İdeal Koşullarda Aşılama


Untitled-1 copy

 

İDEAL KOŞULLARDA AŞILAMA (*)

 

Çeviren  Dr. Kaya DEMİRÖZÜ        Kanatlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı      (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)

 

Uygun aşılama kalitesi bir civciv için olmazsa olmazlar-dandır. Aşıların uygulasında uygun şartlarda değişik varsayonlaroluşturmak önemli bir kilit noktasıdır.Mümkün olduğunca civcivle-rin dağıtıma çıkmadan uygulanması yetiştiricinin yararına olacak-tır.

Bağışıklığın uyarılmasındaaşılamanınkuluçkahanede yapılması büyük bir avantaj olarak görülmektedir.  Çünkü kümese kıyasla kuluçkahane aşı odasının steril  bir ortam kabul edilmesi, aşı uyguluyacıları ve diğer personelin yetenekli profesyonel-ler oluşmaları, bunun yanında duş sis-temi bulunması, sterilize uygun kıyafet ve başlık giyilmesi bu üstünlüğü sağla-maktadır. Bu onların günlük rutin işlem-leri olup görevlerinde ustalaşmışlardır.

İdeal olarak, kuluçkahane aşılama alanına klima sistemi bulunmalıdır. Kli-madan gelen havanın bakteriler ve başka zararlı organizmaları barındıra- bildiğinden filitre edilmelidir.Bu alan kuluçkahaneye bitişik, ancak duşu, tuvaleti ve yemekhanesiyle bağımsız birim olmalıdır.Birim her opresyaon sonrası iyice temizlenmeli ve çalıma başlamadan önce sterilize edilmelidir. Sigara içilmemelidir.

Aşılama programları, bir çok faktöre bağlı olarak müthişdeğişiklik gösterebilir

 

Değişken faktörler

Aşılama programları birçok etkene bağlı olarak, son derece değişiklik arzeder.Bu değişkenlerde  bazıları; ülke,hastalık durumu, coğrafi ve iklim koşulları olarak sayılabilir.Büyük bir işletme  ya da küçük bir bireysel üretici olup olmasına bağlı olarak etkiside farklılık gösterrir. Bununla birlikte, hangi programıveya aşı kullanılmaktadır.Üreticilerin direktiflerine uygun olarak ne zaman ve nasıl tatbik edilmelidir. Ebeveynin bağışık düzeyleri bilinmesi gerekir. Bunun için ebeveyden her iki ayda bir kan örnekleri alarak kontrol yapılmalıdır.Bu bilgiler en az altı ila sekiz hafta bir ve düzenli olarak yetiş-tirici ile paylaşılmalıdır.

Yumurtaya inokülasyonu

Dünyanın pek çok yerinde yumurtaya aşılama metodu kullanılmaya başlamıştır.Bu yöntem kuluıçka makinaında belli süre inkübe edilen yu-murtalarınaşılamaıdır.Inovo aşılar on sekiz buçuk gün inkubeedilen veya çıkım makinalarına  transfer anında tatbik edilmelidir. Bu işlem 17.5 gün ile 19.2 gün arasında gerçekleştirilmektedir.18.5 günün optimal bir süre olduğu ve en iyi sonuçlara  ulaşııldığı görülmüştür.

ABD deIn ovo aşılama yöntemi yaklaşık 20 yıldan beri kullanılmak-tadır. Halihazırda ABD broylerdin % 90’dan fazlasındain ovo aşılama ya-pılmaktadır.Ekipmanın pahalı olmasından dünyanın diğer bölgelerinde bu yöntemle aşılama öncelikle parent stoklara uygulanmaktadır. Yakın bir za-manda ticari broilerlerde de kullanılacağı inancındayım.

