bitki ıslahı

Yeni Bitki Islah Tekniklerinin Erken Sonuçları

Yeni Bitki Islah Tekniklerinin Erken Sonuçları Prof. Dr. Nazımi Açıkgöz Günümüze kadardeğişen çevre koşullarına uyumlu yeni çeşitlerin–genotiplerin ıslahı için birçok yöntem uygulanageldi. Seleksiyon, melezleme ve mutasyon gibi yöntemleri klasik ıslah teknikleri olarak tanımlayabiliriz. Son zamanlarda doku kültürü, gen aktarımı ve gen-genom düzenlemeleri gibi diğer moleküler biyolojik gelişmeler devreye girdi. Fakat son beş yıl içinde karşımıza, […]

Yeni Bitki Çeşitlerimiz Pek De Milli Olamayacak

Tohum, tarımın ana girdilerinden biri olarak hep gözetilmiş, kollanmış ve desteklenmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında başlayan yasal

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.