“Gelişmekte olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli” Kongresi


 

Prof.Dr.Rüveyde AKBAY

Prof.Dr.Rüveyde AKBAY

 

 

SERDAR KONURALP

 

 

Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA Türkiye) 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da Spice Hotel de WPSA Rusya Şubesi ile işbirliği halinde”Gelişmekte olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli ” konulu Uluslararası bir kongre yapacak.

 
Bu konu ile ilgili olarak bilgi veren Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı Prof.Dr.Rüveyde Akbay (WPSA Türkiye) şunları söyledi “ Toplantının amaçlarından en önemlisi, WPSA nın ana prensiplerinden birisini oluşturan şubeler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve kanatlı konusunda ülkeler arasındaki bilimsel ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesidir. Bu çerçevede, son günlerde ülkemiz ile Rus Federasyonu arasında oluşan sıcak ilişkiler ve özellikle kanatlı konusunda ümit verici ticari gelişmeler gözönüne alınarak, kongremiz Rus meslekdaşlarımızla birlikte planlanmıştır.Rusya şubesindeki dostlarımız konuya çok önem vermektedirler ve aramızda güçlü bir işbirliği oluşmuştur.Toplantımıza tüm dünyadan, konularında dünyaca ünlü bilim insanları, davetli konuşmacı olarak davet edimişlerdir.Bilimsel ilişkilerin yanı sıra, kongre alanında oluşturulacak küçük çaptaki bir fuar ile ticari ilişkilerin de geliştirileceği ümit edilmektedir.Bu konudaki uluslararası temaslarımız hızla devam etmektedir.Her zaman olduğu gibi bu önemli olayda da sektörümüzün bizleri yalnız bırakmayacağına ve elele verip ülkemize yaraşır bir şekilde başarılı bir toplantı gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

 

 

 

15-18 EKİM 2015
“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KANATLI ÜRETİM POTANSİYELİ”
SPİCE HOTEL ANTALYA, TÜRKİYE
www.pdc2015.com

 

 

Hoşgeldiniz

 

Kıymetli Katılımcılar,

WPSA Rusya ve Türkiye Şubeleri Organizasyon Komiteleri adına, sizleri 15 – 18 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli konulu uluslararası kongreye davet etmekten mutluluk ve onur duymaktayız.

 

Bu kongre WPSA’nın ana amaçlarından birisi olan şubeler arası iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunmasının yanı sıra, son zamanlarda Türkiye ile Rusya arasında oluşan sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunması bakımından da önem taşımaktadır.

Toplantıda, dünyaca ünlü bilim insanları tarafından sunulacak olan bildiriler yoluyla yenilikler tartışılacak ve bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

 

Toplantı yeri olarak tarihi, turistik ve doğa güzellikleriyle ünlü Antalya’nın seçilmesi de toplantıyı cazip hale getiren faktörlerden birisidir.

15 – 18 Ekim 2015’de Antalya’da sizleri aramızda görmek arzusuyla sevgi ve saygılar sunarız.

 

Prof. Dr. Rüveyde Akbay                                                                                        Prof. Dr. Vladimir Fisinin

Bilimsel Tavukçuluk Derneği (WPSA Türkiye Şb.) Başkanı                                  WPSA Rusya Şubesi Başkanı

Türkiye Organizasyon Komitesi Başkanı                                                                                       Rusya Organizasyon Komitesi Başkanı

 

 

 

Organizasyon Komitesi

Başkanlar              Vladimir Fisinin (WPSA Rusya Şubesi Başkanı)

Rüveyde Akbay (WPSA Türkiye Şubesi Başkanı)

Üyeler                    Kemal Akman (WPSA Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Hilmi Bilgin (WPSA Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Galina Bobileva (Rusya Kanatlı Hayvanlar Birliği Genel Müdürü)

Sergey Cherepanov (WPSA Rusya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Avni Çakır (WPSA Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Serdar Kamanlı (Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürü)

Ivan Kochish (Moskova Veteriner Hekimliği ve Bioteknoloji Devlet

Akademisi Önceki Rektörü ( by K.I.Skryabin))

Yury Kolesnik (Uluslararası Eğitim Merkezi Müdürü, Moskova, Rusya)

Cengizhan Mızrak (WPSA Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Ghassan Sayegh (MEAP-Middle East Agrifood Publishers Baş Editörü -İtalya)

Tatyana Vasilieva (WPSA Rusya Şubesi Sekreteri)

Gülbenk Yalçın (WPSA Türkiye Şubesi Sekreteri)

 

Bilimsel Komite

 

Başkanlar              Ivan Egorov (VNITIP, Serguiev Posad, Rusya)

Servet Yalçın (WPSA Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Üyeler                    Eduard Djavadov (VNIVIP, Saint-Petersburg, Rusya)

