Prof. Dr. F. Tahir Aksoy

Kuluçkalık Yumurta Elde Ederken Dikkat Edilecek Hususlar

        KULUÇKALIK YUMURTA ELDE EDERKEN DİKKAT EDİLECEK KİMİ ÖNEMLİ HUSUSLAR   Porf. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com   Kuluçka sonuçlarının iyi olması için kuluçkalık yumurta üretiminde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.   1).Damızlıkların Genetik Yapısı: Damızlıkların genetik yapılarının kuluçka verimi ile ilgili özellikler bakımından iyi olması gerekir.   2).Damızlık Sürülerin Bulunduğu Kümeslerin […]

Hastalık Etkenlerinin İşletmelerden Uzak Tutulması

      HASTALIK ETKENLERİNİN İŞLETMELERDEN UZAK TUTULMASI   Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com   Modern bir tavukçuluk işletmesinde herhangi bir bulaşıcı kanatlı hastalığı bulunmamalıdır. Bu konuda alınacak önlemlerin başında; hastalık etkenlerinin tavukçuluk işletmelerinden uzak tutulması gelir.   Bulaşıcı hastalıklar, yatay (Horizontal) ya da dikey (vertikal) olarak bulaşır. Hastalıkların yatay olarak bulaşması, hastalık etkenlerinin taşıyıcıları […]

Tavuk Irk ve Soy Hatları İle Bunların Sınıflandırılması

              TAVUK IRK SOY VE HATLARI VE BUNLARIN SINIFLANDIRILMASI   Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com     Günümüzde yaygın olarak üretilen etçi ticari piliçler Cornish ve Plymouth Rock  ve benzer tavuk ırklarından, yumurtacı ticari piliçler ise daha çok Leghorn, New Hampshire, Plymouth Rock ve benzer birçok tavuk ırkından köken almıştır. […]

Horozlarda Biyolojik Saat

        HOROZLARDA BİYOLOJİK SAAT Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com   Sağlıklı bir horoz cinsel olgunluk yaşına ulaştıktan sonra her gün sabaha yakın bir zamanda öter ve sabahın yaklaştığını ve bir süre sonra güneşin doğacağını çevresine bildirir. Güneş doğduktan sonra da horozlar ötüşlerini günün değişik saatlerinde tekrarlarlar. Dilimize yerleşmiş olan  ‘’vakitsiz öten […]

Kanatlı Hayvanların Solunum Sistemleri Memelilerdekinden Farklıdır

      Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com     Kanatlı hayvanların solunum sistemleri memelilerdekinden farklıdır. Kanatlı hayvanlar solunum sırasında oksijen alıp, karbondioksit verirken bir miktar da su buharı çıkarırlar. Hava keselerinin yardımı ile çıkarılan bu buhar, onların doğal olarak beden sıcaklığı dengesini sağlayabilmeleri içindir. Bu nedenle çevre sıcaklığının artmasına paralel olarak bir kanatlı […]

Broiler’lerde Yemi Sindirememe Hastalığı

    Prof. Dr. F. Tahir Aksoy,   ftaksoy@yahoo.com     Bu sorun sürüde bulunan bazı piliçlerin “cüce ve bodur” kalmaları şeklinde ortaya çıkar.   Ortaya çıkan hastalık belirtilerine bağlı olarak bu hastalık değişik isimlerle anılmaktadır; Yemi sindirememe (malabsorption syndrome), Ongün hastalığı (ten days sickness), Solgun piliç sendromu (pale bird syndrome), Bücürlük bodurluk sendromu (runting, stunting […]

Kafa Şişmesi Sendromu (SHS)

Prof. Dr. F. Tahir Aksoy ftaksoy@yahoo.com ‘’Kafa Şişmesi Sendromu’’ etçi damızlıklarda ve broiler piliçlerde görülen bulaşıcı bir solunum sistemi hastalığıdır.  Nadir olarak yumurtacılarda da görülür. Üç, dört haftalık yaşlarda belirtiler gözlenebilir. Ayrıca damızlık sürülerde yumurtlama mevsiminin başlarında sorun yaygınlaşabilir.  İlkten göz çevresinde, gözyaşı bezlerinde şişliklerle ortaya çıkar. Soluk alırken hırıltı gözlenir. Sürünün genel sağlık durumuna […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.