tkdk

IPARD Projeleri Tarımımıza Neler Kazandırıyor?

IPARD ifadesi aslında AB’nin aday ülkelere destek amacıyla oluşturulmuş “Katılım Öncesi Yardım Aracının” tanımıdır.

IPARD III TKDK 1. Çağrısı

Ziraat Yüksek Mühendisi Okan AKINokanakin19@gmail.com05065678219 IPARD III, 1. ÇAĞRI KAPSAMINDA TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR Yatırım Yeri: 81 İl kapsamakta olup, kent merkezleri dahil olmak üzere ruhsatlı olan tüm yapılar proje başvurusu için uygundur.   Yatırım Süresi: TKDK ile sözleşme imzalanması sonrasından itibaren geçerli olmak üzere… Not: Yapım […]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri Yük. Ziraat Müh. Okan Akın IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında uygulanan hayvancılık destekleri, 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri adı altında yapılmaktadır. Söz konusu IPARD destelemeleri Türkiye’de TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  vasıtasıyla toplamda 42 ilde uygulanmaktadır. […]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yeni Çağrıya Ne Zaman Çıkacak?

TKDK, 18 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı ‘Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile kurulmuştur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri Yük. Ziraat Müh. Okan Akın IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında uygulanan hayvancılık destekleri, 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri adı altında yapılmaktadır. Söz konusu IPARD destelemeleri Türkiye’de TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  vasıtasıyla toplamda 42 ilde uygulanmaktadır. […]

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 9. Çağrısı Bilinmesi Gerekenler

TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) 9. ÇAĞRISIN DA ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Yük. Ziraat Müh Okan Akın Bilindiği üzere TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) her yıl proje teklif çağrısına çıkmakta ve belirli yatırım konularında hibe destekleri vermektedir. Halen TKDK destekleri Türkiye de 42 ilde verilmektedir. […]

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.