Kırsal alanda altyapı yatırımları ve tek parça makine ekipman alımları başvuruları


Kırsal alanda altyapı yatırımları ve tek parça makine ekipman alımları başvuruları

Yük. Zir. Müh. Okan AKIN

A-YATIRIM KONULARI

1-AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR

  1. Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması (AİFG-A )

– Çiftçilerin arazi büyüklüğü ile orantılı olmak kaydıyla tarımsal üretime yönelik tek parça makine ekipman alımları (pulluk, römork, ilaçlama mak. vb.) 

-Tek parça (en az beş dekarlık) kivi ve bağ tesislerine kordon telli terbiye sistemli/askı destek sistemi ile damla sulama sistemi desteklenmektedir. 

-Meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması için gerekli makine-ekipmanlar destek kapsamındır. 

-Süt işleme ve toplama konusunda projeler destek kapsamındadır. 

-Et işleme (kesimhaneler hariç) konusunda proje destek kapsamındadır.

-Bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarda, soğutuculu araçların sadece frigofirik kasa veya soğutma tankları destek kapsamındadır. 

– Yatırımcının tarımsal üretimiyle orantılı; çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, soğuk hava deposunun müştemilatı olarak kullanılan plastik kasalar, şoklama ünitesi, çelik silo uygun harcama kapsamındadır. 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik tesis konuları ve kapasite sınırları: 

-Et işleme (en fazla 0,5 ton/gün işleme kapasitesi) ve süt işleme (en fazla 10 ton/gün işleme kapasitesi) tesisleri, 

-Meyve ve sebze işleme (Biber salçası, püre, pekmez, marmelat, reçel, pestil, turşu, meyve ve sebze suları, kurutulmuş meyve ve sebze, konserve, sirke, közleme, salamura, nar ekşisi/sumak ekşisi gibi ürünler, ezme vb.), sofralık zeytin ve zeytin mamulleri işleme, boza, salep üretim ve bakliyat işleme tesisleri, 

-Baharat işleme ve bitki çayları üretim tesisleri, 

-Pamuk yağı, defne yağı ve susam yağı işleme tesisleri, 

b) Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu) – (AİFG-B)

Tarımsal ürünlerin depolanması kapsamında sadece yeni yapılacak çelik silo ve soğuk hava depoları destek kapsamındadır.

c) Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler)- (AİFG-C) 

-Ahır ve ağıl başvurularında yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular kabul edilecektir. 

-Kanatlı kesimhanesi başvurularında sadece yeni tesis niteliğinde yapılan başvurular kabul edilecektir. 

-Hayvansal üretime ait proje başvurusunda bulunacak proje sahipleri, en az 10 büyükbaş ya da 40 küçükbaş yetişkin hayvan mevcudu olduğunu belgelemelidir. 

-Hayvansal üretime yönelik sabit yatırım başvurularında, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurularda iklimlendirme ve havalandırma sistemleri destek kapsamında değerlendirilecektir. 

-Yatırımcının faal tarımsal işletmesiyle orantılı olması kaydıyla balya, silaj makinesi ile çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri hibe kapsamında değerlendirilir.

-Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak 0,3- 10 dekar büyüklüğünde sera kurulması hibe kapsamında değerlendirilmektedir.

ç) Kültür Mantarı (AİFG-Ç) 

– Kültür mantarı yetiştiriciliğine yönelik sera ve gerekli makine/ekipmanlar uygun harcama kapsamında değerlendirilir. 

 d) Yenilenebilir Enerji Tesisleri (AİFG-D) 

-Bu başlık altında faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerde bulunan küçük ölçekli işletmeler yaylacı ve göçer ise bu kapsamda kendi enerji taleplerini karşılamak amacıyla 3 KW ya kadar off-grid veya stand-alone sistem için başvuru yapabileceklerdir. 

2-ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR (AÜİP) 

-Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler 

-Ana arı üretimine yönelik yatırımlar, 

-Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.

Sadece arıcılık için proje başvurusunda bulunan yatırımcı en az bir yıldır Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olduğunu gösteren belge sunmalıdır. Başvuru sahibinin proje sunduğu il ile Arıcılık Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olduğu il aynı olmalıdır. 

3-BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE EĞİTİMİ YATIRIMLARI (AKILLI TARIM UYGULAMALARI) (BSY) 

-Akıllı tarım uygulamaları kapsamında tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları konularında proje kabul edilecektir. Bu başlık altında mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir. 

4- EL SANATLARI (ZANAATKȂRLIK) VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE YÖNELİK YATIRIMLAR (ESKÜ) 

-Bu başlık altında; zanaatkârlık faaliyetleri ile gıda olmayan katma değerli ürünlerin (Sabun, Gülsuyu)  işlenmesi konusunda proje kabulü yapılacaktır. 

