Vergilerle sanayiciyi yıldırmayın


İSO Başkanı Tanıl Küçük sanayicinin filizlenmek isteyen güveni kırılmaması gerektiğini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, çarpıklıkları giderecek bir vergi reformunun hayata geçirilmesi gerekirken Hükümetin çözüm refleksinin dolaylı vergileri artırmak yönünde olmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

Tanıl Küçük, İSO’nun ”İstanbul Sanayi Forumu” adıyla Swissotel’de düzenlediği 2011 yılı II. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nın açılışındaki konuşmasına, dün haber aldıkları ve herkeste tarifsiz üzüntülere yol açan acı olayı ve kaybettikleri şehitleri anarak başlarken, ”Tek bir şehit yüreğimizi yakarken, bu kez maalesef bu kadar çok sayıda evladımızı şehit vermenin acısı ve şoku içindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi ifade ediyor, şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Mevcut durum itibariyle Türkiye’nin, küresel krizden pek çok ülkeye kıyasla daha çabuk ve daha az tahribatla çıkmayı başarmış göründüğünü belirten Küçük, Türkiye’nin sağlam mali yapısı ve yüksek büyüme performansı ile yanı başındaki, neredeyse iflasın eşiğine gelen Avrupa ülkelerinden çok farklı bir profil çizdiğini, büyümede elde edilen başarıda sanayinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Üretimdeki artışın 2009 Aralık ayından bu yana, 21 aydır kesintisiz devam ettiğini hatırlatan Küçük, ”Bütün iyi giden tarafların yanında, yüksek cari açık yine karnemizdeki en kırık not oldu. 2010 yılında 735 milyar dolarlık GSYH’ımızın 47,7 milyar doları, yani yüzde 6,5’i kadar cari açığımız vardı.

2011’in ilk yarısında ise bu oran yüzde 11,7’ye yükseldi. 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin bu kronik sorunu çözmesi, cari açığını taşınabilir seviyelere çekmesi gerektiği açıktır” dedi.

Küçük, rakamların, ekonominin lokomotifi konumundaki sanayinin son yıllarda güç kaybettiğine işaret ettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

DİĞER HABERLER
İhracat rakamları açıklandı

”İmalat sanayi sektörümüzün 1998 yılında GSYH içinde cari fiyatlarla yüzde 23,9 olan payı 2010’da yüzde 15,5’e gerilemiştir. Bize benzer diğer ülkelerde böyle bir durum söz konusu değildir.

Hükümetimizin de söylemlerinde ve nihai olarak da programında, üretimin, sanayinin önemine daha çok vurgu yapması, özellikle cari açığa çözüm arayışında sanayide yapısal dönüşümü ve daha güçlü sanayi seçeneğini öne çıkarması beklentilerimizi destekledi, morallerimizi yükseltti.

Sanayimizin sesinin nihayet duyulduğunu, öneminin ve sorunlarının fark edildiğini düşündük. Şahsen ben, özellikle, Ankara ziyaretimizde, ekonomi ve sanayiden sorumlu sayın bakanlarımızla görüşmelerimizden sonra ‘bu kez çok ümitli olduğumu, sanayi politikaları konusunda hükümetimizle tam bir görüş birliği içinde olduğumuz izlenimini edindiğimi, bu kez farklı olacağını düşündüğümü’, Odamız bünyesinde çeşitli vesilelerle dile getirdim. Hala da öyle olduğunu düşünüyorum sayın Bakanım, ancak son uygulamaların bir miktar hayal kırıklığı yarattığını, moralimizi bir miktar bozduğunu söylemeliyim.”

ÖTV’ye yapılan zamlar

Tanıl Küçük, sanayi kuruluşlarının kaynak yaratmakta sıkıntı çektiğini, kaynak yaratmakta zorlanmaları nedeniyle borçlanma yoluna gittiğini ve borçlanmaya bağımlı bir yapı sergilediğini ifade ederek, ”Bu da hem sanayimiz hem de ekonomimiz için kırılganlık yaratan bir husustur.

İşletmelerimiz kaynak yaratmakta zorlanınca yeterince tasarruf ortaya çıkmamakta ve Türkiye, büyümek için dış kaynağa başvurmak, deyim yerindeyse tasarruf ithal etmek zorunda kalmaktadır ki cari açığın ana nedenlerinden biri budur. Dolayısıyla daha güçlü bir sanayi, daha çok yatırım, daha sağlam bir ekonomik yapı için kuruluşlarımızın kaynak yaratma kapasitesini artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak yaratmadaki sıkıntının ana nedeninin Türkiye’de girdi maliyetlerinin, özellikle de kamu kaynaklı girdi maliyetlerinin rakiplere göre halen yüksek bulunması olduğunu vurgulayan Küçük, ithalatı caydırma hedefi çerçevesinde kategorik olarak doğru görünse de ÖTV’ye yapılan zamların, üretim ve ihracat artışının önderliğini yapan otomotiv sektörünü ve yan sanayiyi olumsuz etkileyeceğini savundu.

