leader

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 31: Kırsal Kalkınma İçin Leader Yaklaşımı

Zir. Yük. Müh. Osman İNAN LEADER Yaklaşımı Nedir, Neyi Amaçlamaktadır? Türkiye’de Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) yaklaşımı, farklı sektörler arasında iş birliği oluşturarak, yerel aktörleri kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile kalkınma sürecine katarak yerel kalkınma stratejilerinin ve yerel eylem planlarının oluşturulmasıyla kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Yaklaşımla genel olarak; yaşam koşullarının iyileştirilmesi, […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.