maliyet

Tarımda Politika Yapmanın Zorluğu 3: Üretici-Tüketici Bakış Açısı ve Maliyetlerin Düşürülmesi

Hayatı kolaylaştıran, karmaşıklıktan uzak, sürdürülebilir planlamak, buna uygun politikalar yapmak politika yapmanın temel amacı olmalıdır. Bunun yanında, yapılan politikalar sadece politika yapılan kesimi değil daha geniş bir nüfusu etkileyebilir.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.