Diğer avantajları

In ovo ekipmanına bir mekanizma ekliyerek  canlı olup olmadığı veya yumurtanın döllüğüde saptanabilir.Ekipmansadece canlı embriyonlu yumurtaların aşılanması için programlıdır. Bu yöntem  aşıdan tasarruf sağ-ladması yanında giderlerdenazaltma ve yaklaşık %10 aşı maliyetinde tasaruf demektir. çift iğne kullanılması ile sistemetkili bir iğne sanitasyonu sağlayarak, her aşılamadan sonra bulaşma riskini azaldığından bir yumurtan diğerine risk transferini en aza indirir.

Halen IBD ((Infectious bursal hastalığı) ya da yaygın olarak bilinen Gumboro ve ND  kombine  bir aşı bulunmamakktadır. İki ayrı aşı yerine tek bir doz olarak uygulanır olması canlı üzerindeki stresi minimize ettiği gibi zamandan ve yönetim maliyetindentasarrufsağlanmış olacaktır.

In ovo aşılama ilesürünün normal süreden  2,5 ila 3 gün önce bağışıklığın başlaması, daha az stres,aşının deri altı uygulamasının olmamasıve düşük maliyet tercihe şayan değil midir?

(*) : Ken Marshall,www.worldpoultry.net/…/Vaccination-under-id…Özetlenerek çevrilmiştir.

 

 

Çevirenin önerileri

  1. Demirözü, K.(1978): Newcastle Hastalığı Üzerine Bazı Görüşler. Vet. Hek. Der. Derg. 48(1) 49-51.(Çeviri) Swarbrick, O. Poultry International, October, 1977.Demirözü, K.(1981):
  2. Demirözü, K.(1981): Gumboro Hastalığı. Pfizer Tavukçuluk Bülteni,38.
  3. Bingöl,M., Demirözü, K. (1981): Newcastle Hastalığı Püskürtme (Pülverize) Aşısının Uygulaması ile ilgili Bazı Açıklamalar. Pendik Vet. Mikro. Enst. Derg. XIII (2)38-41 . Pfizer Tavukçuluk Bülteni, 39, 1983.
  4. Babilâ, A., Ası, Y., Gökçelik, G., Demirözü, K. (1982): Newcastle Hastalığına Karşı HB1, Roakin Aşı Suşları ve Değişik Aşılama Yöntemleri ile Aşılanan Civciv, Piliç ve Tavuklarda Oluşan spesifik Antikorların HI Testi ile Kan Serumlarında Saptanması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Pendik Vet. Mikro. Enst. Derg. XIV(1-2) 19-28, Ayrı baskı. Mart 1988 Elanco, İsanbul Toplantısı, Ömür Restoran.
  5. Demirözü, K. (1984): Infectious Bursal Disease- Gumboro Hastalığı-. Pendik Vet. Mikro. Enst.Dergisi XVI(1-2), 50-70, Ayrı baskı. 27.10.1986 Bursa Vit. Yem- Topkim’in toplantısında Pendik Sedef Restoran ve 10.07.1987 Adapazarı Tavukçuluk seminerinde tebliğ edildi.
  6. Demirözü, K.(1988): Tavukların Önemli Viral Hastalıkları ve Sorunları. Tavuk Hastalıkları Teşhis,Aşılar ve Uygulamaları Semineri. (Ed. Demirözü, K. ve Nadas, Ü.G.), Pendik,09-11.Haziran.1987. Pendik Hayv. Hast. Merk. Araşt. Enstitüsü Yayınları 8, 40-62.
  7. Demirözü, K. (1988): Tavukçunun El Kitabı, Kartal Kimya Yayını, 133 Sayfa, İstanbul.
  8. Demirözü, K.(1989): Tavukçulukta Aşı Uygulamaları. Çiftlik Dergisi,68.
  9. Demirözü, K.(1993): Gumboro Hastalığı ve Bir Öneri. Tavukçunun Sesi, 49:47- 58.
  10. Demirözü, K. (2005): Newcastle Hastalığı. Topkim Teknik Bülten – Bilgi Formu TSH. 05.10/ 12 KD.

11 Ağustos 2016. 11:49
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x