Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘Torba Yasa’yı Onayladı


Yasa, çok sayıda işletmeyi ilgilendiren bazı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.
       
 ANKARA – Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 sayılı Kanun’u onayladı. Yasa, çok sayıda işletmeyi ilgilendiren özellikle bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “6111 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir” denildi.

Kanunun vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren kısımları ve kapsamları:

 – Kesinleşmiş vergi alacaklarının tahsilatının hızlandırılmasına;

 – Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı aşamasında bulunan işlemlere;

 – Kesinleşmiş ve dava aşamasında bulunan kamu alacaklarına; matrah ve vergi artırımına;

 – İşletmelerin stok, kasa ve ortaklardan alacaklarına ilişkin mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler barındırıyor.

Torba Yasa’dan nasıl yararlanırsınız?

Dava, İnceleme, uzlaşma safhasındaki işlemler!
 
1-Vazgeçmemek daha pahalı
Torba yasa, yargıdaki vergi ihtilaflarını büyük ölçüde sonlandıracak. Çünkü davanın bulunduğu aşamaya göre toplam yük (vergi aslı, ceza, gecikme faizi, gecikme zammı) %90 oranında azalabiliyor. Aşağıda ihtilaflı işlemlerle ilgili aşamaları özet halde bulabilirsiniz.

DİĞER HABERLER
150 milyar dolarlık satın alma

Henüz dava açılmamış
-Dava açma hakkından vazgeçerek vergi aslında % 50 indirim sağlanıyor, cezanın tamamı ortadan kalkıyor, gecikme faizi ve zammı yerine TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanan faiz ödeniyor. Ayrıca bu tutara yıllık % 5 faizle 36 aya kadar taksit imkanı var.

-Dosya Vergi Mahkemesi’nde yukarıdaki ile aynı.
-Bölge İdare Mahkemesi Ve Danıştay’da Davası Devam Eden İhtilaflar.
-Bu durumda daha önceki vergi mahkemesi kararı mükellef lehine ise vergi aslının % 20’si ödenecek, karar aleyhte ise vergi aslının tamamı ödenecek. Ceza ve faizler yine sıfırlanıyor, bunun yerine kalan vergi aslına TEFE/ÜFE var.

-Bölge İdare Mahkemesi Ve Danıştay’da Karara Bağlanan İhtilaflar Yasadaki ifadelerin çok açık olmamasına rağmen daha önceki af uygulamalarından şu pratik özete varılabilir (Yasada bozma ve onama kavramları kullanılmamış, bunun yerine en son yargı kararındaki terkin veya tasdik durumuna göre hüküm konulmuş)
-Eğer tüm yargı kararları aynı yönde ise örneğin hepsi mükellef lehine ise vergi aslı % 20’ye inecek. Aksine tüm kararlar mükellef aleyhine ise vergi aslına indirim yok. Yargı kararları birbirinin aksine ise vergi aslında % 50 indirim uygulanıyor. İleri yargı aşamaları ile ilgili işlemlerin de (yasada yer almamakla birlikte) burada açıklandığı şekilde uygulanacağı anlaşılıyor. Yasa metninde bizim görebildiğimiz en son yargı aşaması Danıştay karar düzeltmedir.

DİĞER HABERLER
İhracatçılar çam balını dünyaya tanıtıyor

-Cezanın sıfırlanması, kalan borç aslına TEFE/ÜFE uygulanması ve taksit diğerleri ile aynı. Asla Bağlı Olmadan Kesilen Cezalar / Gümrük İdari Para Cezalarında İhtilaflar. I Vergi mahkemesinde devam eden ihtilaflarda cezanın %75’i, mahkeme sonuçlanmış ve karar mükellef lehine ise % 90’ı, tasdiklerde ise yine % 75’i siliniyor. Faiz ve gecikme zammı alınmıyor. Taksit imkânı var.

2-İncelemesi devam edenler
Vergi İncelemesi sonuçlandığı anda İdareye başvurarak yasadan yararlanmak mümkün. Bu durum yukarıda açıklanan vergi mahkemesindeki ihtilaflar gibi değerlendirilecek. Ancak burada 6 eşit taksitlik özel bir ödeme süresi var. Öte yandan vergi incelemesi devam ederken geçmiş yıllar ile ilgili matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanılabilir. Bu durumda incelemenin bir ay içerisinde sonuçlanamaması halinde artık tarhiyat yapılamıyor.

3-Bir işlem yapılmamışsa
Yasanın yayımlandığı tarihte henüz dava açma süresi veya uzlaşma talebinde bulunma süresi dolmamış ise bu durum yukarıdaki açıklanan vergi mahkemesindeki ihtilaflar ile aynı. 

4-Uzlaşmamak avantajlı
Yasanın yayımlandığı tarihte vergi ve ceza ihbarnamesine karşı uzlaşma talebi mevcut.
-Uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü henüz dolmamış,
-Ya da uzlaşma vaki olmamış ancak dava süresi henüz geçmemiş, işlemler için vergi aslının % 50’si, vergi cezasının ve gecikme faizinin ise tamamı kalkıyor. Tarhiyat öncesi uzlaşma da aynen inceleme aşaması gibi değerlendiriliyor.

DİĞER HABERLER
Rusya ile vizeler 10 Nisan'da kalkıyor

5-İkiden fazla aksatmayın
Yukarıdaki durumlarda kalan vergi aslına TEFE/ÜFE uygulanarak yeni borç tutarı ortaya çıkacak. Bu tutarı ikişer aylık vadelerle 18 eşit taksitte ödemek mümkün. Bu durumda yıllık % 5 faiz söz konusu. Ancak bir takvim yılı içinde üç taksit ödenmezse ödenmeyen bölümler için artık af hükümlerinden yararlanmak mümkün olmayacak. Üstelik dava hakkından da vazgeçilmiş oluyor. Ayrıca 2011 ve daha sonraki taksit yıllarında yeni doğacak gelir, kurumlar, gelir stopaj, kurum stopaj, KDV ve ÖTV nedeniyle borçlara dikkat etmek gerekiyor.

Bunlardan bir takvim yılı içinde ayrı ayrı üç defa vadesinde ödenmeyen borç bulunursa; ilk

tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip ediliyor. Yani af hakkı ortadan kalkıyor. Bu hüküm yukarıda anlatılanlardan birinci bölüm için geçerlidir.


25 Şubat 2011. 20:02
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x