DİĞER HABERLER
Mersin-İskenderiye RO-RO Seferleri

Dolaylı vergilerin yüksekliğine de işaret eden Küçük, şunları kaydetti:

”2010’da toplam vergi gelirlerimizin yüzde 67’si dolaylı vergiler kaynaklıdır. İSO 500 araştırmamız da yaratılan katma değer içinde 1990’lı yılların başında yüzde 10’lar civarında olan dolaylı vergiler payının yıllar içinde 5 kattan fazla artarak 2010’da yüzde 51,7’ye çıktığını göstermektedir.

Hedefimiz, bu çarpıklıkları giderecek bir vergi reformunu hayata geçirmek olmalıyken, hükümetimizin çözüm refleksinin yine dolaylı vergileri artırmak yönünde olması düşündürücüdür. Beklentimiz, kayıt dışını kayıt altına alacak, vergi sistemimizi adil ve etkin bir yapıya taşıyacak kapsamlı vergi reformunun en kısa sürede hayata geçirilmesidir.

Böyle bir reform, ülkemizdeki rekabet ortamını iyileştireceği gibi, kamunun gelirlerini artıracak ve özel ve kamu olmak üzere iki ayağı bulunan tasarruf eksikliği sorunumuza kamu cephesinden bir çözüm getirilmesini sağlayacaktır.”

Sanayide kullanılan elektrikteki durum ile ilgili rapor…

İSO Başkanı Küçük, son yıllarda teşvik sisteminde önemli yenilikler yapılmasına karşın enerji ile ilgili özel bir destek unsurunun bulunmamasını eksiklik olarak değerlendirdiklerini, bu eksikliğin önümüzdeki dönemlerde giderilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, son zamlar kapsamında, ticarethane tarifesine sadece yüzde 0,59 oranında zam yapılırken, sanayiciler tarafından en çok kullanılan çift terimli tarifede yapılan artışın yüzde 20’lere, üç zamanlı tarifelerde yapılan artışın ise özellikle gece tarifesinde yüzde 46’lara ulaştığını kaydetti.

Sanayide kullanılan elektrikteki durum, yapılan son zamlar ve ana hatları ile enerji konusundaki görüşlerini içeren bir raporu Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a takdim etmek üzere hazırladıklarını anlatan Küçük, prim indirimlerinin kademeli olarak mutlaka devam edebilmesi gerektiğini, son yıllardaki nispi iyileşmeye karşın finansmanın hala önemli sorunlarından birini oluşturduğunu söyledi.

DİĞER HABERLER
Sınır kapılarında kilometrelerce kuyruk

Sanayinin rekabet gücünün artırılması ve sanayiye destek sağlanmasının içinde bulundukları koşullarda her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Küçük, konuşmasını şöyle tamamladı:

”Bizler bu anlamda çok olumlu bir ruh hali içindeyiz. Ümitliyiz, beklentilerimiz yüksek. Sıranın artık sanayimize geldiği, hükümetimizin sanayiye her zamankinden daha çok önem veren bir noktada olduğu yönünde bir algıya, kanaate sahibiz.

Sanayicimizdeki bu olumlu önyargı bizce çok kıymetlidir. Uzun yıllar boyunca kaderine terk edildiği, önemsenmediği, yalnız bırakıldığı hissiyatı ile var olma mücadelesi veren sanayicimizin böyle bir noktaya gelmesi kolay olmamıştır, iyi değerlendirilmelidir.

Sanayicimizin filizlenmek isteyen güveni kırılmamalı,sanayicimizin bir kez daha ‘eski tas, eski hamam’ yılgınlığına kapılmasına izin verilmemelidir.

Unutmayalım ki, 2023’ün dünyanın ilk 10 ekonomisi içindeki Türkiye’sine de, teröre başarıyla karşı koyan, yüksek bir toplumsal huzur, barış ve refah seviyesine ve tam anlamıyla ileri bir demokrasiye sahip Türkiye’ye de, ancak üretim gücü yüksek, sanayisi güçlü bir Türkiye ile ulaşabiliriz.”

İSO Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan da, konuşmasında, bazı ülkelerde yaşanan Arap Baharı ve ekonomilerdeki sorunlara değindi.

Konuşmaların ardından 11 meslek komitesi temsilcisi, giyim eşyası, tekstil, deri ve deri ürünleri, metal eşyası, elektrik ve elektronik ürünleri, makine ve aksamları, kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri, orman ve kağıt ürünler ile basım sanayi, mobilya, gıda ürünleri, ana metaller, maden, taş ve toprak ürünleri ile kara ve deniz taşıtları sektörlerine ilişkin sorunları dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu.

Toplantıda, İhracata Dönük Üretim Stratejisi ve Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile ilgili bir sunum da yapıldı./aa


21 Ekim 2011. 11:05
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x