okan akın

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri Yük. Ziraat Müh. Okan Akın IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında uygulanan hayvancılık destekleri, 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri adı altında yapılmaktadır. Söz konusu IPARD destelemeleri Türkiye’de TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  vasıtasıyla toplamda 42 ilde uygulanmaktadır. […]

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi- 2021-2022 Başvuru Dönemi Zir. Yük. Müh. Okan AKIN A-PROGRAMIN AMACI -Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasının ön plana çıkartılması, -Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,  -Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, -Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi ve -Geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi,  -Kırsal alanda alternatif gelir […]

KKYDP 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Özellikleri

KKYDP 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Özellikleri Ziraat Yüksek Mühendisi Okan AKIN 1-PROGRAMIN AMACI VE HİBE MİKTARI  2020/25 nolu Tebliğ ile uygulamaya giren Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla yürürlüğe sokulmuştur. Program kapsamında […]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri Yük. Ziraat Müh. Okan Akın IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında uygulanan hayvancılık destekleri, 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri adı altında yapılmaktadır. Söz konusu IPARD destelemeleri Türkiye’de TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  vasıtasıyla toplamda 42 ilde uygulanmaktadır. […]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9. Çağrısı Bilinmesi Gerekenler

TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) 9. ÇAĞRISIN DA ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Yük. Ziraat Müh Okan Akın Bilindiği üzere TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) her yıl proje teklif çağrısına çıkmakta ve belirli yatırım konularında hibe destekleri vermektedir. Halen TKDK destekleri Türkiye de 42 ilde verilmektedir. […]

Çiftlik kurmak için alınması gereken yasal izinler

Yazımızda çiftlik kurulurken resmi izinler nasıl alınmalıdır. Alınırken ne yapılmalıdır gibi sorulara cevap vermek istedim.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.