Victor Guschin (VNIIPP, Rzhavky, Rusya)

Alexey Kavtarashvili (VNITIP, Serguiev Posad, Rusya)

Georgiy Laptev (Saint-Petersburg, Rusya)

Sezen Özkan (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Estella Pruckner Radovcic (WPSA Hırvatistan Şubesi Başkanı, Hırvatistan,

WPSA Avrupa Federasyonu Başkan Yardımcısı)

Musa Sarıca (19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye)

Birger Svihus (WPSA Avrupa Federasyonu Başkanı, Norveç)

Kazım Şahin (Fırat Üniversitesi, Türkiye)

Şakir Doğan Tuncer (Ankara Üniversitesi, Türkiye)

*İsimler soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmıştır

 

 

Kongre Ana Konuları

 • Kümes içi çevresel koşullar ve bakım-yönetim
 • Kanatlılarda üretim sistemleri
 • Besleme, yem hammaddeleri ve metabolizma
 • Yem katlı maddeleri ve antimikrobiyallar
 • Hijyen ve biyogüvenlik
 • Hastalıklar ve sağlık koruma
 • Ulusal politikalar
 • Ürün kalitesi ve işleme teknikleri
 • Genetik
 • Kanatlı üretiminde sürdürülebilirlik
 • Kuluçka

İletişim

 

Rusya:       Ms. T.V. Vasilieva, WPSA Rusya Şubesi Sekreteri

Tel: +7 495 944-6313 Faks: +7 495 944-6158

Mail: vasilievatv@gmail.com

Türkiye:    Mr. G. Yalcin, WPSA Türkiye Şubesi Sekreteri

Tel: + 90 533 3487747 Faks: + 90 216 5266324

Mail: gyalcin347@gmail.com

Organizasyon Sekreteryası

Zehra Nurkan KAYISI

 Tel: + 90 312 425 1333

Faks: + 90 312 425 7137

Mail: info@pdc2015.com

15-18 OCTOBER 2015

“THE POTENTIAL FOR POULTRY PRODUCTION IN DEVELOPING COUNTRIES”

SPICE HOTEL ANTALYA, TURKEY

www.pdc2015.com

First Announcement

 

Welcome

Dear Friends,

On behalf of the Organising Committee of the Turkish Branch and Russian Branch of WPSA it is a great pleasure and honour for us to invite you to ”The Potential for Poultry Production in Developing Countries” which will be held in Antalya, Turkey between 15-18 October 2015.

This congress is significant as it strives to increase the cooperation and solidarity between branches, which is one of the main objectives of WPSA. This meeting will provide a platform for the exchange of new ideas and information on the main topics of poultry and for building up and strengthening professional relationships. It will be a gathering where world-renowned scientists will share their knowledge, keep us abreast of the developments in poultry and show the way for future research and practice.We certainly feel privileged to welcome such a distinguished group of participants to Turkey. The location of the symposium, Antalya is one of Turkey’s most popular holiday destinations. Its historical sites, exceptional beaches, restaurants and entertainment facilities will make your stay enjoyable.

The social programmes will be an important aspect of the meeting as it will provide opportunities for the participants to interact with each other for the exchange ideas and to make new friendships. We look forward to welcoming you to Antalya, Turkey in October 2015.

 

Prof. Dr. Rüveyde Akbay                                                      Prof.Dr. V.I.Fisinin

President of the WPSA Turkish Branch                         President of the WPSA Russian Branch

Head of the Turkish Organising Committee                    Head of the Russian Organising Committee

 

Organization Committee

Presidents Vladimir Fisinin (President of the WPSA Russian Branch)

Rüveyde Akbay (President of the WPSA Turkish Branch)

Members   Kemal Akman (Board Member of the WPSA Turkish Branch)

Hilmi Bilgin (Board Member of the WPSA Turkish Branch)

Galina Bobileva (Director General of the Poultry union of Russia)

Sergey Cherepanov (Board member of the WPSA Russian Branch)

Avni Çakır (Board Member of the WPSA Turkish Branch)

Serdar KAMANLI (Director of the Poultry Research Institution)

Ivan Kochish (Prorektor Moscow state Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology by                     K.I.Skryabin)

Cengizhan Mızrak (Board Member of the WPSA Turkish Branch)

Ghassan Sayegh (Editor in Chief of MEAP, Italy)

Tatyana Vasilieva (Secretary of the WPSA Russian Branch)

Gülbenk Yalçın (Secretary of the WPSA Turkish Branch)

Scientific Committee

 

Presidents Prof. Ivan Egorov (VNITIP, Serguiev Posad, Russia)

Servet Yalçın (Ege University, Turkey)

Members   Prof. Eduard Djavadov (VNIVIP, Saint-Petersburg, Russia)

