İzmir Veteriner Hekimler Derneği’nin Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı


TEK SAĞLIK:

 

        Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayı

                   

13 Ekim  Ege Anemon ( Sağlık ) Oteli

   Bornova / İZMİR

 Düzenleyen Kurum

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

 

 

 

Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Osman YILMAZ

  Yard. Doç. Dr. Sibel CEVİZCİ

Vet. Hekim Adnan SERPEN

 Vet. Hekim H. Zeynep KOŞAR

Vet. Hekim M. Hakan BOYAR

 

 

 

İletişim

İzmirvhs2012@gmail.com

 Değerli Meslektaşlarımız

 

Veteriner Halk Sağlığı (VHS) İnsan Hekimliği Halk Sağlığı (HS ) ile birlikte çalışan, Veteriner Hekimliği mesleğinin Halk Sağlığına olan katkılarını ortaya koyabilmek için tüm dünya tarafından benimsenmiş ve kabul edilmiş multidisipliner bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü [ DSÖ ( WHO < World Health Organization >)]’nün 1948 yılında kurulmasına müteakip Amerikalı Veteriner Hekim Dr. Martin M. Kaplan’ ın DSÖ’de göreve çağrılmasıyla birlikte bu kurum bünyesinde ilk defa VHS bölümünü oluşturması ile uluslar arası resmiyet kazanır. Bu yapılanma sonucunda tüm dünya ülkelerinde VHS alanında çalışmalara başlanır. DSÖ’den sonra Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı         (United Nations / Food and Agriculture Organization ,UN/FAO), ve  Uluslararası Dünya Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Örgüt [Office International des Epizooties – OIE <U.D.B.H. H.Ö>)]  gibi uluslararası kuruluşların bünyelerinde de VHS bölümü kurularak çalışmalara başlanmış ve bugünlere gelinmiştir. Bugün VHS’nın en son geldiği nokta; gittikçe dünyada küreselleşen sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için İnsan Hekimliği, Veteriner Hekimler ve diğer branşların sağlığa yönelik yeni yapılanmaya TEK SAĞLIK  (ONE HEALTH) olarak tanımlanmaktadır.

              VHS’nın tüm dünyada ki gelişmiş ülkelerde ulaştığı çağdaş düzeye Türkiye’nin gelebilmesi için zamanın İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu 1988 yılından itibaren çok kısıtlı olanaklarına rağmen çalışmalara başla mış, 2006 yılında Türkiye’de ilk defa İnsan Hekimleri ile Veteriner Hekimlerden oluşan VHS Çalışma Grubunu oluşturarak interdisipliner bir çalışma içine girmiş tir. Halk Sağlığı Biliminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturan VHS konusunda tüm dünyada dev adımlarla gelişmeler yaşanırken ne yazık ki ülkemizde ciddi gelişmeler kaydedilmemiştir. Bu alanda Türk Veteriner Hekimliğinde büyük bir boşluk söz konusudur. Fakat buna rağmen kişisel gayretlerle Veteriner Halk Sağlığının ülkemizde gelişmesi için önemli çabalar sürmektedir. Bu alandaki uluslararası gelişmeleri dikkate alarak sorunlarımızı paylaşıp çözümler üretebil mek amacıyla birçok bilimsel aktivite yapmaktadır. Bu amaçla üçüncüsü düzenlemekten büyük keyif aldığımız TEK SAĞLIK; SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI na davet etmenin heyecan ve mutluluğu içindeyiz.         

TEK SAĞLIK; SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI’ na katılım ve desteklerinizi bekler, 13 Ekim 2012 tarihinde İzmir’de görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Osman YILMAZ

Çalıştay Düzenleme Komitesi Adına

Çalıştay Onursal Başkanları

Prof. Dr. Sadi AKGÜN

Prof. Dr. Burhan DİNÇER

Prof. Dr. Ergün ÖZALP

Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Prof. Dr. O. Cenap TEKİNŞEN

Çalıştay Başkanı

Prof. Dr. Osman YILMAZ

İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı

Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı

 

Düzenleme Komitesi

 

Prof.  Dr. Osman YILMAZ,  

Yard. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN

Yard. Doç. Dr. Sibel CEVİZCİ,

Dr. Can DEMİR

Dr. Burcu  İrem    OMURTAG                                                                                                                                               

Vet. Hekim Suat ÇELİKEL

 Vet. Hekim Adnan SERPEN

Vet. Hekim Arzu TEMİZYÜREK

Vet. Hekim H. Zeynep KOŞAR

Vet. Hekim Azmi YÜKSEL

Vet. Hekim M. Hakan BOYAR

Vet. Hekim Cemre DOĞAN

 

 Bilimsel Kurul

 

Prof. Dr. Osman YILMAZ,                 

Prof. Dr. Bülent MUTLUER                                 

Prof. Dr. Ramazan İNCE 

Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Prof. Dr. Hasan EREN

Prof. Dr. Özer KINIK 

Prof. Dr. Harun Reşit Uysal                                        

Prof. Dr. Hüseyin BASKIN                      

Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ                                              Yard. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN                                 

