Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi- 2021-2022 Başvuru Dönemi

Zir. Yük. Müh. Okan AKIN

A-PROGRAMIN AMACI

-Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasının ön plana çıkartılması,

-Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 

-Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması,

-Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve

-Geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, 

-Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

-Tarımsal faaliyetlerde yeni teknolojilerin üreticiler için yaygınlaştırılması, 

-Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, 

B-YATIRIM KONULARI

1-Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

a. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-A)

Bu kapsamda Adaçayı, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çörekotu, çöven, dağ çayı, dereotu, devedikeni, ebegümeci, ekinezya, fesleğen, göl soğanı, hardal, haşhaş, hint yağı, hodan, ısırgan otu, kapari/kebere, kekik, kırmızıbiber, kimyon, kişniş, kuşburnu, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, mersin, meyankökü, nane, oğul otu, öksürük otu, pelin, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu zencefil, zerdeçal, üzerlik otu, hardal, yağ gülü, goji berry, hünnap, gümüş düğme, pire otu, şevketi bostan, meryem ana, çobançantası, geven, eşek hıyarı, nezle otu, kısa mahmut, defne, hatmi, alıç, domuz turpu, yüksükotu, çörekotu, altınotu, karahindiba, karaasma, kuzukulağı ıhlamur gibi tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması konularında yeni ve mevcut tesislerin inşası, makine ve ekipman satın alınması bir bütün olarak hibe desteği kapsamında değerlendirilir 

b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-B) 

Proje kapsamında kabuk kırılma işlemi haricinde Türkiye de yetişen ve herhangi bir işleme tabi tutulmayan bitkisel ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine ve depolanmasına yönelik yatırımlar desteklenmektedir. Yatırım konularına yönelik örnekler aşağıda gösterilmiştir.

-Kayısı, incir, domates, biber gibi meyve ve sebzelerin kurutma tesisi projelerinin iklimlendirme unsurlarını içermesi şarttır. 

-2 fazlı zeytinyağı işleme tesislerinin kurulması veya modernizasyonu desteklenmektedir. Ancak 3 fazlı mevcut zeytinyağı işleme tesisleri 2 fazlı üretim modeline geçmesi durumunda destek kapsamına alınacaktır. 

-Un ve yem konularında ise sadece kapasite artırımı ve modernizasyon niteliğinde proje başvurusu kabul edilmektedir. Kütlü pamuk konusunda ise teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde projeleri kabul edilmektedir. 

-Çayın işlenmesi kapsamında ise sadece Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon illerindeki başvurular kabul edilir. Fındığın işlenmesi ise sadece Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun, Sakarya ve Trabzon illerindeki başvurular kabul edilmektedir. 

c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar (TÜİ-C)

c.1. Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi: Proje kapsamında sadece kırmızı etin veya sadece kanatlı etinin veya her ikisinin de işlendiği, parçalandığı, paketlendiği ve depolandığı tesisi için proje sunulabilmektedir. Sunulacak projelerde işletmelerin kırmızı et için 0,5 ton-10 ton, kanatlı eti için 0,5 ton-5 ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir. 

DİĞER HABERLER
Tarım Ekonomisti Genç Arkadaşıma

c.2. Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar: İşletmeler 100-2.000 ton/yıl üretim kapasite aralığında olmalı veya kurulmalıdır. Bu kapsamda hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve yağı, dondurma, tütsüleme ve tuzlama, taze muhafaza ve soğutma işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz salyangozu, midye ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işlenmelidir. 

c.3. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar:  Projeler büyükbaş-küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik olmalı ve yatırım yerleri organize sanayi bölgesinde yer almalıdır. 

c.4. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlarda yatırım kapasitesi en az 10 ton/gün’ e göre planlanmalıdır.   Mevcut süt işleyen işletmeler peynir altı suyunu da işleyebileceklerdir. Buna ilaveten süt toplama tesislerine yönelik yatırımlarda yeni kurulacak ve birincil üreticiden sütlerin toplanıp, soğutulup, depolanmasına yönelik yatırımlar destek kapsamında değerlendirilmektedir. 

c.5. Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar: Bu kapsamda arıcılık ürünlerinin (bal, polen, arı sütü, propolis vb.) işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kurulacak tesisler ve mevcut tesislerin modernizasyonu desteklenmektedir.

ç. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yatırımlar (TÜİ-Ç)

ç.1. Çelik silo başvurusu: Sıfırdan veya ilgili bir tesis için yeni yapılacak çelik silo imalatları desteklenmektedir.

ç.2. Soğuk hava deposu başvurusu: Yeni yapılacak soğuk hava depoları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yeni yapılacak depolama alanı 750 m2 den az veya depolama hacmi 4.500-10.000 m3 aralığında olmalıdır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerde alan sınırlaması uygulanmamaktadır. 

2-Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

a. Modern seralar yatırımları (TÜY-A)

Desteklenecek seralarda iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli olmalı, mevcut seralar ise iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik olarak modernize edilmelidir. Yeni seralar en az 3 dekar büyüklükte olmalıdır.  Seraların kendi öze tüketimine yönelik olarak kendi öz elektrik ihtiyacının %51 ila %110’ luk kısmı GES- Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ile karşılanabilmektedir. Sera kurulumuna ilişkin referans fiyatlar aşağıda gösterilmiştir.

