‘OKULLARDA SÜT’ Projesine soru önergesi verildi


Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili  Ahmet Kenan Tanrıkulu; 57’nci Hükümetdöneminde başlatılan ‘okullarda süt’ projesinin, bugünkü uygulamasına yönelikbazı tereddütler hakkında TBMM’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na yazılısoru önergesi vermiştir.

 Konuhakkında açıklama yapan Tanrıkulu; “2001 yılı, 57’nci Hükümet dönemindeTürkiye’de ilk kez Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, Başbakanlık SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte projelendirip, pilot uygulamasını başlattığı‘Okul Sütü Projesi’ devam ettirilmesi beklenirken, AKP iktidarı tarafından 2003yılında sona erdirilmiştir.

 O dönem fiziki şartların yetersizliği bahanesiyle uygulamadan kaldırılan ‘okullardasüt’ projesini sanki ilk defa uygulanacak bir projeymiş gibi sunmaya kalkanmevcut iktidar, bu konuda 25 Mart 2012 tarihli, 2957 sayılı Resmi Gazete’deyayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 yıl aradan sonra ‘Okul Sütü Programı’nı başlatmıştır.

9 yıl aradan sonra hatırlanıp, tekrar hayata geçirilen bu proje içinde bir takımsoruları ve yanlışlıkları da barındırmaktadır. Bunların başında da, üretimfazlası kabul edilen sütün çocuklarımıza içirilmesi düşüncesidir. Çocuklarınsağlıklı beslenmesi için süt içmelerinin teşvik edilmesi veya süt içmeninyararlarından ‘Amaç’ olarak bahsedilse de, esasen projenin, süt üretimindekifazlalığı eritmek ve fiyatı dengelemek olduğu vurgulanmaktadır. Diğer yandan buproje okulların açıldığı Eylül – Ekim aylarında değil, süt üretiminin mevsimselolarak arttığı bahar aylarında uygulanacak olmasıdır.

 Oysa;bu proje ile amaç, arz fazlası sütün çocuklara içirmek ve fiyat istikrarınıçocuklar üzerinden sağlamak değil, Proje ile çocukların sağlıklı bir nesilolarak yetişmeleri, ihtiyacı olan sütü tüketmeleri ve süt içme alışkanlığıkazandırılmak olmalıydı.

Eğer Bakanlık sütteki arz-talep dengesi sağlanmak istiyorsa; bu projenin kapsamınıdaha da genişleterek, askerlik hizmetini yapan evlatlarımıza, toprak altındaçalışan madencilerimize, yaşlılarımıza, yoksullarımıza sadece süt değil, sütürünlerinin ücretsiz dağıtımını da sürekli olarak gerçekleştirmelidir.

Uygulamaya girecek Projenin bir başka olumsuz yönü de; çocuklarımıza günümüzde çok tartışılanuzun ömürlü sütün (UHT) içirilmek istenmesidir. Burada da 2002 yılından bu yanamevcut hükümetin başarısız tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle Pastörizesüt üretim tesislerinin yetersiz bırakılması ön plana çıkmaktadır.

 Bu  yüzden artık Hükümetin; pastörize süt üretimini ve tüketimini desteklemek veçocuklarımıza daha sağlıklı olan pastörize sütün verilmesini sağlamak için,ülke genelinde bir çalışma başlatması gereklidir. Bu konuda ilgililerin artıkbahane ve sorun dile getirme lüksleri yoktur.

Bu projenin bir diğer eksik yönü ise; günümüzde Büyükşehir belediyelerinin uzunzamandır uygulamakta olduğu bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde dağıtılansüt üreticilerimizden alınmaktayken, hükümet bu günkü projeyle dağıtılacak sütüsanayiciden alacaktır.

10yıldır uygulanmakta olan tutarsız, başarısız tarım ve hayvancılık politikalarısonucunda tıpkı tarımda olduğu gibi hayvancılık ve ürünlerinde de çok ciddîsıkıntılar süregelmekte, üreticimiz çaresiz kendisi dışında büyük kartellerinoluşturduğu piyasa fiyatlarından mağdur olmaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların giderilmesi için vermiş olduğum önergemle, bu alandasüregelen sıkıntıların bir nebze çözülebileceğini umuyorum. Aksi takdirdesektör temsilcileriyle bugüne kadar devam eden çalışmalarımızı, bu sıkıntılarınçözümlenmesine kadar sürdürebiliriz.” diyerek, her alanda başarısız yönetimlersonucunda vatandaşımıza yönelik hizmetlerin sürekli eksik kaldığınıvurgulamışlardır.

 Değerlendirmenizdileğiyle bilginize saygıyla sunulur.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na Yöneltilen Sorular:

 1-) 25.03.2012tarihli, 2957 sayılı Resmi Gazete’de ‘OkulSütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı’na gerekçe olan Bakanlığınızın10/1/2012 tarihli ve 636 sayılı yazısı ile Bakanlar Kurulu’naOkul sütü projesi için UHT (Ultra High Temperature – çok yüksek sıcaklık) sütmü, Pastörize süt mü teklif edilmiştir?

 2-) 9 yıldır uygulanmayıp, 2012 yılında devletorganizasyonu ile de olsa bu proje kapsamında ilkokul çağındaki çocuklarımıza UHTsütten daha sağlıklı olan pastörize süt neden temin edilememektedir? Bundansonraki yatırım destek planlamalarında pastörize süte öncelik verilecek midir?

 3-) 2012 yılından itibaren dağıtımı başlayacakolan süt uygulaması bir eğitim-öğretim yılının tümünü kapsayacak mıdır? Yoksabelli aylarda mı süt dağıtımı yapılacaktır? Bakanlar Kurulu kararında ifadeettiğiniz ‘Çocuklarımızın dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarınınartırılması’, süt dağıtımı yapılmayan aylarda nasıl olacaktır?

 4-) 2013 yılında ‘Okul Sütü’ projelerindeçocuklara UHT süt mü, pastörize süt mü dağıtılması planlanmaktadır?

5-) Bugün büyükşehir belediyeleri bu tip sosyaldestek projelerini uzun zamandan bu yana başarıyla yürüterek, proje kapsamındaüreticiden aldığı sütü dağıtmaktadır? Sizin uygulamanızda neden üretici yerinesanayici seçilmiştir?

6-) Bakanlar Kurulu Kararı’nda bu projeninbirincil amacının çiğ sütün bol olduğu dönemlerde çiğ süt fiyatlarında istikrarsağlamak olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda 1 litre çiğ sütün, çiğ sütüreticilerine maliyeti nedir?

 7-) 1 litre pastörize sütün (kağıt kutuda)sanayicilere maliyeti nedir?  1 litre UHTsütün sanayicilere maliyeti nedir?

😎 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunugereğince 31 Mart 2012 tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmezorunluluğu bulunan 2013-2017 planlı dönem Stratejik Plan çalışmalarınızınhangi döneminde, hangi yılında Türkiye hayvancılıkta kendi kendine yeterli ülkehaline gelebilecektir. Cari açığı da tetikleyen et, besilik, kasaplık canlıhayvan ithalatının ne zaman duracağı bu çalışmada yer alacak mıdır? Değilse;2013-2017 planlı döneminde gerçekleştirilecek et, canlı hayvan, besilik hayvanithalatının toplam malî portresinin ne kadar olacağı, plânda ne şekilde yeralmıştır.

 

 

 

 

 


27 Mart 2012. 20:28
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x