GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TEŞKİLATLANMA ÖNERİLERİMİZ


Daha önce yapılan teşkilatlanma çalışmaları sırasında, Tarım ve Köyişleri  Bakanlığının  adı GIDA VE TARIM BAKANLIĞI düşünülmüş olmasına rağmen, son dönemlerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adında yapılacak değişiklikle Bakanlığın adı GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI olacağı seçimler öncesi yeni Bakanlar Kurulu düzenlemesinde gündeme gelmiştir.
Olası böyle bir değişiklikte  TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARININ yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Tarım ve Hayvancılık yıllarca  iç içe mütalaa edildiği için hem tarım ve hem de hayvancılık ile ilgili sorunlar bu güne kadar çözüme kavuşturulamamıştır.Tabiidir ki bu iki sektör biri birinin tamamlayıcısıdır. Ancak her ikisi ayrı ayrı teşkilat yapısında olduklarında ve sürekli dirsek teması ile çalıştıklarında başarı sağlanabilir.
Nitekim, 1984 öncesi  tarım ve Ziraat Mühendisliği hizmetleri Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, hayvancılık ve  Veteriner Hekimliği hizmetleri ise Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü  bünyesinde teşkilatlanmıştı.
1984 yılında düzenlenen yapılanma ile,  bu iki Genel Müdürlük Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesi içine alındı ve daha önceki Genel Müdürlüklere ait İl ve İlçe teşkilatları ortadan kaldırıldı.
 Bugün tarım ve hayvancılığın içerisinde bulunduğu  olumsuz tablonun şekillenmesinde 1984 yılında yapılan operasyonun rolü çok büyüktür.
Şimdi gelinen noktada, şayet yeni bir ad ve yeni bir teşkilatlanma olacak ise, bu kez özellikle Tarım Komisyonlarında dile getirilen ve hiç dikkate alınmayan önerilerimiz dikkate alınmalı ve teşkilatlanma oldu bittiye getirilmeden  ülke koşulları göz önünde tutularak  gerçekçi bir çözüme ulaşılmalıdır.
 Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile  Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevleri içerisine alınan , oysa tamamen Veteriner hizmetlerini ilgilendiren aşağıdaki konularında,  Hayvancılık Genel Müdürlüğü görevleri içerisine alınarak bu genel Müdürlüğün isminin Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü olarak belirlenmesinde büyük yarar olacaktır.Geçmişte sergilenen çalışmalardaki başarılar bu tezimizin en önemli dayanağıdır.

Görevlendirme konularının  değiştirilmesini önerdiğimiz hususlar;

1.Hayvan Kimlik Sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.
2.Canlı Hayvan ve hayvansal ürünler ile yemin dış ticaretiyle ilgili sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
3.Hayvan, gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.
4.Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
5.Hayvan sağlığı, gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.
6-Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek.
7-Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları belirtmek.
8-Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
9-Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
10-Hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esasları belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.
11-Hayvan sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolü görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
Bunlara ilaveten daha önce ki teşkilatlanma çalışmalarında Hayvancılık Genel Müdürlüğü olarak düşünülen teşkilatlanmada, aşağıdaki   görevlerde dikkate alınarak yeni bir yetki ve görev  belirlemesi yapılması gerekmektedir.
1.Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
2.Hayvansal üretim girdileriyle hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
3.Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
4.Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmaları yapmak ve bunları denetlemek.
5.Hayvansal üretimin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
6.Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
7.Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
8.Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
9.Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
10.Hayvansal ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.
11.Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teşkilatlanmada bu yapılanma dikkate alındığında bugüne kadar yaşanan pek çok sorunun çözümünde önemli rol oynayacağı kanaatindeyiz.
Bu yapılanmada süratle İl ve İlçe teşkilatları gerekli ekip ve ekipman takviyesi ile hayata geçirilmelidir.
Ayrıca daha önce özelleştirilmiş olan ve sektörde lokomotif görevi üstlenmiş olan ve daha sonra özelleştirilmiş olan EBK,SEK ,Tarım İşletmeleri ve Şeker Şirketlerinin devreye sokulması ve özellikle tarımsal ürünlerde uygulanan kota kısıtlamalarına son verilerek, bir yandan tarım ve hayvancılıkta özlenen bir seviyeye gelirken diğer yandan insanlarımıza daha önce terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına  geri dönerek üretici olma şansı verilmiş olacaktır.
Yeni yapılanmada AB Kriterleri ve 3243 sayılı kanunla kabul edilmiş olan ve bu güne kadar bir türlü uygulamaya konulamayan Uluslar Arası Cenevre Sözleşmelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Yazan - 6 Temmuz 2011. Kategori H.Yalçın KÖKSAL. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x