bakteriyofaj

Campylobacter ile mücadele

Campylobacter ciddi insan sağlığı sorunlarına neden olduğundan, süpermarketler et kontaminasyonu minimize etmek için üreticilere baskı yapımaktadırlar.

Kanatlı üretiminde bakteriyofajların rolü

Bağırsak bakteriyel enfeksiyonları, antibiyotik büyüme faktörü olarak kullanımına yönelik yasak nedeniyle kümes hayvancılığında bir zorluk oluşturmaktadır. Bakteriyofajlar, hayvan yemlerinde antibiyotik kullanımına alternatif olarak büyük bir potansiyel sunmaktadır.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.