Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Programı


 HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROGRAMI YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜNDEMİ

( 29 KASIM-3 ARALIK 2010, ANTALYA)

1. GÜN : (29 Kasım 2010 Pazartesi)

09:30 Açılış (Saygı Duruşu, İstiklal Marşı)

09:35 Açılış Konuşması

09:45 Hayvan sağlığı konusunda yapılanlar / planlananlar

09:55 Hayvan hareketleri ve karantina konusunda yapılanlar / planlananlar

10:05 İl Müdürlükleri Adına Genel Değerlendirme ve Öneriler

(Program, Bütçe, Personel, Araç, Ekipman, Gl Müdürlüklerine verilen diğer işler, Mevzuat, Eğitim, Zorluklar, Darboğazlar, Öneriler)

1. Edirne İl Müdürü (10 dakika)

2. Giresun Hayvan Sağlığı Şube Müdürü (10 dakika)

10:25 Bütçe Uygulamaları (Hasan AKBULUT)

10:55 Tartışma / Sonuç

11:15 Çay arası

11:45 Koyun-Keçi Vebası Hastalığı (PPR) Mevcut Durum, Hedefler, (Şefika Hande ERPEK)

12:00 Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Teknik Yardım Bileşeni kapsamında yapılanlar, yapılması planlananlar, (Proje Ofisi)

12:15 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler

– Çanakkale Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

12:30 Tartışma / Sonuç/PPR Çalışma Grubu oluşturulması

12:45–14:00 Yemek Arası

14:00 Şap Hastalığı, Mevcut Durum, Türkiye’de şap hastalığının kontrolü kapsamında yapılan çalışmalar, Problemler, Hedefler (Adil ADIGÜZEL)

14:20 Ülkemizde sirküle olan şap virüs tipleri, şap virüsünde oluşan değişiklikler, aşılama sonrası oluşacak bağışıklığı etkileyen faktörler (Şap Enstitüsü Müdürlüğü)

14:40 Şap hastalığının mücadelesinde yaşanan sıkıntılar, öneriler

– Adana Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

DİĞER HABERLER
“Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı”

14:55 Tartışma / Sonuç

15:30 Çay arası

16:00 TÜRKVET Veteriner Bilgi Sistemi (Süleyman UĞURLU)

(Mevcut durum, Hastalık bildirimi, Coğrafi bilgi sistemi, Laboratuar bilgi sistemi, Yaşanan sorunlar, Hedefler )

16:15 TÜRKVET(STS), Koyun Keçi tanımlama ve kayıt sistemi, Mevcut Durum, Problemler, Projeler (Necla KALKAY )

16.35 Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve AGılanması Projesi kapsamında, Veri tabanının hazırlanması ve kullanımı, (Teknik Yardım Proje Ofisi)

16:50 TÜRKVET Veteriner Bilgi Sistemi (yaşanan sorunlar, öneriler)

– Konya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

17:00 Tartışma / Sonuç

17:15 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

2. GÜN : (30 Kasım 2010 Salı)

09:30 Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu, Mevzuat, Problemler, Hedefler, (Cihangir G. GÜMÜŞTEPE)

09:50 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler,

Samsun Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

10:05 Brusellozla Mücadelede Pendik VKAEM rolü, Aşı üretimi ve konjunktival aşı üretim hazırlıkları (Pendik Veteriner Kont. ve Arşt. Enst.)

10:25 Hayvancılık Desteklemeleri, Yaşanan Problemler, Ödeme sistemi, (Murat Bahadır AKARÇAY)

10:40 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler,

– Burdur Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

10:55 Tartışma / Sonuç

11:15 Çay arası

11:45 Kuş Gribi ve Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) Hastalığı, Kanatlı işletmelerinin denetimi, Mevcut Durum, Problemler, Hedefler (Ümit ZORAY)

12:00 Kuş Gribi ve Yalancı Tavuk Vebası hastalıklarının kontrolü, Kanatlı işletmelerinin denetimi, sıkıntılar, öneriler

