avian influenza

Kuş gribi yayılma riskinin artması Avrupa Birliği’ni endişelendiriyor

Avrupa, kuşların göçleri nedeni ile H5N1 salgınlarının atmasından endişe duyuyor.

Rusya, kuş gribine karşı toplu aşılamaya yöneliyor

Rusya Kümes Hayvanı Üreticileri Birliği, ülkede kuş gribinin yayılması ile ilgili endişelerini dile getirdi.

Avian Influaza (AI) Polonya’da Kümes Hayvanları Sektöründe Ciddi Bir Sorun

Polonya’da AI salgını yeni rekorlar kırmakta yakın zamanda yaklaşık 6 milyon broiler itlaf edilmiştir.

Avian Influenza’nın (AI) dünyada sektörün yakasını bırakmadığı gözardı edilmemelidir

AI’nın dünyada sektörün yakasını bırakmadığı gözardı edilmemelidir Dr. Kaya DEMİRÖZÜKanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalıkları‎ Uzmanı Son araştırmalar kümes hayvanlarının, göçmen kuşlardan kaynaklanan kuş gribine yakalanma riskinden mutlak korunması gerektiğini göstermektedir. 2016/17 döneminde şiddetli kuş gribi salgınıyla ilgili bir araştırmadan elde edilen bilgiler, yüksek derecede patojenik kuş gribi virüslerinin göçmen kuş popülasyonundan evcil sürülere ve tekrar tekrar […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.