  1. ✓ Topraklı seralarda en fazla 210.000 TL/daa 
  2. ✓ Topraksız seralarda en fazla 250.000 TL/daa
  3. ✓ Topraksız, sislemeli, cam seralarda en fazla 290.000 TL/daa
  4. ✓ Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 330.000 TL/daa olmalıdır.

b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yatırımları (TÜY-B)

DİĞER HABERLER
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

b.1. Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) yetiştiriciliği ve besi amaçlı tesis kurulması: Başvuru yapılacak tesisi en az 50 baş sığır veya manda kapasiteli olmalıdır.  İşletmede hayvan sayısına uygun olarak hayvan barınağı, genç hayvan alanı, gübre çukuru, yem deposu ve dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. Projeye başvuran işletme başlangıçta veya hayvan barınağının yapıldığı anda planlanan hayvan mevcudunun %50’ sini işletmede bulundurulmalıdır. 

b.2. Büyükbaş besi işletmeleri konusunda yapılacak sabit yatırımı: Projede yer alan tesis en az 25 baş kapasiteli olmalıdır. İşletmede hayvan sayısına uygun olarak hayvan barınağı, genç hayvan alanı, gübre çukuru, yem deposu ve dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. Projeye başvuran işletme başlangıçta veya hayvan barınağının yapıldığı anda planlanan hayvan mevcudunun %50’ sini işletmede bulundurulmalıdır. 

c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımları (TÜY-C)

Proje kapsamında sunulacak tesis küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olmalıdır. Başvuru sahibinin başvuru aşamasında veya proje tamamlandığında proje kapsamında ki beslemeyi planladığı hayvan varlığının en az % 40’ına sahip olmalıdır. Proje kapsamında yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır. 

 ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı  (TÜY-Ç)

Proje kapsamında 1000 – 8.000 hindi/dönem veya 350 – 3000 kaz/dönem için yeni tesis ve modernizasyon başvurusu yapılabilmektedir. Broyler ve yumurta tavukçuluğunda ise GES-Güneş enerjisi Santralli kurulumuna izin verilmektedir.

d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı (TÜY-D)

Bu tedbir kapsamında Kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırımlar mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir. 

e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik yatırımlar (TÜY-E)

Faal büyükbaş/küçükbaş kesimhanelerinin sadece kapasite artırmana yönelik parçalama ve paketleme ünitesi için proje başvurusunda bulunulabilir. Projeler sakatat temizleme ve/veya işleme, et parçalama, ambalajlama ve/veya paketleme ile depolama ünitelerini de içermelidir. 

f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerine yönelik yatırımlar (TÜY-F)

Kanatlı kesimhanesi konusunda, sadece mevcut ve faal olan tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu kapsamındaki başvurular kabul edilecektir. Kanatlı kesimhanelerinin tesis kısmı saatte 1.000-5.000 tavuk veya 100-1.000 hindi ya da kaz kapasitesine, tesis parçalama ünitesi içeriyorsa 0,5-5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olması gerekmektedir. 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar (YEÜ)

Kırsal alanda yukarda bahsi geçen tüm üretim sektörlerinde ki işletmelerin öz tüketimine ait elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu için teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilmektedir.  

DİĞER HABERLER
Migros Tesco Kipa'yı aldı!

Ayrıca gerçek ve tüzel kişiler, tarla içi sulama sistemleri için sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı için proje sunabilmektedirler.

Proje kapsamında sadece on-grid (şebeke bağlantılı) güneş enerji sistemine izin verilmektedir. Projenin onaylanması sonrasında hibe sözleşmesi öncesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu sunulmalı ve hibe miktarının son ödemesi öncesinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşması Tarım İl Müdürlüklerine sunulmalıdır. 

3.1.4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar 

Denizlerde yetiştiricilik konusunda yapılacak proje başvurularında (SÜİ-A): Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsamaktadır. Denizlerde ve kapalı sistemlerde yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi 500- 1.000 ton/yıl olmalıdır.

İç sularda yetiştiricilik konularında yapılacak proje başvurularında (SÜİ-B): Bu yatırımlar da iç sularda alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu üretimi ve yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları ve balıkçı barınaklarını kapsamaktadır. İç sulardaki yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis kapasitesi 25-500 ton/yıl olmalıdır.

5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Hayvansal orjinli gübre işlenmesi (HOG-A): Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından elde edilen gübrelere (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi) yönelik yatırımları içermektedir.

Bitkisel orjinli gübre işlenmesi (HOG-B): Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden ya da elde edilen yan ürünlerden elde edilen atıkların (Sera veya budama atıkları, vb.) işlenmesinden elde edilen gübrelerdir.

C-BAŞVURU SAHİBİNDE ARANAN ŞARTLAR

1-Yatırım yeri başvuru sahibine ait olmalı veya en az 7 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi ile kiralama yapılmalı (inşaat yapılacaksa üst kullanım hakkı alınmalı)

2-Başvuru sahibi tüzel kişi ise iflas veya konkordato ilan etmiş olmamalı

3-Başvuru sahibi veya sahiplerinin mali suçlar, terör örgütlerine aidiyeti, rüşvet vb. suçlara ilişkin arşiv kaydı bulunmamalı

4- Başvuru sahibi tüzel kişilerin ise Küçük ve orta ölçekli işletme ölçeğinde bulunması gerekmektedir. 

D-DESTEK ORANI VE BAŞVURU ZAMANI

Destek kapsamında başvuru sahipleri başvuru konularına ilişkin inşaat yapabilir ve makine-ekipman alımı yapabilir. Bu kapsamda destek oranı proje bütçesinde ki uygun harcamaların  %50’ si kadar olacaktır. Sunulacak projeler için son başvuru tarihi 21.01.2022’ dir. Alımı planlanacak makine-ekipman ve yapılacak inşaat giderlerinde KDV başvuru sahibi tarafından ödenmektedir. 

  • Yeni tesis yapımı için 250.000 -3.500.000 TL,
  • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması için 250.000- 2.500.000 TL,
  • Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon için 250.000- 2.000.000 TL,

10 Kasım 2021. 18:14
5 1 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x