tarım orman

Corona Virüsünün Tarımsal Ekonomilere Etkileri

Virüsün güncel izlenmeleri aşamasında insan onun tarımla ilişkisini hemen kavrayamayabiliyor. Gerçi günlük yiyecek arayışında hemen “ya yarın ne yiyeceğiz” sorusu aklımıza geliveriyor.

3. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi Açıklanıyor

Tarımda Üretici Örgütlenmesi,Tarımsal Yapı ve Dönüşüm,Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı,Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı,Balıkçılık ve Su Ürünleri,Tarımsal Girdiler ve Finansman, Gıda Güvencesi, Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Yönetimi,Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi,Mera Yönetimi, Tarımsal Öğretim, Çiftçi Eğitimi, Yayım ve Ar-Ge,Tarımsal Pazarlama ve Yeni Pazarlama Trendleri,Tarımsal Üretim Planlaması,Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Yaklaşımlar, Tarım ve Orman Hukuku,Sürdürülebilir Orman Yönetimi, Orman Kaynaklarından […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.