– Balıkesir Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

DİĞER HABERLER
Kanatlılarda Probiyotiğin Yararları

12:15 Tartışma / Sonuç

12:30-14:00 Yemek Arası

14:00 Etik Davranış İlkeleri (Etik Komisyonu Başkanlığı)

14:20 Kişisel gelişim, güzel konuşma ve hitap etme sanatı, iletişim eğitimi (Dr.Murat ÇAĞATAY)

15:30 Çay arası

16:00 Kişisel gelişim, güzel konuşma ve hitap etme sanatı, iletişim eğitimi (Dr.Murat ÇAĞATAY)

17:00 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

 3. GÜN : (1 Aralık 2010 Çarşamba)

09:30 Bakan Mehmet Mehdi EKER’ in konuşmaları (programı uygun olduğunda, gerekli olduğunda konuşma günüde değiştirilecektir.)

12:30-14:00 Yemek arası

14:00 Bakanlığımız Diğer Genel Müdürlerinin konuşmaları (programları uygun olduğunda)

15:30 Çay arası

16:00 Bakanlığımız Diğer Genel Müdürlerinin konuşmaları (programları uygun olduğunda)

17:30 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

19:00 Gala yemeği

4. GÜN : (2 Aralık 2010 Perşembe)

09:30 PPR Çalışma grubu rapor sunuşu (15 dakika)

09:50 Kuduz Hastalığı

Mevcut Durum, Türkiye’de Kuduz hastalığının kontrolü konusunda yapılan çalışmalar, Problemler, Hedefler (Süleyman UĞURLU)

10:05 Kuduz hastalığı ile mücadelede yaşanan sıkıntılar, öneriler

– İstanbul Hayvan Sağlığı Şube Müdürü (15 dakika)

– Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (15 dakika)

10:35 Tartışma / Sonuç

11:00 Çay arası

11:30 Mavidil Hastalığı, hastalığın Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki durumu, Ülkeyi bekleyen tehlikeler, Mücadele stratejileri, (Fatih Bilge ÖCAL)

11:45 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler

– Antalya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

DİĞER HABERLER
Türk tiyatrosunun acı günü

11:55 Tartışma / Sonuç

12:05 Su Hayvanları (Balık, Kabuklu, Yumuşakça) Hastalıkları ve İzleme Programı

Mevcut Durum, Projeler, Problemler, (Zelal KARAKOÇ)

12:20 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler

– Muğla Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

12:30 Tartışma / Sonuç

12:40-14:00 Yemek arası

14:00 Veteriner Biyolojik Ürünler (Dr.Semra YILMAZ)

14:15 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler

-Adıyaman Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

14:25 5996 sayılı Kanun çerçevesinde veteriner ilaçlarının değerlendirilmesi (İlaç Alet Hizmetleri Dairesi)

14:40 Serbest Veteriner Hekimlik Hizmetleri, Mevcut durum, problemler (Tülay KURT)

14:55 Tartışma / Sonuç

15:05 Kombina ve mezbaha denetimleri, kesim sonrası TÜRKVET uygulamaları, Akredite Veteriner Hekimlik (Halk Sağlığı Hizmetleri Dairesi)

15:20 Tartışma / Sonuç

15:30 Çay arası

16:00 Muayene Materyali Gönderme ve Teşhis Hizmetleri

-Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

16:15 Tartışma / Sonuç

16:25 Hizmet içi eğitimler (Süleyman UĞURLU)

16:35 Tartışma / Sonuç

16:45 Günün değerlendirilmesi ve kapanış

5. GÜN : (3 Aralık 2010 Cuma)

09:30 Yurt içi hayvan hareketlerinin kontrolü, Mevcut durum, problemler (Ümit DAĞDEVİREN)

09:50 Uygulamada yaşanan sıkıntılar, öneriler

-Amasya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü

10:10 Tartışma / Sonuç

10:30 Kasaplık, Besilik canlı hayvan ve et ithalatı, yaşanan problemler (Kemal YILMAZ)

10:50 Tartışma / Sonuç

11:10 Toplantının Genel Değerlendirilmesi

12:30 Yemek arası

14:00 Toplantının Genel Değerlendirilmesi

16:00 KAPANIŞ


21 Kasım 2010. 13:45
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x