Fiili Hizmet Zammı Danışma Kurulunda


 

 

15.03.2017 tarihinde yapılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı  “Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Danışma Kurulu Toplantısında” veteriner hekimlerin fiili hizmet zammının, haksız bir yasal düzenleme ile kaldırıldığı anlatılarak, sağlık çalışanları ile ilgili yapılacak düzenlemede, veteriner hekimlerin de mutlaka yer alması gerektiği gerekçeleri ile birlikte gündeme getirilmiştir.

 

Ayrıca, Yüksek Danışma Kurulunun bu yılki teması olan “Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesi” konusunda da; Bakanlıkların, Kamu Dışı İstihdamlarla ilgili olarak, meslek örgütlerine yeterli desteği sağlamadığı, “istihdamı zorunlu personeller için talep edilen belgelerin hem yasal düzenlemelerde yer alması, hem de bu belgelerin ilgili odasından talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapılan konuşma metni;

 

Sayın

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği,  6343 sayılı kanunla kurulmuş, veteriner hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin, ülke genelinde, 56 veteriner hekimleri odası ve kayıtlı 22.000 üyesi bulunmaktadır. Ülke genelinde toplam veteriner hekim sayısı ise 33.000 dolayındadır. Ancak, kamuda görev alan veteriner hekimlerin üye olma zorunluluğu bulunmadığı için üye sayımız düşüktür.

 

Kamuda istihdam edilen veteriner hekim sayısı 12.000 dir.

 

Kamu dışında ise 20 den fazla değişik görev tanımı altında, yasal olarak istihdam edilmektedirler.(gıda, ilaç, hayvancılık sektörü, hayvan hastaneleri, poliklinikler)

Veteriner hekimlerin kamu dışındaki meslek icraları, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” çerçevesinde yapılmaktadır.

 

Bu yasaya göre, kamu dışında görev alacak veteriner hekim, bölgesindeki Veteriner Hekimleri Odasına üye olmak ve çalışacağı işletme ile sözleşme yaparak, bu sözleşmeyi de odaya onaylatmak zorundadır.(Belirlenen asgari ücrete uyma zorunluluğu vardır)

 

Veteriner hekimlerin kamu dışında, zorunlu olarak istihdam edilmesi gerekli iş alanları ise, büyük oranda 5996 sayılı ” Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde düzenlenmiştir.

Bakanlık, çalışma izni almak isteyen bir işletmeden, istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili bazı belgeler talep etmekle birlikte, çoğu zaman, Veteriner Hekim Odalarının onaylaması gerekli sözleşmeler veya oda kayıt belgeleri talep edilmemektedir.

 

Hatta, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yer alan veteriner hekime ait  “Oda kayıt belgesi” talebi, yasa hükmü olmasına rağmen yönetmelik değişikliği ile, yönetmelikten çıkartılmıştır. Oysa, bir kamu kurumu yasanın uygulanmasını sağlamak zorundadır. Açtığımız dava sonucu yeniden konmuştur. Bu durumlar, kayıt dışı istihdama ve veteriner hekimler açısından hak kayıplarına neden olmaktadır.

 

Kamu dışındaki, kayıt dışılığın önüne geçilebilmesi için ilgili Bakanlıkların meslek örgütleri ile koordineli çalışması ve destek olmaları gerekir. Ancak, Bakanlıklarla koordinasyon sağlanması konusunda yeterli desteği göremiyoruz.

Mesela, Bakanlık, işletmelere çalışma izni verirken, istihdam edilmesi zorunlu personelle ilgili, bilgi ve belgeleri, ilgili odasından talep edebilir. Bu tür bir uygulama kayıt dışı istihdamın önlenmesine önemli katkı sunacaktır.

Bu nedenle, Bakanlıklar ve meslek örgütleri arasında gerekli bilgi akışının düzenli olarak sağlanması gerekir. Ve bu konular yasal düzenlemelerde yer almalıdır.

SGK nın son iki yıl içerisinde, özellikle veteriner hekimlerin istidam edildiği (özellikle gıda işletmeleri) işletmelerde yapmış olduğu kontrol ve denetimler, bu sektörde çalışan personelin, SGK primlerinin, büyük ölçüde,  sözleşmelere uygun ödenmediğini ortaya koymuştur.

Bu denetimler sonrası, veteriner hekim ücretlerinin ve SGK primlerinin düzenli olarak, sözleşmeler çerçevesinde ödenmesine önemli katkı sağladığını gözlemledik. Ve çalışan personelin de, daha özgüvenle çalışmalarına olanak sağlamıştır.

 

Diğer bir sorun Fiili hizmet zammı; Veteriner hekimler bundan önceki yasal düzenlemeler çerçevesinde, 200 den fazla zoonoz hastalık riski ve ahır şartlarındaki çalışma zorluğu nedeniyle, yılda 2 ay fiili hizmet zammı almaktaydı. Bu zammın kaldırılması, bizlere göre haksız bir uygulamaydı. Ve veteriner hekimler, bu haksız uygulamanın bir gün kaldırılacağını umutla beklemektedirler.

Ancak; son 2-3 yıldır sık sık gündeme getirilen ve bu günlerde son aşamaya geldiği belirtilen; “sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı” çalışmalarında, veteriner hekimler 657 sayılı kanunda sağlık sınıfında yer almasına rağmen, bu çalışmalarda kapsam dışı bırakılmaları, veteriner hekimleri fazlasıyla üzmektedir.

Fiili hizmet zammı, gerçekten çalışma zorluğu ve riskler kapsamında verilecekse, veteriner hekimler bu kapsamda mutlaka yer almalıdır.

 

Teşekkür ederim.

 


17 Mart 2017. 11:55
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x