birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü

FAO Gıda Fiyat Endeksi Haziran’da sabit kaldı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün hazırladığı bugün yayınlanan raporuna göre, küresel gıda fiyatları Haziran ayında sıra dışı bir şekilde geriledi. Bu gerileme mısır tekliflerinde önemli bir artış olmamasına rağmen süt ürünleri ve bitkisel yağların fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı. Bu azalmadan dolayı küresel gıda fiyatları bir yıl önceki seviyesine çok yaklaştı. Yaygın olarak satılan gıda ürünlerinin […]

FAO, Entegre Arazi Kullanım Planlaması’nı Türkiye’de başlatıyor

Türkiye’deki tarım arazileri; arazi kullanımları arasındaki rekabetten etkilenerek gittikçe azalmaktadır. Farklı sosyoekonomik statüye sahip arazi kullanıcıları; gıda güvenliği, ekonomik büyüme, enerji tedariki, doğayı koruma gibi hedeflerine ulaşmak için devamlı rekabet halindedirler. Dolayısıyla mevcut arazi kaynakları ekim, otlatma alanı, ormanlık alanın yanı sıra endüstriyel ve kentsel kalkınma için olan talep bakımından yetersiz kalmaktadır. Tüm bu farklı […]

FAO’dan Haşere ve Pestisitlerin Daha İyi Yönetimi Projesi

Dünya’nın yarısı miktarda kullanılmaz durumda olan pestisitlerin, büyük bölümünün Orta Asya boyunca yer almasıyla, eski Sovyetler Birliği’nde olduğu tahmin edilmekte. Başta pamuk üretimi olmak üzere, tarımın önemli bir merkezi olan alt bölgede pestisitler fazlasıyla kullanılmakta. Ancak yasal düzenlemelerde, yönetimde ve birçok konuda hala eksiklikler mevcut. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu eksikliklerin giderilmesi […]

Türkiye’nin benzersiz gıdalarının bilinirliği arttı

Bir ürünü kökenine bağlayan ve kaliteyle eş anlamlı etiketleri tanımlayan “Coğrafi İşaretler” Bursa bölgesindeki çiftçileri kırsal kalkınmanın ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlayan bir yapının merkezine taşınmasına yardımcı olmuştur. Son üç yıl içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bölgedeki üreticilere eğitimler, çalıştaylar ve inceleme gezileri düzenleyerek […]