Şehirde yaşayan kardeşe tarla yok

12 Haziran 2013. 14:12

2421826-a2f21826d7433f72
Tarım arazilerinin bölünmesini önlemeyi amaçlayan yasa tasarısıyla miras kalan tarlanın 1 yıl içinde köydeki kardeşe devredilmesi zorunluluğu geliyor. Tarladaki pay 20 dönümün altına inerse, kardeşler paylaşamayacak birisi alacak.
Tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla çıkarılması planlanan yasa hükümet tarafından Meclis’e gönderildi.Yasanın adı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Kanuna göre tarım arazilerinin büyüklüğü miras gibi nedenlerle 20 dönümün altına düşerse bu tarlalar bölünemeyecek. Bu büyüklük dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümden aşağı olamayacak.

 

 

HÂKİM KARAR VERECEK

 

 

Miras kalan tarla kardeşler arasında anlaşma sağlanarak bir kardeşe devredilecek. En önemli düzenleme ise kardeşler arasında anlaşma sağlanamazsa getirilen yenilikler. Buna göre anlaşma olmazsa mirasçıların her biri sulh hukuk mahkemesinde dava açacak. Mahkemenin verdiği karara göre mirasçı arazinin mülkiyetini devretmek zorunda kalacak. Hâkim, mirasçılardan çiftçiliği en iyi şekilde yapacak olan mirasçıya verecek. Mirasçılar arasında birden fazla çiftçi varsa geçimini çiftçilikten sağlayana araziyi verecek. Böylece şehirde yaşayan kardeş hakkını köydeki kardeşine satmak zorunda olacak. Tarlayı alan parayı yatırmazsa tarla açık artırmayla satılacak. GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı küçük arazileri gerekli görürse toplulaştıracak.
‘BU HALİYLE KADINLARI MAĞDUR EDER’

Diğer Haberler:
Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem

 
Türkiye’de miras paylaşımında en çok mağdur olanların kadınlar olduğunu ifade eden Denetim Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Doğan, “Tasarının kadınlarımızın haklarını koruyacak sonuçlar doğurması beklenir. Ancak ülkemizin örf ve adetleri kadınlarımızın miras paylaşımında anlaşmazlık olması ve diğer bilhassa erkek mirasçılar
aleyhine dava açması uygulamada birçok çatışmaya neden olabilecektir. Tasarı uygulamada kadınlarımızı mağdur edebilir” dedi.

 

 

Talip yoksa satılacak

 

a-Hâkim, mirasçılardan çiftçiliği en iyi şekilde yapacak olan mirasçıya arazinin mülkiyetinin devredilmesi kararı verebilecek.

b-Mirasçılar arasında birden fazla çiftçi varsa geçimini çiftçilikten sağlayana araziyi verecek.

c- Mirasçılar arasında çiftçilik yapan yoksa en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya arazi verilecek

d-Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazileri bulunması halinde, hâkim miras kalan arazinin tamamını mevcut arazilerini bakanlıkça belirlenen işletme büyüklüğüne ulaştırmak isteyen mirasçıya bırakabilir. Hâkim araziyi en ekonomik şekilde işleteceğine karar verdiği mirasçıya da bırakabilir.

e-Miras kalan araziye talip mirasçı yoksa hâkim arazinin satışına karar verecek, satıştan elde edilen gelir mirasçılara miras payları oranında dağıtılacaktır.


f- Miras kalan arazi, bakanlıkça belirlenen asgari işletme büyüklüğüne bölünebiliyorsa hakim bölecek ve mirasçılara mülkiyetini verebilecek.


0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x