Kurban satış yerleri 15 gün önceden hazır olacak


İstanbul’un Anadolu yakasına kurbanlık hayvanların sevkleri 21 Ekim’den itibaren başlanacak.

ANKARA – Kurban Bayramı’nda, kurbanlıkların mezbaha ve kesim yerlerinde kesimlerinin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için kurban satış yerleri Bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2011 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Kurban Bayramı dolayısıyla dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkeleri düzenliyor.

İl ve ilçelerde kurulu Kurban Hizmetleri Komisyonları, 6 Kasım 2011’de kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri alacak, kurban hizmetleri ile ilgili başta belediyeler olmak üzere diğer komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha aktif olacaklar.

Komisyonlar, kurban kesecek vatandaşların bu görevlerini yaparken kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla, hizmetlerde iyileştirme yapacak.

DİĞER HABERLER
Tüm imkânlarımızla yetiştiricilerimizin yanındayız

Şehir dışında ihtiyacı karşılayacak sayıda kurban satılacak ve şehir içinde veya dışında, satış yerlerinde satılan tahmini hayvan sayısına uygun yeterli miktarda kurban kesilecek yerleri tespit edecek olan komisyonlar, vatandaşların kurbanlarını kesim yerlerinde kesim işlemini artıracak tedbir ve teşvikleri alacak.

Komisyonlar, büyükşehirlerde kurban hizmetlerinin daha kolaylaştırılabilmesi için kurbanlık hayvan satma ve kesme mekanlarının birbirine yakın yerlerde olacak şekilde planlayacak, çevresel riskleri en aza indirerek, varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilecek.

Çevre kirliliğini önleyecek tedbirler alınacak

Kesimlerde istenmeyen durumlar daha çok büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığından özellikle büyük şehirlerde büyükbaş hayvan kesimi konusunda daha duyarlı olunacak. Satış ve kesim yerlerine kolay ulaşımın sağlanması için yerel yönetimlerce tedbir alınacak, gerektiğinde pazar yerlerinin, maliyeti düşük basit düzeneklerle kesim yerine dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar yapılması için yerel yönetimlerle sıkı işbirliğine girilerek seyyar kesimhaneler kurulmak suretiyle çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması sağlanacak.

Vekaletle kurban kesimi yapan özel sektör teşvik edilecek

Şehir merkezlerine yakın köy ve kasabalarda bulunan besi çiftliklerinin (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb.) de dikkate alınarak kurban kesim yeri de tesis etmelerini teşvik edilecek. Kurban satış ve kesim yeri düzenleyerek vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan özel sektör teşvik edilecek.

DİĞER HABERLER
Yumurtadan Sanata

İstanbul’un Anadolu yakasına sevkler 21 Ekim’de

Trakya bölgesindeki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, 2010/7 ve 2010/13 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi kapsamında uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 21 Ekim 2011 tarihinden itibaren başlanacak olup bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmayacak.

İstanbul’un Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de 21 Ekim’de başlayacak olup, bu tarihten önce sevk işlemleri yapılmayacak.

Trakya bölgesi illerinden İstanbul’a getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan satılamayanların Trakya bölgesine geri dönüşleri engellenerek en yakın mezbahada kestirilmeleri sağlanacak. Bu durum Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken hayvan sahibine özellikle bildirilecek.

Pasaportsuz sığırlara izin yok

Kurbanlık hayvan işletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler kapsamında kurbanlık hayvan kesimi yapılacak özel işletmeler belirlenecek ve denetlenecek.

İl ve ilçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş ve yanlarında pasaportları bulunmayan büyükbaş hayvanların ve nakil belgesi bulunmayan küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık hayvanlar, yurt içi Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce, son zamanlarda belirli bölgelerde insanlarda görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden, özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten sonra sevk edilecek.

DİĞER HABERLER
Çin'de Çıkan Kuş Gribi İçin Büyük Biyogüvenlik Önlemleri

Belediyeler aralıksız denetim yapacak

Tebliğ ile kurban hizmetleri kapsamında alınacak çevresel önlemler de belirlendi.

Kurban hizmetlerinin denetlenmesi İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı, emniyet birimleri, belediye başkanlıkları ve Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerince yapılacak.

Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin zabıta birimleri aralıksız denetim yapacak.

Kurban satış ve kesim yerlerinde belirlenen kurallara uyulmaması halinde ilgili kanun hükümlerine göre cezai işlem uygulanacak.

Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılacak.


25 Eylül 2011. 21:18
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x