Prof. Victor Guschin (VNIIPP, Rzhavky, Russia)

Prof. Alexey Kavtarashvili (VNITIP, Serguiev Posad, Russia)

Prof. Georgiy Laptev (BIOTROFH OOO, Saint-Petersburg, Russia)

Sezen Özkan (Ege University, Turkey)

Estella Pruckner Radovcic (President of the WPSA Croatia Branch, Croatia)

Musa Sarıca (19 Mayıs University, Turkey)

Prof. Dr. Birger Svihus (President of the WPSA European Federation, Norway)

Kazım Şahin (Fırat University, Turkey)

Şakir Doğan Tuncer (Ankara University, Turkey)

* Surnames are listed in alphabetical order.

 Main Topics of the Congress

 • New approaches and latest developments in poultry production and management.
 • Health (Diseases, Parasites and Immunology)
 • Bio-energy and poultry sector
 • Poultry Welfare
 • Poultry Nutrition
 • Family Poultry Production, Education and Extension

 

Registration Fee

Before                           After                                    On Site

 July 01, 2015                July 01, 2015                         Registration

 

Members                             350 €                           400 €                           450 €

Non-Members                      450 €                           500 €                           550 €

Students                              200 €                           250 €                           300 €

Accompanying Person          150 €                           150 €                           150 €

 

Registration Fee Includes

 

 • Attendance to the Scientific Meetings
 • Coffee Breaks
 • Opening Ceremony and Welcome Reception
 • Access to the Exhibition Area
 • Congress Bag
 • Certificate of Attendance
 • Congress Proceedings CD
 • Abstract Book
 • Transfer from/to Antalya Airport
 • Open Buffet Lunch
 • GALA DINNER

 

Accompaning Person’s Fee Includes

 • Opening Ceremony and Welcome Reception
 • Transfer from/to Antalya Airport
 • Open Buffet Lunch
 • GALA DINNER

About Antalya

Antalya city and other touristical places nearby are an important and amazing touristic attractions on the Mediterranean coast of Turkey with its perfect weather and splendid harmony of historical, archaeological and natural beauties, 12 months of the years. Daily tours to nearby touristic areas from the center like Side, Alanya, Kemer, Olympos and Termessos are easy to find and go. Also there are longer tours to Pamukkale or Cappadocia or anywhere you would like to go. Professional tourist guides are available in most of the hotels and tour operators.

Sightseeings

Old City Walls: The memorial Hadrian Arch and The Clock Tower are splendid old structures and date back to Hellenistic era.

Kale İçi: This is the center of a city which embraced many civilizations during the history.

Antalya Museum: A prize winning museum and one of the most notable archaeology museums of the world..

Hadrians Gate: This ornamental marble arch was constructed in 2nd century BC by the Romans in honour of the Emperor Hadrian. It is the most interesting area in the whole ancient Pamphylia region.

Yivli Minaret: This fluted minaret of 13th century was built by the Selcuks. Decorated with dark blue and turquouise tiles, the minaret eventually became the symbol of the city.

Termessos: It is a Pisidyan city with remnants of an theatre, agora and an odion. It has a reputation of being the most fascinating necropolis on the Mediterranean, 35 kilometers northwest of Antalya.

Perge: 18 kms northeast of Antalya. The ruins are spread on two hills, the theatre on one and the acropolis on the other. According to the legend, Perge city was built by three heros from Troy.

Aspendos: One of the most important Pamphilian cities. It is situated on the point where the Kopru River meets the sea. Once an important port and a commercial centre. It is now hosting concerts of all kind in a historical spirit.

Olmypos: Olimpos is known for a pristine little beach, a pine forest full of tumbledown marble temples, tree house-hotels, and the Chimera, a natural flame that has burned ceaselessly for millennia. Discovered by backpackers on a budget, Olimpos became popular early on for its tree-houses camps and pensions.

Contact

Russia:       Ms. T.V. Vasilieva, Secretary of Russian Branch

Phone: +7 495 944-6313 Fax: +7 495 944-6158

E-mail: vasilievatv@gmail.com

Turkey:     Mr. G. Yalcin, Secretary of Turkish Branch

Phone: + 90 533 3487747 Fax: + 90 216 5266324

E-mail: gyalcin347@gmail.com

Organization Secretary

 

Saltur Tourism & Travel Agency

Adress: Atatürk Bulvarı No: 175 / 8 Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA / TURKEY

Phone: + 90 312 4251333

Fax: + 90 312 4193025

E-mail: info@pdc2015.com

birinci duyuru   taslağı1 copy


Yazan - 10 Eylül 2015. Kategori MANŞET, KÜMES HAYVANCILIĞI, HAYVANCILIK, DÜNYA. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x