Yard. Doç. Dr. Sibel CEVİZCİ, 

Yard. Doç. Dr. K. Kaan TEKİNŞEN

Dr. Ömer AKINEDEN

Dr. Conrad MAAS

Dr. Osman İNAY

Dr. Burcu İrem OMURTAG                                                                                                                                                                                                

Vet. Hekim Adnan SERPEN

Vet. Hekim Arzu TEMİZYÜREK

Vet. Hekim M. Hakan BOYAR

Vet. Hekim H.Zeynep KOŞAR

 

13 Ekim 2012  Cumartesi

08.00 –  09.00 Kayıt

09.00 –  09.30 Açılış Konuşmaları ve Plaket Takdim Töreni

 Prof. Dr. Osman YILMAZ, İVHO. VHS Çalışma Grubu Başkanı

 İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı

 İzmir Tabip Odası Başkanı                                                              

Ahmet GÜLDAL, Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı

 Valilik

 

  1. I.                   Oturum: Beslenme ve Sütün Önemi

 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN,Emekli Öğretim Üyesi – BURSA

                                 Prof. Dr. Ramazan İNCE, E.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD

                                    – Bornova / İZMİR

09.30 –  11.10 

►        Tek Sağlık  ve Süt İlişkisi

           Vet. Hekim Arzu TEMİZYÜREK

           Boğaziçi Üniversitesi –  İSTANBUL                                                                                                        

 

►        Ülkemizde SütTüketimi, Beslenme Açısından Sütün Önemiı                                                                   

          Prof. Dr. Gülden PEKCAN

                           Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

                           Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi –  ANKARA

 

►        Dünyada Dünden Bugüne  Sütün Önemi 

          Dr. Ömer AKINEDEN

           Instut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde Justus – Liebig

           Universität GieBen Ludwigstr. 21 35390 GieBen – GERMANY

 

►        Türkiye’de İnsanlarda Görülen Süt ve Süt Ürünleri Kaynaklı

           Hastalıklar;

                        Dr. İlhan GÜRBÜZ

                          Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü – İZMİR

 

11.10 –  11.25 Çay-Kahve Arası   

 

II.Oturum: Çiftlikten Sofraya Süt Güvenliği

Oturum Başkanları:

 Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU, GATA – ANKARA

 Prof. Dr. Bülent MUTLUER,Emekli Öğretim Üyesi- ANKARA                                                                                                    

                                                                                            

11.25 –  13.05 

 

►        Meme Sağlığı, Süt Hijyeni ve İnsan Sağlığı Arasındaki ilişki

           Dr. Osman İNAY

                          Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü

                          Mikrobiyoloji – Seroloji Laboratuar Şefi – ANKARA

 

►        Çiğ Süt Hijyeni ve Kalitesinin Sağlanmasında Yetkilendirilmiş

           Veteriner Hekimlik

           Dr. Conrad MAAS

           Veteriner  Hekim,

            Süt Eksperi,

                           Regierungspraesidium Tuebingen Konrad – Adenauer – Strasse

                           20  DE-72072 Tuebingen  –  GERMANY

 

►         Ülkemiz ve Gelişmiş Ülkelerde ki Süt ve Süt Ürünleri Tüketim  

            Farklılıklarının Sağlığımıza Etkileri

         Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU

         Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

         Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi –  İSTANBUL

         

►        İçme Sütü ve süt ürünlerinin üretimi, Ambalajlanması ve    

           saklanması  

         Serdar TÜRKMEN ,

         Pınar Süt Mamûlleri Sanayi A.Ş. – İZMİR

 

 13.05- 14.05 Öğle Arası  

 

III.Oturum: PANEL; Ülkemizde  Süt ve süt ürünlerinin üretimden tüketimine kadar olan süreçte  yaşanan sorunlar.

Oturum Başkanları:

   Prof. Dr. Burhan DİNÇER,Emekli Öğretim Üyesi- ANKARA

Prof. Dr. Özer KINIK E.Ü.Ziraat Fakültesi  Süt Teknolojisi ABD,    Bornova / İZMİR                            

                                                 

               14.05–  16.05 

 ►        1.  Çiğ Süt üretimi ve sorunları

               Çapar KANAT,

               Çiğ Süt Üreticileri Grubu – ANKARA                                                                                        

►        2. Süt Kooperatifçiliği Nedir ?İzmir’in süt Üretimindeki Yeri

            Mahmut ESKİYÖRÜK

            Tire Süt Kooperatifi Başkanı, Tire/İZMİR

 

►        3. Türkiye’de Süt Politikasının  Düzenlenmesi

   Osman Vasfi YASUN,

   Ulusal Süt Konseyi  Başkan Yardımcısı – ANKARA

 ►        4. Sanayide süt ve süt ürünleri üretiminde  karşılaşılan

    sorunlar

            SETBİR Temsilcisi – İSTANBUL

 

