berrak birgili

Tarımsal Ormancılık ile Toprak Rehabilitasyonu

Toprak kimyasallardan arınıp organik madde, flora/fauna yapısı düzeldiğinde sürdürülebilir olmaktadır. Toprağın canlı bir materyal olarak rehabilitasyonu ve dengesi önemli oranda organik madde miktarına bağlıdır. Toprakta kaybolan organik madde ise gübrelemeden başka C biriktiren ne varsa desteği ile gerçekleşir ki “ağaç” yeryüzünde toprakta en çok C biriktiren varlıktır. Ağaç, yeraltı kökleri, yerüstü döküntüleri, barındırdığı hayvanlar ve köklerinden salgılanan ve toprağın strüktür yapısını düzeltici yapışkan maddeler sayesinde yeniden canlanmasında önemli rol oynar.

Doğal kaynak yönetimi ile toprak rehabilitasyonu

Doğal kaynak yönetimi ile toprak rehabilitasyonu Berrak BİRGİLİ, MSc Toprak rehabilitasyonuna girmeden önce “anız yakmamak” toprağın alt ve üst canlı varlığını yakıp, yok etmemek gerekir. Hasat sırasında işçiliğe emek vererek ürünü toprağa en yakın yerden biçmek kalan anız kısa olacağından yakmaya gerek bırakmaz. Sadece toprağı işlemek kalan anızın toprakta çürüyerek gübre olmasını destekler. 15-20 yıl […]

Dünyada Tarımsal Ormancılık

İklim Değişikliği etkisinin şiddetle hissedildiği yeni dünya düzeninde artık kimyasal kullanmak ve monokültür tarımda ısrar etmenin üretimi sadece kısıtlayacağı kabul edilmek zorunda kalındı. Ekosistemdeki tür ve çeşitliliğin azalması , tarımda kimyasalların yoğun kullanımı ve derin toprak işleme C emisyonunu arttırmaktadır. Biyoçeşitliliğin azalması ,ekosistemde ve agro-ekosistemde besin zincirinin kırılması , her bireyin hayatta kalma yeteneğini azaltmaktadır. İklim değişikliğinin sebeplerinden biri olan bu durum artık insanlığın varlık nedenini sorgulamaya yöneltmektedir.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.