“Mevlana’ya Bir Bakış”


Mevlana’ya Bir Bakış”

 

HANRİ BENAZUS

 

Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok. – Mevlana)

 

Mevlana evrene dahi sığmayan yüce bir varlıktır. Güzeli, doğruyu, iyiyi, aşkı, gerçeği arayanlara müjdeler veren İlahi bir sestir. Karanlıklarda kalanlara teselli sunan Yüce bir sedadır. Ayrılıktan inleyenlere şifa veren devalı nefestir. İnsana insanı gerçek anlamı ile öğretendir. Her şeyin insanda olduğunu ve tüm evrenin insan için var edildiğini bilgisini sunandır.

 

Mevlana, insan düşüncesine yepyeni mesajlar veren ve gerek İslam, gerek Batı düşünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneştir. Mevlana’nın verdiği en önemli mesaj, dünya hayatının geçiciliği ve dünyasal, maddesel olan her şeyin insani ilişkilerin en bölücüsü, en yıkıcısı ve hatta en parçalayıcısı olduğudur. İnsanlar arasındaki her türlü kırgınlığın, ayrılığın ve hatta kavgaların tümünün maddeye dayalı çıkar beklentilerinden ve bedensel, egosal tutsaklıklardan kaynaklanmaktadır. O, sahip olduğu ayrıcalıklı inanç ve düşünce yapısıyla gönülleri coşturmuş, bir pir, bir yol gösterici olan insan aklını, içindeki insancıl duyguları ile adeta yıkamış, akıl ve gönülleri her türlü olumsuzluklardan kötülüklerden, art düşüncelerden, kirden ve ikilikten kurtarmış ve temizlemiştir.

DİĞER HABERLER
Tarımla İç İçe olan Kadın Çiftçilere Müjde

 

Mevlana. dindar olmağa, şu veya bu Peygambere inanmaya değil, insan olmağa, insan gibi yaşamaya, insanca hareket etmeğe, her durumda insanları sevmeğe çağırır bizleri…

 

O her zaman yoksul halkın, çaresiz halkın, ıstırap çekenlerin, ölümü neredeyse kurtuluş sayanların, garip kişilerin şairi, düşünürü, yoldaşı, yol göstericisi olmuştur. Bu devirde tarihe bir göz atacak olursak; insanlar ekinler gibi biçilmekte, karıncalar gibi ayaklar altında çiğnenmekte olduğunu görürüz. Kıtlık, açlık, hastalıklar, kardeş kavgaları, sözde inanç seferleri, istilalar, savaşlar taş üstünde taş, beden içinde can bırakmamaktadır.

 

Mevlana, bu gürültü, bu hercümerç içinde kılıca, paraya, belaya, taassuba insan yüreğinin tükenmek bilmeyen insan sevgisi ile karşı koymuştur. O’nun için zavallı halk, kendi benliğinin bir parçası ve hatta tamamlayıcısıdır. Kader, Mevlana ile halkı birbirleri içinde adeta yoğurmuştur.

 

Nedir Mevlana’yı bugünlere dek getiren, nedir tüm dünyanın bu 700 kusur yıllar ötesinden, sanki bugünü yaşarmış gibi, bir şairde, bir düşünürde, bir gönül adamında kendini buluşu? Hangi inançlarıdır, her birimizi ayrı ayrı kendisinde yansıttıran? Dindarlığı mı? Evet, Mevlana Müslüman’dır. Fakat hiçbir zaman bir din adamı değildir ve olmamıştır. Tam aksine tüm dinlerin ötesinde, Camilerin, Kiliselerin, Havraların, Tapınakların ve tüm ibadethanelerin dışında, softaların, yobazların, din tacirlerinin karşısında. “Kitabı İnsan, Kıblesi Sevgi, Tapınağı Gönül” olan bir insanın inancıdır o. Öyle bir inanç ki, tek kuralı, tek kanunu “İnsan Sevgisi”dir. Hem de öyle bir “Sevgi” ki, en sınırsız, en insancıl, en dolu, en doyasıya…

DİĞER HABERLER
Havalar Isındı Ama Fiatlar Yine artıyor!..

