Hayvan İthalatında Aranacak Şartlar Tebliği Yayımlandı


18 Ağustos 2011 PERŞEMBE
 Resmî Gazete
 Sayı : 28029
 
TEBLİĞ
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/35)

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Besilik sığırların ithalatı için kontrol belgesi başvurusu sırasında, besilik sığırların karantinaya alınacağı işletmelerin kapasitelerinin ve karantinaya uygunluğunun belirtildiği bir belge ile Turkvet veritabanından alınan işletme tescil belgesi ithalatçı tarafından Bakanlığa ibraz edilir. Bu belgeler mahallindeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanmış olacaktır.”

“d) İthal besi sığırı bulunduran işletmelerin Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince teknik ve sağlık yönünden kontrolleri yapılarak kayıtları tutulur.”

“e) Bu Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçılar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.”

 “i) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar ithalatına müsaade edilmiş ülkelerde doğmuş ve büyümüş olacaktır.

MADDE 2 – Anılan Tebliğ’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

DİĞER HABERLER
Tavuk ve yumurta üreticilerinin gözü Rusya'da

“a) Besi amacıyla ithal edilecek sığırlar fiili ithalat öncesi ülkemizde ithalatçının belirleyeceği ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış karantina yerlerinde 21 gün süreyle karantinada tutulacak ve karantina başlangıcında şap hastalığına karşı aşılanacaktır.”

“c) Besilik sığır ithalatçıları, ithal edecekleri hayvanların Bakanlık kontrolünde 21 gün süre ile karantina uygulanmadan başka işletmelere dağıtılmayacağına dair taahhütnameyi Bakanlığa ibraz edeceklerdir.”

“d) Karantina süresi sonunda besilik sığırların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı Bakanlık il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi altında, hayvanlar Turkvet veritabanına kaydedildikten sonra, yurt içi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.”

MADDE 3 – Anılan Tebliğ’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fiili ithalatı 5/11/2011 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin/ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


18 Ağustos 2011. 10:39
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x