5-İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ YATIRIMLARI (İPY) 

Üretim amaçlı yapılacak tesis, 3 kat ve/veya daha fazla kerevet besleme yapılabilecek, üretilen kozaların depolanması ve kurutulması için kullanılacak alan da bulunacak şekilde 3,20 metre tavan yüksekliği olan en az 400 m2 brüt alana sahip olmalıdır. 

6- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARI (SÜY) 

– Su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde yer alan tesisler, en fazla 5-200 ton/yıl arasında üretim kapasitesine sahip olmalıdır veya nihai rapordan önce bu kapasiteye ulaşılacağı taahhüt edilmelidir. Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridir. 

7- MAKİNE PARKLARI YATIRIMLARI (MP)

-Bu tedbire sadece üretici örgütleri başvuru yapabilecektir. Bu kapsamdaki makine-ekipmanların üretici örgütü tarafından üyelere kiralanması suretiyle üyelerin ortak kullanımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Alınacak makine kapsamında elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi ve silaj paketleme makinesi alımına yönelik proje sunabilirler. 

8-TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI) YATIRIMLARI (TABY) 

-En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya proje bitiminde bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimleriyle orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda hibe desteği verilecektir. Nihai rapor ekinde ulaşılan kapasite ile ilgili olarak kapasite raporu/ekspertiz raporu ibraz edilmelidir. 

 B-BAŞVURU KOŞULLARI 

Yukarıda ki programlar sadece köy, belde, kırsal mahalle ve nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde olması şartıyla başvuru yapılabilir. Büyükşehirlerde ise 2012 yılı ve öncesi kırsal alan olan yerleşim birimlerinde başvuru yapılabilmektedir.

Başvurular için son tarih 17/12/2021 tarihi ve saat 23:59 olarak belirlenmiştir. Tüm başvurular internet üzerinden taranmış evrakların ve başvuru formunun doldurulması ile yapılmaktadır. 

Tek parça makine ekipman alımlarında;

-Başvuran kişinin kendi adına tapulu arazisi veya bağı veya bahçesi olmalı, 

-Bu arazisi Çiftçi Kayıt Sistemin de (ÇKS) kişi üzerinde gözükmeli

-Bu kişinin üzerine kayıtlı traktörü olmalıdır. 

C-BÜTÇE VE HİBE MİKTARI 

Hibe Oranı: %50 

Tek Parça Makine Alımlarında 0 ila 300.000 TL, Diğer başvurular da ise 20.000 ila 600.000 TL aralığında olan projeler üzerinden hibelendirme yapılmaktadır.

Tek Parça Makine Ekipman Alımlarında: 0-40.000 TL arasında bütçelendirilen makine-ekipman için proje başvurusu öncelikli olarak kabul edilmektedir. 

Tek parça makine ekipman alımlarında makine-ekipman alım tutarı Tarım Bakanlığı tarafından referans fiyatla fiyatlandırılmış olup sadece referans fiyatın %50’si hibe olarak ödenmektedir.

D-TEK PARÇA MAKİNE EKİPMANLARIN LİSTESİ

1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) 25. Fındık Harman Makinesi49. Rotovatör ve Rotatiller
2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi26. Fındık Kurutma Makinesi50. Sap Parçalama Makinesi
3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)27. Fındık Toplama Makinesi51. Sap Toplamalı Saman Makinesi
4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi28. Goble Diskaro / Diskaro52. Siirt Fıstığı Suni Tozlama Makinesi
5. Arıcılık Makine Ve Ekipmanları29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)53. Silaj Makineleri
6. Atomizör30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası54. Sıra Arası Çapa Makinesi
7. Badem Kırma Makinesi31. Gübre Sıyırma Robotu55. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları
8. Badem Soyma Makinesi32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)56. Sürü Yönetim Programı
9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi33. Hasat-Harman Makineleri57. Süt Analiz Cihazları
10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)34. Hayvan Kaşıma Fırçası58. Süt Krema Makinesi
11. Biçer /Biçer Bağlar35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi59. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)
12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar36. Kültivatör60. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)
13. Buzağı Besleme Robotu37. Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)61. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)
14. Buzağı Mama Makinesi38. Lazerli Tesviye Makinesi62. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşma Kapasiteli, Yandan Devirmeli)
15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)39. Meyve Budama Ekipmanları63. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi
16. Canlı Balık Nakil Tankı40. Meyve Hasat Rampası64. Taş Kırma Makinesi
17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi65. Taş Toplama Makinesi
18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)66. Toprak Burgusu
19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Mak.43. Motorlu Çapa Makinesi 67. Toprak Merdanesi
20. Dal Öğütme Makinesi44. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan68. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi
21. Dal Parçalama Makinesi45. Oran Kontrollü İlaçlama Mak.69. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Mak.
22. Dipkazan46. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi70. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi
23. Ekim, Dikim, Söküm  Mak.47. Pulluk71. Yem Dağıtma/İtme Robotu
24. File Sistemi Kurulması48. Pülverizatör72. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Mak.

19 Kasım 2021. 08:40
5 1 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x