Her Yerde Kurban Kesilemeyecek…!


Önceden belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek. 
 
Kurban Bayramı’nda, kurbanlıkların mezbaha ve kesim yerlerinde kesimlerinin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi uygulanacak, kurban satış yerleri Bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2010 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Kurban Bayramı dolayısıyla dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkeleri düzenliyor.

İl ve ilçelerde kurulu Kurban Hizmetleri Komisyonları, 16 Kasım 2010’da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri alacak, kurban hizmetleri ile ilgili başta belediyeler olmak üzere diğer komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha aktif olacaklar.

Komisyonlar, kurban kesecek vatandaşların bu görevlerini yaparken kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla, hizmetlerde iyileştirme yapacak.

Şehir dışında ihtiyacı karşılayacak sayıda kurban satılacak ve şehir içinde veya dışında, satış yerlerinde satılan tahmini hayvan sayısına uygun yeterli miktarda kurban kesilecek yerleri tespit edecek olan komisyonlar, vatandaşların kurbanlarını kesim yerlerinde kesim işlemini artıracak tedbir ve teşvikleri alacak.

DİĞER HABERLER
Merkez Konseyi Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim endişelerini Bakanlığa İletildi

Komisyonlar, büyükşehirlerde kurban hizmetlerinin daha kolaylaştırılabilmesi için kurbanlık hayvan satma ve kesme mekanlarının birbirine yakın yerlerde olacak şekilde planlayacak, çevresel riskleri en aza indirerek, varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilecek.

Büyük baş kesimi

Kesimlerde istenmeyen durumlar daha çok büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığından özellikle büyük şehirlerde büyükbaş hayvan kesimi konusunda daha duyarlı olunacak. Satış ve kesim yerlerine kolay ulaşımın sağlanması için yerel yönetimlerce tedbir alınacak, gerektiğinde pazar yerlerinin, maliyeti düşük basit düzeneklerle kesim yerine dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar yapılması için yerel yönetimlerle sıkı işbirliğine girilerek seyyar kesimhaneler kurulmak suretiyle çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması sağlanacak.

Kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı şekilde; yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerler (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri) de dikkate alınarak hazırlanması temin edilecek.

Kurban kesim yerleri dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilecek, ayrıca yetiştirici, satıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerler de dikkate alınarak düzenlenecek.

DİĞER HABERLER
Zürafa 'Marius' kesimden kurtulamadı

Her il ve ilçenin kurban hizmetleri görev alanında bir önceki yıla ait kurban satış ve kesimlerinde yaşanan sorunlar tespit edilerek 2010 yılına ait eylem planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacak. Ayrıca 2010 yılı kurban bayramında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de belirlenecek ve 2011 yılında değerlendirmeye alınmak üzere dosyalanacak.

Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ve uygun bir ortamda yapılabilmesi için yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da devreye konulması teşvik edilecek.

Özellikle Trakya Bölgesi’nde şap hastalığından arilik sağlandığından İstanbul’un Trakya kesiminde kalan bölümüne kurbanlık sevk işlemleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 2010/7 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak, kurbanların Anadolu yakasında kestirilmesi için daha çok kurban satış ve kesim yeri hazırlattırılacak, ulaşım, personel ve konu ile ilgili diğer hususlarda özendirici çalışmalar yapılacak.

Kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine devam edilecek. Kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi” almaları sağlanacak. Kurbanını kendileri kesmek isteyenlerin de söz konusu kursa katılmaları teşvik edilecek, kursların ilgi görmesi için etkili çalışmalar yapılacak.

Kurban alınacak yerler önceden belirlenecek

Kurban Bayramı’nda, kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmeler gibi önceden belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

DİĞER HABERLER
Merkez Konseyi "Veteriner Hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz"

Tebliğe göre, hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurt içi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde 2010 yılı Hayvan Hareketleri Genelgesi hükümlerine göre hareket edilecek.

Özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecek. Kurbanlık satış yerlerine girişlerde ise gerekli belgelerin düzenlenmiş olup olmadığı mutlaka kontrol edilecek.

Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların salgın hastalıklar yönünden kontrol edilmesi sağlanacak. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan toplama merkezi ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılacak, halka aydınlatıcı bilgiler verilecek.

Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık hayvanların sağlık kontrolü yapılarak, sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilecek. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, Yönetmeliği ve Talimatlarının ilgili hükümlerine göre işlem yapılacak.

Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken, uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınacak ve satış yerlerine girişlerde de bu belgeler kontrol edilecek.


2 Ekim 2010. 16:32
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x