 

Bu “Sevgi”, bir sevinç, bir güçlülük, bir coşkunluk, bir yeniden doğuş, bir ölümsüzlüktür. Bu yıkıntı, kan, öç, kin çağında Mevlana’nın insanlar arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, hoşgörüyü ve sevgiyi aşılaması, ne kadar olağanüstü, ne kadar mükemmel bir “Ruh Yüceliği”ne sahip olduğunu gösterir.

 

Büyük şairler, yaşama yön veren düşünürler, yaratıcı nitelikleri, özgür buluşları, engin düşünceleri ile çağlarına ışık tutarlar. İçlerinde yeni bir devir açanlarına ve arkalarında iz bırakanlarına zaman zaman rastlanır. Çağını izleyen şairlerle, düşünürlerle, çağını aşarak geleceğe açılan Mevlana’mız her halde bir tutulamaz.

 

Birileri toplumlarını oldukları gibi eserlerinde yansıtmış olabilirler. Ancak, Mevlana; yeni yeni dünyalar oluşturmuş, tüm gerçekleri büyük bir coşku içinde gönülden işlemiştir. Mevlana; elbette çağının dinsel düşüncesi dışına çıkmamıştı ve elbette bir İslam şairi, bir İslam aydını, bir İslam düşünürü olarak, insan sevgisini Allah sevgisi ile bağdaştıracak ve Allah Sevgisinin yansıma bulduğu insan sevgisini dünya çapında, tüm dünya halklarına sunma başarısını yakalayacaktır. Ama hiçbir zaman bir kalıplaşmış tarikatın, daha önceden belirlenmiş bir kitabın, bir doğmanın kölesi olmadığını, tüm seslenişlerinden anlamak mümkündür. Mevlana, bir yandan dünyadan, doğadan kopmayışı, onları yaşamının her anında sözlerinde, şiirlerinde yansıtması, bir yandan da derin, geniş ve sınırsız bir dünya sevgisi, insan ve insanlık aşkı, yaşama bağlılığı, bir yandan da çok güçlü bir içsel görüş yeteneği, çok özel bir duyarlılık ile tüm insanların yaşamındaki yerini bulmuştur.

DİĞER HABERLER
Onur Hipermarketleri'ne Yeni Marka

 

Yaşamı ve evreni devamlı bir gelişim, değişim ve yenileşim içinde gören ve hep; “Şu hem var, hem de yok olan dünyadan, azar azar yoklar gittiler, varlar geliyorlar” diyen Mevlana, “Can tenceresinden kanlı köpükler saçmak, iki cihanın sözünü bir ağızdan, bir hamlede söylemek istiyorum” derken, aslında hep bu değişimi, gelişimi ve yenileşimi vurgulamaktadır. Bunu en güzel bir şekilde aşağıda deyişinde görmek mümkündür.

 

“Eski mallar satanların nöbeti geçti, Yeni şeyler satıyoruz. Bu Pazar, bizim pazarımız şimdi.” Mevlana, ileri bir görüşle, insancıl bir duyuşla geleceği sezinler, hatta görür ve eserlerinde bizlere yansıtır. Bu bakımdan dünya çapında ve gelip, geçmiş en büyük düşünürü ve şairidir.


8 Temmuz 2012. 13:15
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Eskiler
En Yeniler
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
nemenem
nemenem
9 yıl önce

“Mevlana evrene dahi sığmayan yüce bir varlıktır. ” Bu sözle neyi kastediyorsunuz? Tevhid dinini yıkıp yerine peygamberi yada Yaradanı mevlana olan bir din mi inşa etmeye çalışıyorsunuz?Düpedüz şirkin içinde yüzüyorsunuz farkında bile değilsiniz!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x