Organik Tarım Destek Ödemesi Tebliği


domates-jpg20150324105723

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/45)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2015/18)

 

MADDE 1 – 24/9/2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) OTBİS’de ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış tarihi olan 15/6/2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsar.”

 

MADDE  2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) OTBİS’te ve ÇKS’de 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin alınış tarihi olan 15/6/2015 tarihinde kayıtlı arazileri kapsar.”

 

MADDE  3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 20/5/2015 tarihine kadar OTD ödeme icmalleri oluşturulur. Askıya çıkarılan icmaller, bu Tebliğde belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi halinde yararlanılabilecek OTD ödemesini ifade eder. İl/ilçe müdürlükleri en geç 25/5/2015 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD İcmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OTD İcmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle yedi gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’de kaydı olup da OTBİS’te arazi kaydı olmayan veya eksik olan, bu nedenle çıkarılacak askı icmallerinde ismi bulunmayan veya arazi bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren on gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları ve bilgilerini teyit ettirmemeleri halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD İcmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, ÇKS’deki maddi hatalara ilişkin itirazlar askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İl/ilçe müdürlükleri çiftçilerin on gün içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşlarına başvurarak yaptırmış oldukları düzeltmelere ait son değerlendirmeler ise 11/6/2015-12/6/2015 tarihleri arasında yapılarak ÇKS’de ilgili bölüme kaydedilir.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Askı icmalinde ismi çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/6/2015’ten önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar,”

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Askı icmalinde çıksa dahi kesin icmalinin alınış tarihi olan 15/6/2015’ten önce organik tarım faaliyetinden çıkan araziler,”

 

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 


Yazan - 14 Mayıs 2015. Kategori MANŞET, TARIM. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x