III. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu


ULUSLARARASI KATILIMLI

III. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu
 Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına
DÜZENLEYEN KURULUŞLAR
 
 • TC Sağlık Bakanlığı – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SB TSHGM)

• TC Sağlık Bakanlığı – Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (SB RSHMB)

• TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (TKB KKGM)

• Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)

• Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

SEMPOZYUM BAŞKANLARI
 • Dr.Vet.Hek. Mehmet ALKAN TVHB Başkanı

• Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR TKB KKGM Genel Müdürü

• Dr. Seracettin ÇOM SB TSHGM Genel Müdürü

• Doç.Dr. Mustafa ERTEK SB RSHMB Başkanı

• Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU EKMUD Başkanı

DÜZENLEME KOMİTESİ
 • Doç.Dr. Hürrem BODUR EKMUD

• Mik.Dr. İsmail CEYHAN RSHMB

• Uzm.Dr. Hasan IRMAK SB TSHGM

• Doç.Dr. Selçuk KILIÇ RSHMB

• Vet.Hek. Ahmet UYAR TKB KKGM

• Prof.Dr. Hakan YARDIMCI TVHB

BİLİMSEL SEKRETARYA
 B.Uzm.Dr. Ayşe ÖZKAN

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Tel: 0312 458 24 84

e-mail: aysepeker.ozkan@rshm.gov.tr

aysepekerozkan@gmail.com 2

GENEL BİLGİLER
 Sempozyum Merkezi:

TOBB Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Söğütözü Cad No:43 06630, ANKARA

Sempozyum Tarihi:

1-2 Kasım 2010

Sempozyum Dili:

Sempozyum dili Türkçe’dir.

Kredilendirme:

Sempozyuma katılım Türk Tabipleri Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Davet Mektubu:

Sempozyuma katılım için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları sempozyum sekretaryası aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir. 3

BİLİMSEL PROGRAM
 
1 Kasım 2010, Pazartesi
08.00-09.10 Kayıt
09.10-09.30 Açılış Konuşmaları
 
 
 

 

DİĞER HABERLER
Mustafa Cetinkaya Kayınvalidesini Kaybetti

• Dr.Vet.Hek. Mehmet ALKAN, TVHB Başkanı

• Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU, EKMUD Başkanı

• Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR, TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürü

• Prof.Dr. Nihat TOSUN, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

09.30-10.30 Tularemi I. OturumOturum Başkanları:Prof.Dr. Özlem KANDEMİR, Mersin Ü. Tıp Fak. Kl. Bakt. ve Enfeksiyon Hast. ADProf.Dr. Hakan YARDIMCI, Ankara Ü. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD    

KONUKONUŞMACI
Etken ve epidemiyolojiDoç.Dr. Aynur KARADENİZLİ,Kocaeli Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Kl.Mikr. AD
Laboratuvar tanısıDr.Vet.Hek.Bekir ÇELEBİ,RSHMB, Salgın Hast. Araş. Müdürlüğü
Klinik ve tedaviUzm.Dr. Murat YEŞİLYURT,Yozgat Devlet Hastanesi- Enf.Hast. Kl.Mikr. Kliniği
Koruma ve kontrolSevtap BOSTANCI,SB TSHGM Şube Müdürü

 10:30-11:00 KAHVE ARASI

11.00-12:00 Tularemi II. OturumOturum Başkanı:Doç.Dr. Selçuk KILIÇ, RSHMB, Salgın Hast. Araş. Müdürlüğü    

KONUKONUŞMACI
Almanya’da Tularemi ve yeni tanı teknikleriProf.Dr. Wolf SPLOTTSSER,Bundesweir, Munich- Germany
Tularemi: Bulgaristan deneyimiProf.Dr. Todor KANTARDJIEV,NCIPD, Sofia- Bulgaria
Tularemi: Salgınlarda moleküler tanı ve tiplendirme yöntemleriDr. Ivan N. Ivanov, PhD.NCIPD, Sofia- Bulgaria

12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH BOX) 4

13.00-14.00 Bruselloz I. OturumOturum Başkanları:Prof.Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi RektörüDr.Vet.Hek. Nahit YAZICIOĞLU, Merkez Veterinerlik Kont. Araş. Enst. Müdürü   

KONUKONUŞMACI
Dünyadaki ve Türkiye’deki epidemiyolojisiDoç.Dr. Üner KAYABAŞ,İnönü Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast.Kl.Mikr. AD
Brusellozun hayvanlardaki hastalık yüküTKB KKGM Temsilcisi
Brusellozun insanlardaki hastalık yüküProf.Dr. Ahmet KALKAN,Karadeniz T.Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast.Kl.Mikr. AD
14.00-15:30 Bruselloz II. Oturum: Yuvarlak MasaOturum Başkanı:Prof.Dr. Mehmet AKAN, Ankara Ü. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD    

