İlaç Kalıntı Limitleri Yeniden Belirlendi


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmokolojik aktif maddeleri sınıflandırıp, maksimum kalıntı limitlerini belirledi.

ANKARA (ANKA) – Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmokolojik aktif maddeleri sınıflandırıp, maksimum kalıntı limitlerini belirledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmokoljik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesini amaçlayan Tebliğ’in kapsamı hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsıyor. Ancak; aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak için veya bağışıklık durumunun tespiti için immunolojik veteriner tıbbi ürünlerinde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ve 17 Mayıs 2008 tarihli Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ kapsamında bulunan maddeler Tebliğ kapsamı dışında tutuldu. Tebliğ 19 Haziran 2003 tarihli Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ’e aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanacak.

DİĞER HABERLER
5. Safety Konferansı,

-FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELER-

Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri Tebliğ’e ekli listede yayınladı. Listenin birinci bölümünde gıda elde edilen hayvanlarda kullanımına izin verilen farmakolojik aktif maddeler ve maksimum kalıntı limitlerine yer verildi. Tebliğ’de geçen; demir fumarat, gamitromisin, guaiakol, izolöysin, izopropanol, monepantel, sodyum klorit, teobromin, tiludronik asit, tildipirosin adlı farmakolojik aktif maddelere ait maksimum kalıntı limitleri, sodyum salisilat adlı farmakolojik aktif maddeye ait hindi için verilen maksimum kalıntı limitleri, valnemulin adlı farmakolojik aktif maddeye ait tavşan için verilen maksimum kalıntı limitleri ile diklofenak adlı farmakololik aktif maddeye ait süt için verilen maksimum kalıntı limiti Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Tebliğde geçen derquantel adlı farmakolojik aktif maddeye ait maksimum kalıntı limitleri ise 9 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

-TÜKETİCİ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKAN YASAKLI MADDELER-

Tebliğ’in ekinde yer alan listenin ikinci bölümünde ise hangi seviyede olursa olsun tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddelere yer verildi. Buna göre tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddeler (bölüm 2) şöyle: “Arictolochia spp. ve bunların preparatları, dapson, dimetridazol. Kolarfenikol, kloroform, klorpromazin, kolsişin, klorpromazin, kolsişin, metrodinidazol, nitrofuranlar, ronidazol.”

DİĞER HABERLER
Evcil Kuşlarda Bağırsak Solucanları

-AB’YE UYUM-

Tebliğ, 470/2009/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün ilgili hükümleri ile 37/2010/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlandı. 24739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği yürürlükten kalkacak. Mevzuatta bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar yeni Tebliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılacak. Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacak. Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5996 sayılı Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilecek


1 Mayıs 2011. 09:02
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x