16.05 –  16.20 Çay-Kahve Arası   

 

17.00 –  17.30  Çalıştay Sonuç Bildirgesi Hazırlanması ve Okunması

 17.30Kapanış

 

ÇALIŞTAY’A KATILIM ve KAYIT

Çalıştaya Türkiye’de ki tüm Veteriner Fakültelerinden, Tıp Fakültelerinden, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekim Oda ve Dernekleri ile , Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları ve dernekleri ile özel sektör, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, konuyla ilgili yetiştirici birliğinden birer temsilcinin ve yurt dışından konuyla ilgili uzmanların davet edilerek katılması kararlaştırılmıştır. Bunların dışında konuyla ilgili diğer kamu kuruluşları, fakülteler, yetiştirici birlikleri ve ilgili meslek kuruluşları davet edilmiştir. Katılımcılardan her hangi bir kayıt ücreti alınmamakta, katılımcıların çalıştay boyunca aralarda ihtiyaç duyulan çay, kahve öğlen yemeği gereksinimi İzmir Veteriner Hekim Odası Başkanlığımızca karşılanacaktır. Bu nedenle çalıştaya davet edilen kişi ve kuruluşlardan katılacak katılımcılar isimlerini çalıştaydan önce yazılı olarak   28 Eylül  2012  Cuma  günü mesai bitimine kadar doğrudan İzmir Veteriner Hekimler Odasının izmirvhs2012@gmail.com elektronik posta adresine, veya ( 232 ) 465 10 61 no’ lu faks ile yazılı olarak müracaat’ta bulunarak kayıt yaptırmaları  GEREKMEKTEDİR.

KONAKLAMA

Çalıştaya katılacak  katılımcılar eğer konaklayacaklar ise  masraflarını kendileri karşılayacak olup isteyen çalıştayın yapılacağı EGE SAĞLIK ( ANEMON EGE ) OTELİ’nde, isteyen İzmir içinde arzu ettiği  ve uygun gördüğü herhangi bir konaklama merkezinde ( Otel, Misafirhane v.s ) konaklayabilir.

EGE ANEMON   ( SAĞLIK ) OTELİ

* Ücretsiz havaalanı transferi * Ücretsiz yüksek hızda internet * Bornova Metro istasyonuna 5 dakikalık yürüme mesafesinde * Ücretsiz gazete servisi * Uydu kanalları * Çalışma masası * Forum Bornova Alışveriş Merkezine 2 dakikalık yürüme mesafesinde.

 

İletişim Bilgileri şöyledir:

 

Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova – İZMİR

 (232) 373 4862

 (232) 373 4863

 info@anemonege.com

ULAŞIM

Şehirlerarası Otobüs ile gelenler ve İzmir Otogardan;

Bornova METRO İSTASYONUN’ nun önünden geçen otobüs firmalarının şehir içi servisleriyle veya İstanbul yönünden otobüs ile gelenler İzmir Bornova Manisa kavşağında inip Alparslan,Buca hat dolmuşlarına binmeleri halinde 5 dakika mesa fede ki Bornova METRO İSTASYONU’ nda inilmesi halinde METRO İSTAS- YONU’ nun güney cephesinin, hemen karşısında, EGE Üniversitesi Kampüsü içinde 5 dakika yürüme mesafesinde, EGE ANEMON  ( SAĞLIK ) OTELİ ‘ne rahatlıkla ulaşılabilir. Otogardan Bornova yönün de çalışmakta olan ve Bornova METRO İSTASYONU’ nun önünden geçen Alparslan dolmuşlarına veya İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait Hava Limanın dan gelen 204 no’lu veya 505 no’lu otobüse binerek direkt son durak Bornova EVKA – 3 METRO İSTASYONU’ ve Belediye Otobüsleri Son Durağında inilmesi halinde durağa taksi ile yaklaşık 5 dakika mesafede, EGE Üniversitesi kampüsü içinde yer alan ve Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında bulunan EGE ANEMON ( SAĞLIK ) OTELİ‘ ne ulaşılabilir.  

İzmir Adnan Menderes Hava Limanı’ndan;

İZBAN ( İzmir Banliyö Sistemi ) Banliyö Treni ile Halkapınar Metro İstasyonuna gelindiğinde inilerek, Halkapınar Metro İstasyonundan  Bornova yönüne giden İZMİR METROSU’na binilerek,Bornova METRO İSTASYONUN’ da inilmesi veya İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait 204 No’lu Otobüse binilerek direkt son durak EVKA – 3 METRO İSTASYONU ( Belediye Otobüsleri Son Durakta )’nda inilmesi halinde durağa taksi ile 5 dakika mesafede, EGE Üniversitesi kampüsü içinde yer alan ve Tıp Fakültesi Hastanesi yakınında bulunan EGE ANEMON  ( SAĞLIK ) OTELİ‘ne  ulaşılabilir.


Yazan - 6 Eylül 2012. Kategori GIDA, HAYVANCILIK, YENİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x