KONUKONUŞMACI
 Dünyada brusella’da eradikasyon programları, ülke modelleri,Türkiye’de brusella eradikasyonu, hedeflerİnsan ve hayvanların korunmasına yönelik önlemlerHayvan aşıları avantaj ve dezavantajlarıProf.Dr. Osman ERGANİŞ,Selçuk Ü.Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD
TKB KKGM Temsilcisi
Dr.Vet.Hek. Nahit YAZICIOĞLU,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürü
Uzm.Dr. Hasan IRMAK,SB TSHGM Genel Müdür Yardımcısı
Dr.Vet.Hek. Sevil ERDENLİĞ,Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
16.00-17.30 Kuduz OturumuOturum Başkanları:Prof.Dr. Gaye USLUER, Osman Gazi Ü. Tıp Fak.Enf.Hast. Klinik Mikrobiyoloji ADProf.Dr. Yılmaz AKÇA, Ankara Ü.Veteriner Fak.Viroloji AD   

KONUKONUŞMACI
Etken ve epidemiyolojisi, ülkemizdeki durumVet.Hek. Orhan AYLAN,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş.Enst. Müdürlüğü-Kuduz Lab.Şefi
Kuduzda korunma ve immünoprofilaksi uygulamalarıDoç.Dr. Şebnem ERDİNÇ,Ankara EA Hastanesi Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr. Kliniği
Kuduz mücadelesi ve saha uygulamalarındaki sorunlarımızVet.Hek. Ahmet SAFRAN,SB TSHGM Şube Müdürü
TKB-KKGM Temsilcisi
Vet.Hek. Abdullah KÖSE,Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü
 
2 Kasım 2010, Salı
 
 
 
 
 

 

09.00-10.30 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) OturumuOturum Başkanları:Prof.Dr. Zati VATANSEVER, Kafkas Ü. Veteriner Fak. Parazitoloji ADDoç.Dr. Hürrem BODUR, Numune EAH Enf.Hast. Kl. Mikr. Kliniği   

KONUKONUŞMACI
Klinik ve epidemiyolojik açıdan KKKA hastalığında son durumDoç.Dr. Nazif ELALDI,Cumhuriyet Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr AD
Sağlık Bakanlığı: KKKA değerlendirilmesiUzm.Dr. Tamer Sami PELİTLİ,SB-TSHGM Zoonotik Hast. Daire Başkanı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: KKKA değerlendirilmesiVet.Hek. Ahmet UYAR,TKB KKGM Şube Müdürü
Bunyavirus ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi viruslarında aşı çalışmalarıProf.Dr. Aykut ÖZDARENDELİ,Fırat Ü. Veteriner Fak. Viroloji AD
11.00-12.30 Şarbon OturumuOturum Başkanları:Prof.Dr. Mehmet DOĞANAY, Erciyes Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr ADProf.Dr. Müjgan İZGÜR Ankara Ü.Veteriner Fak.Mikrobiyoloji AD   

KONUKONUŞMACI
Epidemiyoloji ve hayvanlardaki durumTKB- KKGM temsilcisi
Şarbonun moleküler epidemiyolojisiProf.Dr. Rıza DURMAZ,RSHMB, Salgın Hast. Araş.Müdürlüğü
İnsanda klinik ve tedavi yaklaşımıDoç.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL,Yüzüncü Yıl Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr. AD
Korunma ve hayvan şarbon aşılarıDr.Vet.Hek. Funda KALINBACAK,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürlüğü – Antraks Aşı Üretim Laboratuvarı
13.30-15.00 West Nile Ensefaliti OturumuOturum Başkanları:Prof.Dr. Aykut ÖZKUL, Ankara Ü. Veteriner Fak. Viroloji ADUzm.Dr. Başak DOKUZOĞUZ, Ankara Numune EAH 1.Enf.Hast.Kl. Mik.   

KONUKONUŞMACI
Etken, epidemiyoloji, mikrobiyolojik tanısıYrd.Doç.Dr. Koray ERGÜNAY,Hacettepe Ü.Tıp Fak. Tıbbi Mikr. AD
Klinik ve tedaviDoç.Dr. Selma TOSUN,Manisa Devlet Hastanesi Enf.Hast.Kl.Mikr. Kliniği
Korunma ve kontrolDr.Vet.Hek. Arife ERTÜRK,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürlüğü
Türkiye’de görülen west nile vakalarının epidemiyolojisiDr. Handan KALAYCIOĞLURSHMB, Salgın Hast.Araş. Müdürlüğü
15.30-16.30: Hantavirus KonferansıOTURUM BAŞKANI:Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK, İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.Enf.Hast.Kl.Mik. AD    

KONUKONUŞMACI
Türkiye’de Hantavirus enfeksiyonlarının dünü, bugünü ve yarını?Prof.Dr. İftihar KÖKSAL,Karadeniz Tekn.Ü. Tıp Fak. Enf.Hast.Kl.Mikr AD
16.30– 17.30: Genel Değerlendirme Oturumu (Sonuç Bildirgesi )OTURUM BAŞKANI:Prof.Dr. Haluk VAHAPOĞLU, EKMUD Başkanı    

KONUŞMACI
 Prof.Dr. İrfan EROL, Ankara Ü. Veteriner Fak. Besin Hijy.Tekn. Bölüm Başkanı
  Doç.Dr. Mustafa ERTEK, SB-RSHMB Başkanı
  Uzm.Dr. Hasan IRMAK SB-TSHGM Genel Müdür Yardımcısı
  Vet.Hek. Ahmet UYAR, TKB-KKGM Şube Müdürü
 
17.30 Kapanış
Basın Toplantısı: 2 Kasım 2010
 
 
 
 

 


22 Ekim 2010. 16:43
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x