisi çok büyük bir güçtür ve bu gücü üreticilerimize öz kaynaklarını azami seviyede kullanarak 8 yıldır sunmaktadır.”

Adı Tarımsal Kredi Olan Her Kredi; İndirimli Kredi Değildir!

Açıklamasına “2011 yılı indirimli kredilerin uygulama esasları da 12 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üreticilerimize buradan müjde veriyorum. Artık traktör bile alırken yıllık sadece % 5 faiz ödeyecekler. Yem ve hayvancılıkla ilgili ekipmanlar dahil yetiştiricilik ve besicilik sıfır faiz kapsamına alındı. Gübre, Zirai ilaç, bitki koruma, motorin ve diğer üretim konuları yıllık sadece % 5 faiz kapsamına dahil edildi.” Diyerek devam eden Okumuş: “Henüz ortağımız olmayan Hatay, Adana, Osmaniye ve Mersin ilinde üretim faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimizi en yakın Tarım Kredi Kooperatifine çay içmeye ve bu cazip imkanlar hakkında bilgi almaya bekliyoruz.” Dedi.    

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 9 kalemde birçok tarımsal faaliyet alanını kapsayan bu uygulama ile tarımsal maliyetlerin azaltılarak, üreticinin gelir seviyesini yükseltilmesini hedefleniyor. Yeni yatırım yapmak veya mevcut uygulamalarını büyütmek isteyen üreticiler açısından önemli bir katkı sağlayacak uygulama kredi konuları, yıllık faiz oranları ve genel esasları şunlar:

 1-Hayvansal Üretim

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği: % 0

On baş ve üzerinde damızlık sütçü sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği: % 0

On baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Damızlık düve yetiştiriciliği: % 0

Elli baş ve üzerinde işletme kurmak veya işletmesinin kapasitesini elli baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbislere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği: % 0

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde inek/dişi manda için on baş ve üzerinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmak isteyen veya kurulu işletmesini bu kapasiteler üzerine çıkartmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Büyükbaş hayvan besiciliği: % 0

On baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Küçükbaş hayvan besiciliği: % 0

Yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmak veya işletmesinin kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmak isteyen yetiştiricilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı: % 5

Projesi Bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi kullandırılacak.

Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin tadilatı/modernizasyonu konularında yatırım kredisi, takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerinin finansmanı için işletme kredisi kullandırılacak.

Kanatlı sektörü: % 5

Kanatlı sektöründe et tavuğu, yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek ve bıldırcın ile ilgili damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerden asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5 bin adet, hindi yetiştiriciliğinde 2 bin 500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapacak tüzel veya şahıs işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

Arıcılık: % 5

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapan veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılara işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

2-Tarımsal sulama: % 0

Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması konusunda yatırım kredisi kullandırılır.

 3-Kontrollü örtüaltı tarımı: % 5

Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelere, onaylanan projeleri çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

4-İyi tarım uygulamaları: % 5

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

 5-Organik tarım: % 5

Organik Tarım Kanunu ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.

6-Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi: % 5

Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve standart fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına ve/veya sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

 7-Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan, standart fidan kullanımı: % 5

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

  8-Tarımsal mekanizasyon : % 5

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, traktör ve biçerdöver de dahil olmak üzere yatırım kredisi kullandırılır.

 9-Diğer üretim konuları: % 5

Karar da belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere, üretim konularındaki ilgili mevzuatları çerçevesinde yatırım ve işletme kredisi kullandırılır.


22 Mart 2011. 12:40
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x