altlık

Altlık kontrol etmede yeni yaklaşım

İyi altlık kalitesinin korunması, kanatlı sağlığı ve refahı için çok önemlidir, ancak aynı zamanda sürekli bir zorluktur.

Altlığa yumurtlama nasıl önlenir?

Altlığa yumurtlama ciddi sorun olmanın yanı sıra çiftlik kârını da azaltır. Zemin yumurtalarını birinci sınıf yumurta olarak satılmaz, bu nedenle karlılık daha düşüktür.

Kanatlılarda Pododermetitis

Ayak tabanı dermatitisi (ATD) veya pododermatitis, broiler endüstrisi için önemli bir refah ve ekonomik sorunu olabilmektedir.

Altlık kalitesi nasıl korunur?

Bölgeye ve iklim koşullarına bağlı olarak, altlık materyali gibi broiler kümesindeki zemin de farklılık gösterebilir.

Altlık kalitesini iyileştirmek için hedeflenen yaklaşımlar

Hindiler hayatlarını altlıkla yakın temas halinde geçirirler. Amaç, pododermatitis, solunum sorunu ve karkas kalitesinde bozulmasınıı azaltmak için kuru altlık, tozsuz bir ortam sağlamak ve sürdürmektir.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.